Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zgodnie z specyfikacją JEDEC napięcie zasilania modułów pamięci RAM DDR3L wynosi
Pytanie 2. Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki
Pytanie 3. Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot
Pytanie 4. Urządzeniem wskazującym, które reaguje na zmiany pojemności elektrycznej, jest
Pytanie 5. Z danych zestawionych w tabeli wynika, że częstotliwość efektywna pamięci DDR SDRAM wynosi
Pytanie 6. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Pytanie 7. Transmisja interfejsem równoległym synchronicznym cechuje się tym, że
Pytanie 8. Wskaż 24-pinowe lub 29-pinowe złącze żeńskie, które może przesyłać skompresowany cyfrowy sygnał na monitor.
Pytanie 9. Administrator systemu Windows zauważył wyraźne spowolnienie pracy komputera spowodowane małą ilością wolnej pamięci RAM. Aby sprawdzić, który program zużywa jej najwięcej należy użyć programu
Pytanie 10. W systemie Linux do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów służy polecenie
Pytanie 11. W drukarce igłowej materiałem eksploatacyjnym jest
Pytanie 12. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
Pytanie 13. W przypadku zaschnięcia dysz w drukarce atramentowej spowodowanych długimi przestojami należy w pierwszej kolejności
Pytanie 14. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Pytanie 15. Uruchamianie programu w dowolnym celu, analizowanie działania programu oraz jego modyfikowanie wraz z możliwością publicznego rozpowszechniania tych zmian jest cechą licencji typu
Pytanie 16. Programem służącym do diagnozowania połączeń pomiędzy hostami w systemie Windows jest
Pytanie 17. Program Mozilla Firefox jest rozpowszechniany na podstawie licencji
Pytanie 18. Industry Standard Architecture jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma szerokość
Pytanie 19. Ile maksymalnie partycji podstawowych na dysku twardym z tablicą MBR pozwala utworzyć narzędzie Zarządzanie dyskami dostarczone wraz z systemem Windows?
Pytanie 20. Pokazany na rysunku symol graficzny oznacza złącze
Pytanie 21. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia standard, którego elementem jest interfejs
Pytanie 22. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
Pytanie 23. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 24. Standardem komunikacji między skanerem a programem graficznym jest
Pytanie 25. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt malej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
Pytanie 26. Użytkownik Jan nie może zmienić właściciela drukarki w systemie Windows. Aby miał taką możliwość, należy przypisać mu w opcjach zabezpieczeń prawo do
Pytanie 27. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, służącym do kompresji oraz dekompresji plików i folderów, jest program
Pytanie 28. Dziedziczenie uprawnień polega na
Pytanie 29. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Pytanie 30. Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowo dane w przypadku braku wolnej pamięci RAM jest
Pytanie 31. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Pytanie 32. Programy GRUB, LILO, NTLDR to
Pytanie 33. Przedstawiony na rysunku element systemu komputerowego to