Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Pracownik serwisu komputerowego podczas wykonywania konserwacji i czyszczenia drukarki laserowej, odłączonej od źródła zasilania, może wykorzystać jako środek ochrony indywidualnej
Pytanie 2. Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
Pytanie 3. Aby system operacyjny miał szybszy dostęp do plików znajdujących się na dysku twardym, należy przeprowadzić
Pytanie 4. Narzędziem systemu Linux, służącym do monitorowania systemu przy pomocy scentralizowanego mechanizmu, jest program
Pytanie 5. Kopia różnicowa polega na
Pytanie 6. Aby przetestować w systemie Windows poprawność działania nowo zainstalowanej drukarki, należy
Pytanie 7. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows nalezy wykonać
Pytanie 8. Wskaż nieprawidłowy podział dysku z tablicą partycji MBR
Pytanie 9. W systemie Linux użycie polecenia passwd Ala spowoduje
Pytanie 10. Które z urządzeń wykorzystuje metodę polegającą na detekcji zmian pojemności elektrycznej przy sterowaniu kursorem na ekranie?
Pytanie 11. Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, grupa miała uprawnienia odczytu i wykonywania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia odczytu?
Pytanie 12. W który rodzaj matrycy powinien być wyposażony monitor w modernizowanym zestawie komputerowym w przypadku konieczności zapewnienia wysokiej jakości obrazu oraz szerokich kątów widzenia w poziomie i pionie?
Pytanie 13. Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest
Pytanie 14. Interfejsem wewnętrznym komputera jest
Pytanie 15. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program
Pytanie 16. W czterech sklepach sprzedawany jest ten sam komputer w różnych cenach. Najtaniej można go nabyć w sklepie
Pytanie 17. Liczba 563(8) zapisana w systemie szesnastkowym to
Pytanie 18. Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność
Pytanie 19. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorsie zostaną naruszone, gdy udostępni
Pytanie 20. Przedstawiony zestaw komputerowy jest niekompletny. Który element nie został uwzględniony w tabeli, a jest niezbędny do prawidłowego działania zestawu?
Pytanie 21. Na dysku należy zapisać 100 tysięcy pojedynczych plików, kazdy o rozmiarze 2570 bajtów. Zapisane pliki zajmą najmniej miejsca na dysku o jednostce allokacji wynoszącej
Pytanie 22. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
Pytanie 23. W serwerach warto stosować dyski obsługujące tryb Hot plugging, ponieważ
Pytanie 24. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mino to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
Pytanie 25. Papier termotransferowy to materiał eksploatacyjny stosowany w drukarkach
Pytanie 26. Postcardware to rodzaj
Pytanie 27. Użytkownik zamierza zmodernizować swój komputer zwiększając ilość pamięci RAM. Zainstalowana płyta główna ma parametry przedstawione w tabeli. Wybierając dodatkowe moduły pamięci, powinien pamiętać, aby
Pytanie 28. W systemie Windows XP w celu utworzenia nowego użytkownika o nazwie egzamin z hasłem qwerty należy użyć polecenia
Pytanie 29. Do oprogramowania typu malware (z ang. malicious software ) nie należy oprogramowanie typu
Pytanie 30. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
Pytanie 31. W systemie plików NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
Pytanie 32. Które medium transmisyjne wykorzystują myszki bluetooth do komunikacji z komputerem?
Pytanie 33. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Pytanie 34. Listę wszystkich założonych kont użytkowników w systemie Linux można wyświetlić poleceniem
Pytanie 35. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane program korzystał do tej pory użytkownik?
Pytanie 36. Który typ dysków jest podłączany do gniazda IDE płyty głównej komputera?
Pytanie 37. Zapis na dyskach BD-R odbywa się za pomocą
Pytanie 38. Najczęstszą przyczyną rozmazywania się tonera na wydrukach z drukarki laserowej jest
Pytanie 39. Zapis koloru RGB(255, 170, 129) odpowiada notacji
Pytanie 40. Wskaż rysunek przedstawiający symbol stosowany do oznaczenia portu równoległego LPT.