Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zestaw reguł definiujących sposób przesyłania informacji w sieci opisuje
Pytanie 2. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 3. Aby w systemach Windows Server wykonać aktualizację dzierżawy adresów DHCP oraz rejestrację nazw związanych z systemem DNS w wierszu polecenia, należy wpisać polecenie
Pytanie 4. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Pytanie 5. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
Pytanie 6. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 7. Który rysunek przedstawia ułożenie żył przewodu UTP we wtyku 8P8C zgodnie z normą TIA/EIA -568-A, sekwencją T568A?
Pytanie 8. W celu odseparowania od siebie komputerów pracujących w sieci o tym samym adresie IPv4 podłączonych do przełącznika zarządzalnego należy przypisać
Pytanie 9. Protokołem odpowiedzialnym za wykrywanie i eliminowanie kolizji w sieciach Ethernet jest
Pytanie 10. Aby w budowanej sieci komputerowej zapewnić najmniejszy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na przesyłany sygnał należy zastosować
Pytanie 11. Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
Pytanie 12. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
Pytanie 13. Polecenie za pomocą, którego można uzyskać informacje o aktualnych połączeniach TCP oraz informację o źródłowych i docelowych portach, to
Pytanie 14. Zestaw narzędzi do montażu okablowania miedzianego typu „skrętka” w sieci lokalnej powinien zawierać:
Pytanie 15. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 16. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 17. Aby można było przeprowadzić instalację sieciową na stacjach roboczych systemów operacyjnych z rodziny Windows należy na serwerze dodać usługi
Pytanie 18. Poniżej przedstawiono fragment pliku konfiguracyjnego usługi serwerowej w systemie Linux. Jest to usługa
Pytanie 19. Ile par przewodów w standardzie 100Base-TX jest przeznaczonych do transmisji danych w obu kierunkach?
Pytanie 20. Który rodzaj macierzy dyskowych oferuje tzw. mirroring dysków?
Pytanie 21. Simple Mail Transfer Protocol to protokół
Pytanie 22. Router na interfejsie LAN ma przypisany adres IP 192.168.50.1. Został on tak skonfigurowany, że komputerom przydziela wszystkie dostępne adresy IP w sieci 192.168.50.0 z maską 255.255.255.0. Ile maksymalnie komputerów może pracować w takiej sieci?
Pytanie 23. Norma IEEE 802.11b jest standardem sieci
Pytanie 24. W modelu ISO/OSI protokoły TCP i UDP pracują w warstwie
Pytanie 25. Jak nazywamy atak na sieć komputerową polegający na przechwytywaniu pakietów przesyłanych w sieci?
Pytanie 26. Co łączy okablowanie pionowe w projekcie sieci LAN?
Pytanie 27. Na rysunku podano podstawową informację o konfiguracji karty sieciowej. Do ktorej klasy adresow IP należy adres przypisany tej karcie?