Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Pytanie 2. Aby zapisać dane na płycie pokazanej na rysunku, jest potrzebny napęd
Pytanie 3. Którą z opcji konfiguracji ustawień użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami w systemie Windows, umożliwia przystawka secpol?
Pytanie 4. Narzędziem wbudowanym w systemie Windows, wykorzystywanym do diagnozowania problemów związanych z działaniem animacji w grach lub odtwarzaniem filmów, jest
Pytanie 5. Podłączając drukarkę wyposażoną w złącze równoległe do komputera, który posiada tylko porty USB należy zastosować adapter
Pytanie 6. Impulsator umożliwia testowanie uszkodzonych układów logicznych komputera między innymi przez
Pytanie 7. Wymiana baterii należy do czynności związanych z eksploatacją
Pytanie 8. Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza opakowanie
Pytanie 9. Napięcie dostarczane do poszczególnych elementów komputera w zasilaczu komputerowym w standardzie ATX jest zmniejszane z wartości 230V między innymi do wartości
Pytanie 10. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Pytanie 11. Technika zwana rytownictwiem odnosi się do zasady działania plotera
Pytanie 12. Podczas podłączenia sprawnego monitora do innego komputera jest wyświetlany komunikat przedstawiony na rysunku. Pojawienie się komunikatu jest spowodowane
Pytanie 13. Typem pamięci operacyjnej o możliwie najmniejszym poborze mocy jest
Pytanie 14. Która czynność nie służy do personalizacji systemu operacyjnego Windows?
Pytanie 15. W technologii Blu-ray nośnik jednokrotnego zapisu oznaczany jest
Pytanie 16. Na fotografii przedstawiono złącze zasilania
Pytanie 17. Atak komputerowy, polegający na wyłudzaniu poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, to
Pytanie 18. Aby sprawdzić, który program najwięcej obciąża procesor w systemie Windows, należy uruchomić program
Pytanie 19. Aby przywrócić ustawienia domyślne płyty głównej w przypadku, gdy nie ma możliwości uruchomienia programu BIOS Setup, należy
Pytanie 20. Użytkownik system Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
Pytanie 21. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Pytanie 22. Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
Pytanie 23. Który z parametrów dysku twardego nie wpływa na jego wydajność?
Pytanie 24. Komputer wyposażono w płytę główną przedstawioną na rysunku. Aby zwiększyć moc obliczeniową komputera, zaleca się