Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Jaką rozdzielczość musi obsługiwać karta graficzna, aby oglądać na 23-calowym monitorze materiał video w trybie Fuli HD?
Pytanie 2. W systemie Linux hasła użytkowników są przechowywane w pliku
Pytanie 3. Błąd systemu Windows typu STOP error (Blue Screen), polegający na odwołaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to
Pytanie 4. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Pytanie 5. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 6. Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia
Pytanie 7. System S.M.A.R.T. przeznaczony jest do monitorowania pracy i wykrywania błędów
Pytanie 8. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, nalezy uruchomić
Pytanie 9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje
Pytanie 10. Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program
Pytanie 11. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
Pytanie 12. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Pytanie 13. Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
Pytanie 14. Mechanizm umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych współpracujących z systemem komputerowym, w którym podłączane urządzenie jest rozpoznawane za pomocą nadanego mu numeru identyfikacyjnego, to
Pytanie 15. Interfejs HDMI komputera pozwala na przesyłanie sygnału
Pytanie 16. Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menedżerze urządzeń, oznacza, że urządzenie to
Pytanie 17. Przypisanie licencji oprogramowania do jednego komputera lub jego podzespołów jest cechą licencji
Pytanie 18. Adapter USB na LPT można wykorzystać przy niekompatybilności złączy w przypadku podłączenia starszych egzemplarzy
Pytanie 19. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready”. Przyczyną może być
Pytanie 20. Przydziały dyskowe w systemach rodziny Windows
Pytanie 21. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
Pytanie 22. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
Pytanie 23. Na rysunku, złącze monitora oznaczone ramką czerwoną, będzie współpracowało z płytą główną wyposażoną w interfejs
Pytanie 24. Oznakowanie CE informuje, że
Pytanie 25. Przedstawiona na fotografii karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 26. Aby zmienić właściciela pliku w systemie Linux, należy użyć polecenia
Pytanie 27. Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
Pytanie 28. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 29. Plik messages w systemie Linux przechowuje
Pytanie 30. Umieszczony na urządzeniu symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku
Pytanie 31. System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu
Pytanie 32. Interfejs UDMA to interfejs
Pytanie 33. W systemie Windows użytkownik oraz wszystkie grupy, do których on należy mają uprawnienia „odczyt” do folderu XYZ. Użytkownik ten będzie mógł wykonywać operacje
Pytanie 34. W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
Pytanie 35. Której liczbie dziesiętnej odpowiada liczba FF zapisana w systemie szesnastkowym?
Pytanie 36. Jaki będzie koszt wymiany karty sieciowej w komputerze, jeśli karta kosztuje 40 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 90 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 60 zł?
Pytanie 37. W systemie Windows przypadkowo usunięto konto użytkownika bez usunięcia katalogu domowego. Odzyskanie nieszyfrowanych danych z katalogu domowego użytkownika jest
Pytanie 38. System plików, który nie wspiera tworzenia wewnętrznego dziennika zmian, zwanego księgowaniem to
Pytanie 39. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
Pytanie 40. Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to