Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,10 r-g?
Pytanie 2. Zainstalowanie serwera stron internetowych w rodzinie systemów Windows Server umożliwia rola
Pytanie 3. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Pytanie 4. Transmisja danych typu półduplex jest transmisją
Pytanie 5. W stacjach roboczych są zainstalowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 ze złączem RJ45. Które medium transmisyjne należy wybrać do budowy sieci komputerowej, aby zapewnić pracę z najwyższą przepustowością?
Pytanie 6. Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP
Pytanie 7. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 8. Które polecenie w systemie Linux umożliwia sprawdzenie adresu IP przypisanego do interfejsu sieciowego?
Pytanie 9. Zmniejszanie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
Pytanie 10. Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie
Pytanie 11. Polecenie dsadd umożliwia
Pytanie 12. Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje
Pytanie 13. Router na interfejsie LAN ma przypisany adres IP 192.168.50.1. Został on tak skonfigurowany, że komputerom przydziela wszystkie dostępne adresy IP w sieci 192.168.50.0 z maską 255.255.255.0. Ile maksymalnie komputerów może pracować w takiej sieci?
Pytanie 14. W systemie Linux ustawiono prawa dostępu do folderu określone w postaci ciągu znaków rwx--x--x. Jakiej wartości numerycznej odpowiadają te prawa?
Pytanie 15. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 16. Z którym medium transmisyjnym wykorzystuje się pokazany na rysunku adapter?
Pytanie 17. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 18. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 19. Które urządzenie należy zastosować do podziału domeny rozgłoszeniowej?
Pytanie 20. Protokół DNS odpowiada za
Pytanie 21. Która polska norma określa standardy okablowania strukturalnego?
Pytanie 22. Który z wymienionych programów umożliwi sporządzenie rysunku technicznego przedstawiającego plan instalacji logicznej sieci lokalnej budynku?
Pytanie 23. Który z adresów IP ma przypisaną maskę w postaci pełnej, wynikającą z klasy adresu?
Pytanie 24. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
Pytanie 25. Wskaż domyślną maskę dla dresu IP klasy B.
Pytanie 26. Odpowiednikiem maski 255.255.252.0 jest prefiks
Pytanie 27. Administrator chce udostępnić w sieci trzem użytkownikom należącym do grupy Serwisanci tylko folder C:\instrukcje. Które z rozwiązań powinien zastosować?
Pytanie 28. Wskaż zakres adresów IP należący do klasy A, służący do adresacji prywatnej w sieciach komputerowych
Pytanie 29. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Pytanie 30. Aby w systemach Windows Server wykonać aktualizację dzierżawy adresów DHCP oraz rejestrację nazw związanych z systemem DNS w wierszu polecenia, należy wpisać polecenie
Pytanie 31. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
Pytanie 32. Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
Pytanie 33. W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
Pytanie 34. Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza "C" nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?
Pytanie 35. Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
Pytanie 36. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
Pytanie 37. Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
Pytanie 38. Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest
Pytanie 39. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.