Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
Pytanie 2. Urządzenie sieciowe most (ang. bridge)
Pytanie 3. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 4. W systemie linux Ubuntu Server, aby zainstalować serwer DHCP należy użyć polecenia
Pytanie 5. Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?
Pytanie 6. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 7. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 8. Który z sieciowych systemów operacyjnych jest udostępniony na licencji GNU?
Pytanie 9. Które polecenie w systemie operacyjnym Linux umożliwia przypisanie istniejącego konta użytkownika nowak do grupy technikum?
Pytanie 10. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 11. Adres planowanej sieci należy do grupy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?
Pytanie 12. Którą usługę należy zainstalować na serwerze Linux, aby korzystać z bezpiecznego zdalnego dostępu?
Pytanie 13. Które urządzenie należy zainstalować w serwerze, by można było automatycznie archiwizować dane na taśmach magnetycznych?
Pytanie 14. Które polecenie uruchamia edytor zasad grup w rodzinie systemów Windows Server?
Pytanie 15. Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
Pytanie 16. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 17. W systemie Windows Serwer utworzenie ukrytego, udostępnionego katalogu wymaga dopisania na końcu nazwy katalogu symbolu
Pytanie 18. Ile maksymalnie komputerów może być zaadresowanych w podsieci o adresie 192.168.1.0/25?
Pytanie 19. Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
Pytanie 20. Który z adresów IP należy do klasy B?
Pytanie 21. Na rysunku podano podstawową informację o konfiguracji karty sieciowej. Do ktorej klasy adresow IP należy adres przypisany tej karcie?
Pytanie 22. Router Wi-Fi pracujący w standardzie 802.11n pozwala uzyskać maksymalną prędkość transmisji
Pytanie 23. Podstawowy mechanizm ochrony danych w sieci komputerowej przed nieuprawnionym dostępem to
Pytanie 24. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
Pytanie 25. Aby zapewnić dobrą jakość połączeń głosowych VoIP kosztem innych przesyłanych danych, nalezy na routerze włączyć i skonfigurować usługę
Pytanie 26. Przynależność komputera do konkretnej sieci wirtualnej nie może być określana na podstawie
Pytanie 27. Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?
Pytanie 28. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 29. Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
Pytanie 30. Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
Pytanie 31. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Pytanie 32. Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
Pytanie 33. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Pytanie 34. Który adres IPv6 jest wykorzystywany jako adres link-local w procesie autokonfiguracji urządzeń?
Pytanie 35. Atak typu hijacking na serwer sieciowy charakteryzuje się
Pytanie 36. W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
Pytanie 37. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
Pytanie 38. Która topologia fizyczna zapewnia połączenia nadmiarowe pomiędzy urządzeniami sieci?
Pytanie 39. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Pytanie 40. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia