Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Protokół umożliwiający bezpieczną, zdalną pracę na serwerze to
Pytanie 2. Serwer Windows z zainstalowaną usługą Active Directory nazywa się
Pytanie 3. Która usługa, stworzona przez firmę Microsoft, umożliwia tłumaczenie nazw komputerów na adresy internetowe?
Pytanie 4. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 5. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 6. Zgodnie ze standardem 802.3u sieci FastEthernet 100Base-FX wykorzystują
Pytanie 7. Który protokół jest stosowany do pobierania wiadomości e-mail z serwera poczty na komputer użytkownika?
Pytanie 8. Które porty należy odblokować w ustawieniach zapory sieciowej na komputerze z zainstalowaną usługą serwera sieci Web?
Pytanie 9. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Pytanie 10. W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
Pytanie 11. Który zestaw protokołów jest stosowany w procesie komunikacji hosta z serwerem WWW po wpisaniu adresu strony w przeglądarce internetowej hosta?
Pytanie 12. Na rysunku przedstawiono tylny panel
Pytanie 13. Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
Pytanie 14. IMAP jest protokołem
Pytanie 15. Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
Pytanie 16. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
Pytanie 17. Który błąd okablowania jest widoczny na wyświetlaczu testera pokazującego mapę połączeń żył kabla typu "skrętka"?
Pytanie 18. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
Pytanie 19. Komputer utracił połączenie z siecią komputerową. Jakie działanie należy wykonać w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problem?
Pytanie 20. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci 172.16.64.0/26?
Pytanie 21. Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?
Pytanie 22. Który parametr trzeba podać podczas konfiguracji serwera DHCP?
Pytanie 23. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
Pytanie 24. Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
Pytanie 25. Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
Pytanie 26. Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
Pytanie 27. Zadaniem usługi DNS jest
Pytanie 28. Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
Pytanie 29. Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to
Pytanie 30. Internet Relay Chat (IRC) to protokół stosowany do
Pytanie 31. Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Pytanie 32. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
Pytanie 33. Do monitorowania transmisji danych w sieci komputerowej należy zastosować program typu
Pytanie 34. Który przyrząd jest stosowany do pomiarów długości i tłumienności przewodów miedzianych?
Pytanie 35. Która usługa sieciowa standardowo korzysta z portu 53?
Pytanie 36. Jak nazywamy atak na sieć komputerową polegający na przechwytywaniu pakietów przesyłanych w sieci?
Pytanie 37. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.