Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Liczba 110011(2) zapsana w systemie dziesiętnym ma postać
Pytanie 2. Program stanowiący dodatek dla systemu Windows i służący do ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym oraz innymi niepożądanymi komponentami to
Pytanie 3. Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność
Pytanie 4. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows nalezy wykonać
Pytanie 5. Polecenie msconfig uruchamia w systemie Windows
Pytanie 6. Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki
Pytanie 7. Zapis liczby siedem w systemie ósemkowym to
Pytanie 8. Który port na przedstawionej płycie głównej umożliwia podłączenie zewnętrznego dysku poprzez interfejs e-SATA?
Pytanie 9. Brak odporności na utratę danych z uwagi na fizyczną awarię jednego z dysków jest cechą
Pytanie 10. Licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozpowszechnianie aplikacji to
Pytanie 11. Urządzeniem wskazującym, które reaguje na zmiany pojemności elektrycznej, jest
Pytanie 12. W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
Pytanie 13. Impulsator umożliwia testowanie uszkodzonych układów logicznych komputera między innymi przez
Pytanie 14. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
Pytanie 15. Do realizacji iloczynu logicznego z negacją należy użyć funktora
Pytanie 16. Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, grupa miała uprawnienia odczytu i wykonywania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia odczytu?
Pytanie 17. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
Pytanie 18. W dokumentacji płyty głównej jest informacja „Wsparcie dla S/PDIF Out” Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
Pytanie 19. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, służącym do kompresji oraz dekompresji plików i folderów, jest program
Pytanie 20. Dla zmiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Pytanie 21. Aby możliwe było przesyłanie cyfrowego sygnału audio i wideo bez strat jakości z komputera do urządzenia zewnętrznego podłączonego do wyjścia karty graficznej, to karta graficzna powinna być wyposażona w interfejs
Pytanie 22. Program WinRAR wyświetlił okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystał do tej pory użytkownik?