Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiony na rysunku element systemu komputerowego to
Pytanie 2. Bęben światłoczuły jest niezbędnym elementem działania drukarki
Pytanie 3. W systemie Linux hasła użytkowników są przechowywane w pliku
Pytanie 4. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować, przedstawioną na rysunku, kartę graficzną?
Pytanie 5. Do interfejsów równoległych zaliczany jest interfejs
Pytanie 6. Interfejs HDMI komputera pozwala na przesyłanie sygnału
Pytanie 7. Zaletą systemu plików NTFS jest
Pytanie 8. Suma liczb binarnych 1010+111 zapisana w systemie dziesiętnym wyniesie
Pytanie 9. Bezpłatnym programem antywirusowym dostarczanym przez Microsoft dla użytkowników legalnych wersji systemu operacyjnego Windows jest
Pytanie 10. W systemie Windows za pomocą polecenia assoc można
Pytanie 11. Umieszczony na urządzeniu symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku
Pytanie 12. Rysunek przedstawia wynik wykonania programu