Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do sprawdzenia statystyk protokołów TCP/IP oraz aktualnych połączeń sieciowych w systemach rodziny Windows jest stosowane polecenie
Pytanie 2. Który typ kabla należy zastosować do podłączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?
Pytanie 3. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 4. Skrót WAN oznacza
Pytanie 5. Apache jest serwerem
Pytanie 6. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 7. Utworzenie kontrolera domeny w rodzinie systemów Windows Server na lokalnym serwerze wymaga zainstalowania roli
Pytanie 8. Jest to najnowsza wersja klienta wieloplatformowego, cenionego przez użytkowników na całym świecie, serwera wirtualnej sieci prywatnej, pozwalającego na zestawienie pomiędzy hostem a komputerem lokalnym połączenia, obsługującego uwierzytelnianie z użyciem kluczy, jak również certyfikatów, nazwy użytkownika i hasła, a także, w wersji dla Windows, dodatkowych kart. Który z programów został opisany powyżej?
Pytanie 9. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej modelu ISO/OSI to
Pytanie 10. Mapowanie dysków jest
Pytanie 11. W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów:
Pytanie 12. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 13. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 14. Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?
Pytanie 15. Które polecenie systemu Windows Server 2008 umożliwia promowanie serwera do roli kontrolera domeny?
Pytanie 16. Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy
Pytanie 17. Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?
Pytanie 18. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 19. Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
Pytanie 20. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 21. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 22. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku na systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
Pytanie 23. Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem
Pytanie 24. W pomieszczeniu biurowym należy zainstalować 5 podwójnych gniazd abonenckich. Średnia odległość gniazda abonenckiego od lokalnego punktu dystrybucyjnego wynosi 10 m. Jaki będzie przybliżony koszt zakupu kabla UTP kategorii 5e przeznaczonego do budowy sieci lokalnej, jeżeli cena brutto 1 m kabla UTP kategorii 5e wynosi 1,60 zł?
Pytanie 25. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
Pytanie 26. Jakie powinno być rozmieszczenie gniazd komputerowych RJ45 w stosunku do powierzchni biurowej zgodnie z normą PN-EN 50174?
Pytanie 27. Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File Transfer Protocol) do transmisji danych?
Pytanie 28. Które urządzenie sieciowe warstwy łącza danych modelu OSI analizuje zawarte w ramce Ethernet adresy MAC i na tej podstawie podejmuje decyzję, o przesłaniu sygnału z jednego do drugiego segmentu sieci lub o jego zablokowaniu?
Pytanie 29. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z konfiguracji strefy DMZ na routerze. Włączenie opcji „Enable DMZ" spowoduje, że komputer o adresie IP 192.168.0.106
Pytanie 30. Który z podanych adresów jest adresem klasy C?
Pytanie 31. Atak typu hijacking na serwer sieciowy charakteryzuje się
Pytanie 32. Jaką rolę serwera z rodziny Windows Server należy dodać, aby serwer realizował usługi rutingu?
Pytanie 33. Protokołem sieciowym definiującym mechanizmy stosowane do zarządzania urządzeniami sieciowymi jest
Pytanie 34. Przycisk umieszczony na obudowie rutera, którego opis znajduje się w ramce, jest stosowany w celu
Pytanie 35. Ile symboli przełączników i ruterów jest na schemacie?