Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Którą z opcji konfiguracji ustawień użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami w systemie Windows, umożliwia przystawka secpol?
Pytanie 2. Na rysunku zamieszczono fragment karty graficznej ze złączem
Pytanie 3. GRUB, LILO, NTLDR to
Pytanie 4. Podłączając drukarkę wyposażoną w złącze równoległe do komputera, który posiada tylko porty USB należy zastosować adapter
Pytanie 5. Komputer ma podłączoną mysz bezprzewodową, a kursor podczas pracy nie porusza się płynnie, „skacze” po ekranie. Przyczyną usterki urządzenia może być
Pytanie 6. Adware jest oprogramowaniem
Pytanie 7. Odnalezienie głównego rekordu rozruchowego, wczytującego system z aktywnej partycji umożliwia
Pytanie 8. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
Pytanie 9. Narzędzia dostrajania oraz Unity Tweak Tool to narzędzia systemu Linux służące do
Pytanie 10. W celu ochrony systemu przed programem posidającym zdolność replikacji należy zainstalować
Pytanie 11. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 12. Drukarka fotograficzna ma bardzo brudną obudowę oraz wyświetlacz. Aby usunąć zabrudzenia bez ich uszkodzenia, należy użyć
Pytanie 13. Oprogramowanie, które wymaga wyrażenia zgody na emisję reklam lub wykupienia pełnej licencji, aby wyłączyć reklamy, jest rozpowszechniane na licencji
Pytanie 14. Uruchamianie programu w dowolnym celu, analizowanie działania programu oraz jego modyfikowanie wraz z możliwością publicznego rozpowszechniania tych zmian jest cechą licencji typu
Pytanie 15. Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma
Pytanie 16. Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płytę główną, a urządzeniem zewnętrznym, bez równoczesnego zasilenia urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest
Pytanie 17. Jakiego typu złącze należy użyć, aby podłączyć zasilanie do CD-ROM?
Pytanie 18. Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
Pytanie 19. Do serwisu komputerowego dostarczono laptopa z matrycą bardzo słabo wyświetlającą obraz. Ponadto obraz jest bardzo ciemny i widoczny tylko z bliska. Przyczyna usterki to
Pytanie 20. Zużyte kasety od drukarek należy
Pytanie 21. Programem służącym do diagnozowania połączeń pomiędzy hostami w systemie Windows jest
Pytanie 22. Na rysunku przedstawiono