PYTHON

PYTHON Zmienne | Nazwy zmiennych – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error. Zwróć uwagę na spacje.

Y = 3.6
y = "kot"
print(Y)W = 13
print(w)3x = 5
print(3x)moja_zmienna = 5
print(moja_zmienna)B_5 = "AUDI"
print(B_5)moja zmienna = 3
print(moja zmienna)x.1=2
print(type(x.1))for=15
print(for)