Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Narzędziem umożliwiającym zarządzanie menadżerem rozruchu systemów Windows począwszy od Windows Vista jest
Pytanie 2. Zapis "10 W" w dokumentacji technicznej głośnika komputerowego odnosi się do jego
Pytanie 3. Jeden terabajt jest równy
Pytanie 4. Równoważnym zapisem 232 bajtów jest zapis
Pytanie 5. Do montażu zestawu komputerowego z płytą główną zawierającą gniazdo procesora typu Socket AM3 można zastosować procesor
Pytanie 6. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
Pytanie 7. Aby w systemie Windows przydzielić użytkownikowi prawo do zmiany czasu systemowego, należy użyć przystawkę
Pytanie 8. Które polecenie należy wydać, aby uzyskać wykaz przedstawionych plików?
Pytanie 9. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
Pytanie 10. Parametry którego urządzenia można monitorować za pomocą S.M.A.R.T.?
Pytanie 11. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Pytanie 12. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready”. Przyczyną może być
Pytanie 13. Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot
Pytanie 14. Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
Pytanie 15. Rysunek przedstawia wynik wykonania programu
Pytanie 16. Dane z dysku twardego HDD z uszkodzonym sterownikiem silnika SM można odzyskać
Pytanie 17. W której technologii budowy projektorów wykorzystywany jest system mikroskopijnych luster, z których każde odpowiada 1 pikselowi wyświetlanego obrazu?
Pytanie 18. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 19. Wskaz właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy ?
Pytanie 20. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, umożliwiającym zamianę tablicy partycji GPT na MBR, jest program
Pytanie 21. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
Pytanie 22. Zastosowanie polecania net localgroup w systemie Windows spowoduje
Pytanie 23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje
Pytanie 24. W modelu RGB, w systemie szesnastkowym, kolor jest zapisany następująco: ABCDEF. Natężenie koloru niebieskiego w tym zapisie ma wartość dziesiętną
Pytanie 25. Aby nadpisać błędne wpisy w pliku boot.ini w konsoli odzyskiwania systemu Windows, należy użyć polecenia
Pytanie 26. W systemach Linux, aby dodać repozytorium, można użyć poleceń
Pytanie 27. Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 50 zł.
Pytanie 28. Programem umożliwiającym wydzielanie logicznych części dysku twardego w systemie GNU/Linux jest
Pytanie 29. W systemie Windows uruchomienie usługi dotyczącej wydajności komputera realizowane jest za pomocą polecenia
Pytanie 30. Aby udrożnić zatkane dysze kartridża drukarki atramentowej, należy
Pytanie 31. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier
Pytanie 32. W celu dokonania aktuaiizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu naieży użyc polecenia
Pytanie 33. Które stwierdzenie nie dotyczy pamięci typu cache L1?
Pytanie 34. Z danych zestawionych w tabeli wynika, że częstotliwość efektywna pamięci DDR SDRAM wynosi
Pytanie 35. Która czynność nie służy do personalizacji systemu operacyjnego Windows?
Pytanie 36. Technika zwana rytownictwiem odnosi się do zasady działania plotera
Pytanie 37. Brak odporności na utratę danych z uwagi na fizyczną awarię jednego z dysków jest cechą
Pytanie 38. Jeśli podczas uruchamiania się systemu z BIOS firmy AWARD komputer wydał długi sygnał i dwa krótkie, oznacza to, że wystąpił błąd
Pytanie 39. Zapis koloru RGB(255, 170, 129) odpowiada notacji
Pytanie 40. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane program korzystał do tej pory użytkownik?