Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na rysunku podano podstawową informację o konfiguracji karty sieciowej. Do ktorej klasy adresow IP należy adres przypisany tej karcie?
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza "C" nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?
Pytanie 3. Który pakiet należy zainstalować na serwerze Linux, aby stacje robocze z systemem Windows mogły korzystać z plików i drukarek udostępnianych na tym serwerze?
Pytanie 4. Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
Pytanie 5. Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to
Pytanie 6. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
Pytanie 7. Które urządzenie sieciowe działa w warstwie fizycznej modelu ISO/OSI, przesyłając sygnał z jednego portu na wszystkie pozostałe porty?
Pytanie 8. Jaki jest adres rozgłoszeniowy sieci o adresie IP 192.168.10.0/24?
Pytanie 9. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Pytanie 10. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 11. Przynależność komputera do konkretnej sieci wirtualnej nie może być określana na podstawie
Pytanie 12. Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
Pytanie 13. Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa powinna umożliwiać rozbudowę, czyli charakteryzować się
Pytanie 14. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Pytanie 15. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 16. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii
Pytanie 17. Jeżeli sieć 172.16.6.0/26 podzieli się na dwie równe podsieci, to ile hostów będzie można zaadresować w każdej z tych podsieci?
Pytanie 18. W jaki sposób skonfigurować w systemie Windows Server 2008 ustawienia protokołu TCP/IP karty sieciowej, by komputer należał równocześnie do dwóch sieci lokalnych o różnych adresach IP?
Pytanie 19. Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?
Pytanie 20. W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
Pytanie 21. Które medium transmisyjne zapewnia separację galwaniczną pomiędzy systemami transmisji danych?
Pytanie 22. Jakie polecenie umożliwia mapowanie zasobów sieciowych w Windows Serwer?
Pytanie 23. Które polecenie systemu Windows Server 2008 umożliwia promowanie serwera do roli kontrolera domeny?
Pytanie 24. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 25. Jaka jest standardowa wartość maksymalnej odległości pomiędzy urządzeniami sieciowymi, połączonymi bezpośrednio przewodem UTP kat.5e?
Pytanie 26. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
Pytanie 27. Protokół DNS odpowiada za
Pytanie 28. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
Pytanie 29. Ile maksymalnie komputerów może być zaadresowanych w podsieci o adresie 192.168.1.0/25?
Pytanie 30. Zestaw reguł definiujących sposób przesyłania informacji w sieci opisuje
Pytanie 31. Aby w systemach Windows Server wykonać aktualizację dzierżawy adresów DHCP oraz rejestrację nazw związanych z systemem DNS w wierszu polecenia, należy wpisać polecenie
Pytanie 32. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
Pytanie 33. Zadaniem programu Wireshark jest
Pytanie 34. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 35. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
Pytanie 36. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 37. Który z protokołów jest protokołem warstwy aplikacji w modelu ISO/OSI?
Pytanie 38. Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?