Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Pytanie 2. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Pytanie 3. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu operacyjnego, wymuszającym jego automatyczną aktualizację, są
Pytanie 4. Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Pytanie 5. Najbardziej efektywnym sposobem sporządzania codziennej archiwizacji pojedynczego pliku o rozmiarze 4,8 GB, na pojedynczym stanowisku komputerowym bez dostępu do sieci jest
Pytanie 6. Podczas podłączenia sprawnego monitora do innego komputera jest wyświetlany komunikat przedstawiony na rysunku. Pojawienie się komunikatu jest spowodowane
Pytanie 7. Wymieniając uszkodzoną kartę graficzną, która współpracowała z monitorem wyposażonym tylko w wejście analogowe, należy wybrać kartę
Pytanie 8. Za pomocą polecenia taskmgr użytkownik systemu Windows może
Pytanie 9. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 10. Programy GRUB, LILO, NTLDR to
Pytanie 11. Aby zwiększyć bezpieczeństwo prywatnych danych sesji na stronie WWW jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Pytanie 12. Przyczyną problemu z wydrukiem z drukarki laserowej pokazanym na rysunku jest
Pytanie 13. Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowo dane w przypadku braku wolnej pamięci RAM jest
Pytanie 14. Notacja #102816 oznacza zapis w systemie
Pytanie 15. Co pozwala utrzymać równomierny rozkład ciepła między procesorem a radiatorem?
Pytanie 16. Martwy piksel, będący wadą monitorów LCD, to punkt pozostający niezmiennie w kolorze
Pytanie 17. Dla zmiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Pytanie 18. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowama najczęsciej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu
Pytanie 19. Który standard złącza DVI umożliwia przesyłanie wyłącznie sygnału analogowego?
Pytanie 20. W systemie Windows użycie prezentowanego polecenia spowoduje tymczasową zmianę koloru
Pytanie 21. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 22. Do zasilacza UPS o mocy rzeczywistej 480 W nie należy podłączać
Pytanie 23. Drukarka fotograficzna ma bardzo brudną obudowę oraz wyświetlacz. Aby usunąć zabrudzenia, należy użyć
Pytanie 24. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Pytanie 25. Bęben światłoczuły jest stosowany w drukarkach
Pytanie 26. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 27. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Pytanie 28.

Przedstawiona na rysunku usterka, widoczna na ekranie komputera, nie może być spowodowana przez