Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Prawidłowym wynikiem mnożenia dwóch liczb binarnych 111001102 i 000111102jest liczba
Pytanie 2. Jeśli jednostka allokacji ma 1024 bajty, to pliki zamieszczone w tabeli zajmują na dysku
Pytanie 3. W systemie Windows po wydaniu polecenia systeminfo nie uzyska się informacji o
Pytanie 4. Jaki będzie koszt wymiany karty sieciowej w komputerze, jeśli karta kosztuje 40 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 90 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 60 zł?
Pytanie 5. W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, należy zastosować dysk z interfejsem
Pytanie 6. W systemie Linux do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów służy polecenie
Pytanie 7. Industry Standard Architecture jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma szerokość
Pytanie 8. Ile maksymalnie partycji podstawowych na dysku twardym z tablicą MBR pozwala utworzyć narzędzie Zarządzanie dyskami dostarczone wraz z systemem Windows?
Pytanie 9. Widoczne na schemacie procesora rejestry pełnią funkcję
Pytanie 10. Maksymalny transfer danych napędu CD dla prędkości przesyłu x42 wynosi
Pytanie 11. Który z wymienionych systemów operacyjnych nie jest obsługiwany przez system plików ext4?
Pytanie 12. W czterech sklepach sprzedawany jest ten sam komputer w różnych cenach. Najtaniej można go nabyć w sklepie
Pytanie 13. Adware jest oprogramowaniem
Pytanie 14. W strategii archiwizacji danych zwanej Dziadek – Ojciec – Syn na poziomie Dziadek wykonuje się kopię danych na koniec
Pytanie 15. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 16. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Pytanie 17. Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci
Pytanie 18. Który poziom macierzy RAID zapisuje dane równolegle na kilku dyskach działających jako jedno urządzenie?
Pytanie 19. Uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe z powodu usterki programowej. Aby dokonać możliwie najmniej inwazyjnej diagnozy i usunięcia tej usterki, wskazane jest
Pytanie 20. Aby stworzyć katalog za pomocą wiersza poleceń systemu Windows, należy zastosować komendę
Pytanie 21. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
Pytanie 22. Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port
Pytanie 23. Aby sprawdzić, który program najwięcej obciąża procesor w systemie Windows, należy uruchomić program
Pytanie 24. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows nalezy wykonać
Pytanie 25. Przydzielaniem czasu procesora do poszczególnych zadań zajmuje się
Pytanie 26. Parametry którego urządzenia można monitorować za pomocą S.M.A.R.T.?
Pytanie 27. Wynik działania polecenia ls -l użytego w systemie Linux przedstawia rysunek
Pytanie 28. Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 111 zapisanej w systemie dziesiętnym?
Pytanie 29. W systemie operacyjnym Linux ilość wolnego miejsca na dyskach można sprawdzić poleceniem
Pytanie 30. Program typu recovery, w warunkach domowych, pozwala na odzyskanie danych z dysku twardego w przypadku
Pytanie 31. Wskaz właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy ?
Pytanie 32. Tusz żelowy jest stosowany w drukarkach
Pytanie 33. Które z urządzeń wykorzystuje metodę polegającą na detekcji zmian pojemności elektrycznej przy sterowaniu kursorem na ekranie?
Pytanie 34. Aby odzyskać utracone dane w systemach rodziny Windows, należy zastosować polecenie
Pytanie 35. Przedstawiony na rysunku wpis w dzienniku zdarzeń zalicza się do zdarzeń typu
Pytanie 36. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować, przedstawioną na rysunku, kartę graficzną?