Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Parametr pamięci Ram nazywany czasem opóźnienia jest definiowany jako
Pytanie 2. Aby zmienić właściciela pliku w systemie Linux, należy użyć polecenia
Pytanie 3. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
Pytanie 4. Do podłączenia dysku wyposażonego w interfejs SAS należy zastosować kabel pokazany na rysunku
Pytanie 5. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to po uruchomieniu systemu w normalnym trybie klawiatura działa prawidłowo. Wskazuje to na
Pytanie 6. W nowoczesnych ekranach dotykowych poprawność działania ekranu zapewnia mechanizm wykrywający zmianę
Pytanie 7. Narzędzie System Image Recovery dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7 umożliwia
Pytanie 8. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 9. Chusteczki nasączone płynem o właściwościach antystatycznych są przeznaczone do czyszczenia
Pytanie 10. Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera
Pytanie 11. Jaka jest liczba pinów we wtyczce SATA?
Pytanie 12. W celu dokonania aktuaiizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu naieży użyc polecenia
Pytanie 13. W systemie Linux informacje o okresie ważności hasła są zapisane w pliku
Pytanie 14. Dostarczanie nieprawidłowych napięć do płyty głównej może prowadzić do
Pytanie 15. W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 240. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
Pytanie 16. Przedstawiona na fotografii karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 17. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 18. W której technologii budowy projektorów wykorzystywany jest system mikroskopijnych luster, z których każde odpowiada 1 pikselowi wyświetlanego obrazu?
Pytanie 19. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Pytanie 20. Recykling można określić jako
Pytanie 21. System Windows 8, w którym wcześniej utworzono punkt przywracania systemu, uległ awarii. Które polecenie należy wydać, aby przywrócić pliki i ustawienia systemu?
Pytanie 22. W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 600. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
Pytanie 23. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Pytanie 24. 10011001100 zapisana w postaci heksadecymalnej ma postać
Pytanie 25. W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w sytemie Windows stosoane jest narzędzie
Pytanie 26. Harmonogram zadań w systemie Windows pozwala przypisać
Pytanie 27. sudo passwd -n 1 -x 5 test Jednym z efektów wykonania przedstawionego polecenia jest
Pytanie 28. Wynikiem dodawania liczb 33(8) oraz 71(8)
Pytanie 29. Aby zapobiec występowaniu różnic w kolorach między zeskanowanymi zdjęciami wyświetlanymi na monitorze komputerowym a ich oryginałami, należy wykonać
Pytanie 30. Transmisja za pomocą fal radiowych korzystających z pasma ISM jest realizowana w interfejsie
Pytanie 31. Wskaż złącze, które nie występuje w zasilaczach ATX
Pytanie 32. Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
Pytanie 33. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia interfejs
Pytanie 34. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Pytanie 35. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
Pytanie 36. Aby najlepiej zabezpieczyć zgromadzone dane przed odczytem na wypadek kradzieży komputera, należy
Pytanie 37. Mechanizm umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych współpracujących z systemem komputerowym, w którym podłączane urządzenie jest rozpoznawane za pomocą nadanego mu numeru identyfikacyjnego, to
Pytanie 38. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Pytanie 39. Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
Pytanie 40. Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki