Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który port na przedstawionej płycie głównej umożliwia podłączenie zewnętrznego dysku poprzez interfejs e-SATA?
Pytanie 2. Elementem służącym do utrwalenia tonera na papierze podczas wydruku z drukarki laserowej jest
Pytanie 3. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Pytanie 4. Błąd systemu Windows typu STOP error (Blue Screen), polegający na odwołaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to
Pytanie 5. Podłączając drukarkę wyposażoną w złącze równoległe do komputera, który posiada tylko porty USB należy zastosować adapter
Pytanie 6. W celu dokonania aktuaiizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu naieży użyc polecenia
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono narzędzie systemu Windows 7 przeznaczone do