Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia
Pytanie 2. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Pytanie 3. Jaką funkcję pełni ISA Server w systemie operacyjnym Windows?
Pytanie 4. Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
Pytanie 5. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
Pytanie 6. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
Pytanie 7. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Pytanie 8. Ile jest adresów IP dostępnych do adresowania komputerów w sieci o adresie 192.168.100.0 i masce 255.255.255.0?
Pytanie 9. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 10. Które urządzenie sieciowe warstwy łącza danych modelu OSI analizuje zawarte w ramce Ethernet adresy MAC i na tej podstawie podejmuje decyzję, o przesłaniu sygnału z jednego do drugiego segmentu sieci lub o jego zablokowaniu?
Pytanie 11. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ45 zgodnie z sekwencją połączeń T568A?
Pytanie 12. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 13. Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
Pytanie 14. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 15. Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
Pytanie 16. Który protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików bez nawiązania połączenia?
Pytanie 17. W technologi Ethernet protokół dostępu do nośnika CSMA/CD jest metodą z
Pytanie 18. Rolą routera jest
Pytanie 19. Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
Pytanie 20. Która norma dotyczy okablowania strukturalnego?
Pytanie 21. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
Pytanie 22. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
Pytanie 23. Które polecenie w systemie operacyjnym Linux umożliwia przypisanie istniejącego konta użytkownika nowak do grupy technikum?
Pytanie 24. Topologia fizyczna, w której każdy węzeł ma własne połączenia z wszystkimi pozostałymi węzłami, to topologia
Pytanie 25. Zainstalowanie serwera stron internetowych w rodzinie systemów Windows Server umożliwia rola
Pytanie 26. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
Pytanie 27. W wierszu poleceń w systemie operacyjnym zostało wydane polecenie nslookup. Jaką informację uzyskano?
Pytanie 28. Który z protokołów przekształca logiczne adresy IP na fizyczne adresy MAC stosowane w sieci Ethernet?
Pytanie 29. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 30. W jakich jednostkach wyrażony jest przesłuch zbliżny NEXT?
Pytanie 31. Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracji bramki VoIP to
Pytanie 32. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 33. Zalecana wielkość pamięci RAM dla systemu operacyjnego Windows Server 2008 to co najmniej
Pytanie 34. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
Pytanie 35. Liczba 22 użyta w adresie http://www.adres_serwera.pl:22 oznacza numer
Pytanie 36. W metodzie dostępu do nośnika CSMA/CD (Carrier Sense Multiplc Access with Collision Detection) stacja która zamierza rozpocząć nadawanie, nasłuchuje czy w sieci odbywa się ruch, a następnie
Pytanie 37. W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
Pytanie 38. Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
Pytanie 39. Ile maksymalnie hostów można zaadresować w sieci lokalnej, mając do dyspozycji jedną klasę C adresów protokołu IPv4?
Pytanie 40. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie