PYTHON

PYTHON Zasięg zmiennych – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

def f1() :
	x = 1
	y = 2
	z = x * y

x = y = z = 3
f1()
print(x,y,z)def f1() :
  x = 4
  def f2() :
    print(x)
  f2()
x = 6
f1()x = 10
y = 0
for x in range(1,20):
  y = y + 1

print(x,y)def f1(x):
  x = x + 1
x = 10
f1(x)
print(x)