PYTHON

PYTHON Zbiory

Zbiór jest nieposegregowanym kontenerem na dane. Co więcej zbiór posiada jedynie unikatowe wartości – brak powtórzeń.

Składnia:

zbior = {1,2,3,4,5}

Zawartość zbioru zamknięta jest pomiędzy nawiasami klamrowymi.

Przykład:

zbior = {'kot', 'pies', 'mysz', 'kot', 'chomik', 'kaczka'}
print(zbior)

Efekt:

{'mysz', 'kaczka', 'kot', 'pies', 'chomik'}

Tworząc zbiór wstawiliśmy 2 razy ciąg znaków: ‘kot’. Jak widzimy na wypisaniu zawartości zbioru, kot jest tylko jeden 🙂 Pamiętamy – w zbiorze nie ma powtórzeń, jedynie unikatowe wartości.

 

Konwersja listy na zbiór i odwrotnie

Do konwersji listy na zbiór użyjemy modyfikatora set(nazwalisty), natomiast do konwersji zbioru na listę list(nazwazbioru).

Przykład:

lista1 = ['a', 2, 'b', 3, 'c', 1, 'a']
print(lista1)
zbior1 = set(lista1)
print(zbior1)
lista2 = list(zbior1)
print(lista2)

Efekt:

['a', 2, 'b', 3, 'c', 1, 'a']
{1, 2, 3, 'b', 'a', 'c'}
[1, 2, 3, 'b', 'a', 'c']

Jak widzimy, w przypadku, gdy lista zawierała elementy zdublowane, po konwersji na zbiór, powtórzenia zostały usunięte.

 

Dodanie elementu do zbioru

Element do zbioru dodamy za pomocą metody add(wartość elementu).

Przykład:

zbior1 = {1,2,3}
zbior1.add(4)
print(zbior1)

Efekt:

{1, 2, 3, 4}

 

Usunięcie elementu ze zbioru

Usunięcia elementu ze zbioru dokonamy za pomocą metody remove(wartość elementu)

Przykład:

zbior1 = {1,2,3}
zbior1.remove(2)
print(zbior1)

Efekt:

{1, 3}

 

Sprawdzenie czy element należy do zbioru

Przykład:

zbior1 = {1,2,3}
print(3 in zbior1)

Za pomocą instrukcji in, sprawdzamy czy 3 należy do zbioru zbior1. Otrzymać możemy 2 odpowiedzi: True lub False.

W naszym przypadku odpowiedzią będzie oczywiście True.