Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na podstawie przedstawionego cennika oblicz, jaki będzie koszt brutto jednego dwumodułowego podwójnego natynkowego gniazda abonenckiego.
Pytanie 2. Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?
Pytanie 3. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 4. Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?
Pytanie 5. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 6. User Datagram Protocol (UDP) jest protokołem
Pytanie 7. Podczas instalacji i konfiguracji serwera DHCP w systemach rodziny Windows Server, można dodać zastrzeżenia adresów, które określą
Pytanie 8. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
Pytanie 9. Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
Pytanie 10. Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
Pytanie 11. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
Pytanie 12. Protokół umożliwiający bezpieczną, zdalną pracę na serwerze to
Pytanie 13. Które polecenie jest stosowane do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 14. Do sprawdzenia statystyk protokołów TCP/IP oraz aktualnych połączeń sieciowych w systemach rodziny Windows jest stosowane polecenie
Pytanie 15. Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia
Pytanie 16. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Pytanie 17. Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
Pytanie 18. Atak DDoS (ang. Distributed Denial of Service) na serwer spowoduje
Pytanie 19. Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
Pytanie 20. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 21. Jaki będzie koszt zakupu kabla UTP kat.5e przeznaczonego do budowy sieci komputerowej złożonej z 6 stanowisk komputerowych, w której średnia odległość od przełącznika wynosi 9 m? Dla każdej linii kablowej należy uwzględnić 1 m zapasu kabla, a cena 1 metra kabla wynosi 1,50 zł.
Pytanie 22. Które medium transmisyjne zapewnia separację galwaniczną pomiędzy systemami transmisji danych?
Pytanie 23. Którym poleceniem w systemie Linux przypisuje się adres IP i maskę podsieci dla interfejsu eth0?
Pytanie 24. Akronim określający usługi, których zadaniem jest między innymi nadawanie priorytetu przesyłanym pakietom oraz kształtowanie przepustowości w sieci, to
Pytanie 25. Użytkownicy korzystający z sieci WiFi zaobserwowali zaburzenia i częstą utratę połączenia z siecią. Powodem takiego stanu rzeczy może być
Pytanie 26. Który z adresów IP jest adresem hosta pracującego w sieci o adresie 192.168.160.224/28?
Pytanie 27. Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest
Pytanie 28. Który protokół pocztowy umożliwia między innymi przechowywanie odbieranych wiadomości e-mail na serwerze, zarządzanie wieloma folderami, usuwanie wiadomości i przenoszenie ich pomiędzy folderami?
Pytanie 29. Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P ? peer to peer?
Pytanie 30. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to
Pytanie 31. Która z wymienionych cech kabla koncentrycznego RG-58 spowodowała, że nie jest on obecnie wykorzystywany do budowy lokalnych sieci komputerowych?
Pytanie 32. Którą usługę należy zainstalować na serwerze Linux, aby korzystać z bezpiecznego zdalnego dostępu?
Pytanie 33. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
Pytanie 34. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
Pytanie 35. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 36. Do zakończenia skrętki wtykiem 8P8C jest stosowane
Pytanie 37. Do jakiego rodzaju wtyków jest stosowana przedstawiona na rysunku zaciskarka?
Pytanie 38. Narzędzie na zdjęciu służy do
Pytanie 39. Kontrolę poprawności przesyłania danych w sieciach Ethernet zapewnia protokół
Pytanie 40. Który z protokołów przekształca logiczne adresy IP na fizyczne adresy MAC stosowane w sieci Ethernet?