Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
Pytanie 2. Włączenie podczas konfiguracji skanera opcji OCR daje możliwość
Pytanie 3. Notacja #102816 oznacza zapis w systemie
Pytanie 4. Poleceniem służącym do aktualizowania systemu operacyjnego Linux z bazami RPM jest
Pytanie 5. Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Pytanie 6. Które określenie dotyczące konta użytkownika Active Directory w systemie Windows jest prawdziwe?
Pytanie 7. W której technologii budowy projektorów wykorzystywany jest system mikroskopijnych luster, z których każde odpowiada 1 pikselowi wyświetlanego obrazu?
Pytanie 8. W systemie NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
Pytanie 9. Transmisję danych z maksymalną przepustowością 6 Gb/s umożliwia interfejs
Pytanie 10. Który z wymienionych systemów operacyjnych nie jest obsługiwany przez system plików ext4?
Pytanie 11. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 12. W sytemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
Pytanie 13. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Pytanie 14. Aby wstrzymać działanie programu zapisanego w pliku wsadowym Windows, do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza należy użyć komendy
Pytanie 15. Rodzina protokołów, której cechą jest wspólna technika szyfrowania, to
Pytanie 16. Pokazany na rysunku symol graficzny oznacza złącze
Pytanie 17. Do przechowywania części plików programów i danych, ktore są duze i nie mogą byc umieszczone w całości w pamięciu, służy
Pytanie 18. Aby połączyć komputer z siecią LAN, należy wykorzystać interfejs
Pytanie 19. Równoważnym zapisem 232 bajtów jest zapis
Pytanie 20. Autorskie prawo osobiste twórcy do programu komputerowego
Pytanie 21. Aby uruchomić tryb awaryjny w systemach rodziny Windows, należy podczas uruchamiania komputera wcisnąć klawisz
Pytanie 22. Komputer wyposażony w BIOS firmy Award wygenerował komunikat o treści Primary/Secondary master/ slave hard disk fail. Komunikat ten może oznaczać konieczność wymiany
Pytanie 23. Do oznaczenia iloczynu logicznego jest stosowany spójnik
Pytanie 24. Przydzielaniem czasu procesora do poszczególnych zadań zajmuje się
Pytanie 25. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Pytanie 26. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
Pytanie 27. Narzędziem systemu Linux, służącym do monitorowania systemu przy pomocy scentralizowanego mechanizmu, jest program
Pytanie 28. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Pytanie 29. W firmie należało naprawić 5 komputerów oraz serwer. Czas naprawy każdego komputera wyniósł 1,5 godziny, a serwera 2,5 godziny. Cena usługi wynosi 100,00 zł za roboczogodzinę plus podatek VAT 23%. Jaka będzie należność brutto za tę usługę?
Pytanie 30. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
Pytanie 31. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 została w BIOS komputera zmieniona konfiguracja dysku SATA z AHCI na IDE. Po ponownym uruchomieniu komputera system będzie
Pytanie 32. Czynnością konserwacyjną związaną z eksploatacją skanera płaskiego jest
Pytanie 33. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Pytanie 34. Który z interfejsów jest portem równoległym?
Pytanie 35. Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę wystąpienia komunikatu "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup" przy uruchamianiu komputera.
Pytanie 36. Mechanizm umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych współpracujących z systemem komputerowym, w którym podłączane urządzenie jest rozpoznawane za pomocą nadanego mu numeru identyfikacyjnego, to
Pytanie 37. W strategii archiwizacji danych zwanej Dziadek – Ojciec – Syn na poziomie Dziadek wykonuje się kopię danych na koniec
Pytanie 38. Który interfejs pozwala przesyłać dane w postaci cyfrowej i analogowej pomiędzy komputerem a monitorem
Pytanie 39. Odpowiednikiem macierzy RAID1 w systemie Windows jest wolumin
Pytanie 40. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?