Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 2. Polecenie dsadd umożliwia
Pytanie 3. Zainstalowanie serwera stron internetowych w rodzinie systemów Windows Server umożliwia rola
Pytanie 4. Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to
Pytanie 5. Gniazdo w sieciach komputerowych, jednoznacznie identyfikujące dany proces na urządzeniu, jest kombinacją
Pytanie 6. W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
Pytanie 7. Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
Pytanie 8. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
Pytanie 9. Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza "C" nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?
Pytanie 10. W stacjach roboczych są zainstalowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 ze złączem RJ45. Które medium transmisyjne należy wybrać do budowy sieci komputerowej, aby zapewnić pracę z najwyższą przepustowością?
Pytanie 11. Który port jest domyślnym portem serwera usługi WWW?
Pytanie 12. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 13. Które medium transmisyjne zapewnia separację galwaniczną pomiędzy systemami transmisji danych?
Pytanie 14. Ile jest adresów IP dostępnych do adresowania komputerów w sieci o adresie 192.168.100.0 i masce 255.255.255.0?
Pytanie 15. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 16. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 17. Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
Pytanie 18. Aby w systemach Windows Server wykonać aktualizację dzierżawy adresów DHCP oraz rejestrację nazw związanych z systemem DNS w wierszu polecenia, należy wpisać polecenie
Pytanie 19. Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
Pytanie 20. Medium transmisyjne o symbolu S/FTP oznacza skrętkę
Pytanie 21. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Pytanie 22. Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Pytanie 23. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 24. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Pytanie 25. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 26. Który adres podsieci jest prawidłowy po pożyczeniu 4 bitów z części hosta z adresu klasowego 192.168.1.0?
Pytanie 27. Największą szybkość transmisji danych w sieci bezprzewodowej uzyska się stosując urządzenia standardu
Pytanie 28. W wierszu poleceń w systemie operacyjnym zostało wydane polecenie nslookup. Jaką informację uzyskano?
Pytanie 29. Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?
Pytanie 30. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
Pytanie 31. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.