Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
Pytanie 2. Co można powiedzieć o licencji bezpłatnego oprogramowania zwanej freemium?
Pytanie 3. Narzędziem umożliwiającym zarządzanie menadżerem rozruchu systemów Windows począwszy od Windows Vista jest
Pytanie 4. Oznakowanie CE informuje, że
Pytanie 5. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 6. Podczas zamykania systemu operacyjnego na ekranie pojawił się błąd, tak zwany bluescreen, 0x000000F3 Bug Check 0xF3 DISORDERLY_SHUTDOWN – niepowodzenie zamykania systemu, spowodowane brakiem pamięci. Błąd ten może wskazywać na
Pytanie 7. Narzędzie systemu Windows wykorzystywane do interpretacji poleceń, stosujące logikę obiektową oraz cmdlety, to
Pytanie 8. Martwy piksel, będący wadą monitorów LCD, to punkt pozostający niezmiennie w kolorze
Pytanie 9. Rodzajem złośliwego oprogramowania będącego programem rezydentnym, który działa, wykonując konkretną operację, nie powiela się przez sieć, a jedną z jego metod jest samoreplikacja aż do wyczerpania pamięci komputera, jest
Pytanie 10. Harmonogram zadań w systemie Windows pozwala przypisać
Pytanie 11. Aby uniknąć uszkodzenia układów scalonych, podczas naprawy sprzętu komputerowego należy stosować
Pytanie 12. Do sprawdzania rozmiaru katalogu w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 13. Nowe podzespoły komputerowe, np. dyski twarde, karty graficzne, są pakowane w metalizowane opakowania foliowe, których głównym zadaniem jest ochrona
Pytanie 14. Aby w systemie Windows ustawić właściwości wszystkich zainstalowanych urządzeń lub wyświetlić ich listę, należy użyć narzędzia
Pytanie 15. Aby zainstalować system openSUSE i skonfigurować jego ustawienia, można wykorzystać narzędzie
Pytanie 16. Emisja sygnałów dźwiękowych: jednego długiego i dwóch krótkich przez BIOS firmy AMI oznacza
Pytanie 17. Aby podłączyć projektor multimedialny do komputera, nie należy używać złącza
Pytanie 18. Aby wymontować dysk twardy zamocowany w laptopie za pomocą przedstawionych śrub montażowych, najlepiej użyć wkrętaka typu
Pytanie 19. Które narzędzie należy wykorzystać do uzyskania wyników testu POST dla modułów płyty głównej?
Pytanie 20. Które złącze powinna posiadać karta graficzna, aby można było bezpośrednio ją połączyć z telewizorem LCD wyposażonym wyłącznie w analogowe złącze do podłączenia komputera?
Pytanie 21. Po wykonaniu eksportu klucza HKCU zostanie zapisana kopia rejestru zawierająca informacje, dotyczące konfiguracji
Pytanie 22. Aby przygotować do pracy skaner, którego opis zawarto w tabeli, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 23. Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
Pytanie 24. Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowe dane w przypadku braku wolnej pamięci Ram jest
Pytanie 25. Serwerowa płyta główna do poprawnego działania wymaga pamięci z rejestrem. Który z wymienionych modułów pamięci będzie kompatybilny z taką płytą.
Pytanie 26. Czynnością konserwacyjną związaną z eksploatacją skanera płaskiego jest
Pytanie 27. Komputer, którego naprawa ma zostać przeprowadzona u klienta, nie reaguje na wciśnięcie przycisku POWER. Pierwszą czynnością harmonogramu prac związanych z lokalizacją i usunięciem tej usterki powinno być
Pytanie 28. Przedstawiony rysunek prezentuje złącze
Pytanie 29. Którym programem nie można się posłużyć, aby odzyskać dane w systemie Windows na podstawie wcześniej utworzonej kopii?
Pytanie 30. Jednym z narzędzi zabezpieczających system przed oprogramowaniem, które bez wiedzy użytkownika pozyskuje i wysyła jego autorowi dane osobowe, numery kart płatniczych, informacje o adresach stron WWW odwiedzanych przez użytkownika, hasła i używane adresy mailowe, jest program
Pytanie 31. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Pytanie 32. Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym?
Pytanie 33. W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, należy zastosować dysk z interfejsem
Pytanie 34. Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza opakowanie
Pytanie 35. Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot
Pytanie 36. Komputer wyposażony w BIOS firmy Award wygenerował komunikat o treści Primary/Secondary master/slave hard disk fail. Komunikat ten może oznaczać konieczność wymiany
Pytanie 37. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 38. Odpowiednikiem macierzy RAID1 w systemie Windows jest wolumin
Pytanie 39. Komputer jest połączony z siecią Internet oraz nie ma zainstalowanego programu antywirusowego. Metodą na sprawdzenie, czy komputer ten jest zainfekowany wirusem, bez ingerowania w konfigurację systemu jest
Pytanie 40. Montaż przedstawionej karty graficznej będzie możliwy na płycie głównej wyposażonej w złącze