PYTHON

PYTHON Zbiory – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

zbior1 = {1,2,3,4,5,4,3,2,1}
print(len(zbior1))zbior1 = {1,2,3,4,5,4,3,'kot'}
print(zbior1)zbior1 = {1,2,3,4,5,4,3,'kot'}
print(type(zbior1))zbior1 = {1,2,3,'kot'}
print(zbior[1])zbior1 = {1,2,3,4,5,4,3,'kot'}
zbior1.add(1)
print(len(zbior1))zbior1 = {1,2,3,4,5,4,3,'kot'}
zbior1.remove(3)
print(len(zbior1))zbior1 = {1,2,3,5,6,7} 
print(4 in zbior1)zbior1 = {0, 1, 2, 3}
print('1' in zbior1)