Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
Pytanie 2. Który standard specyfikacji IEEE 802.3 należy zastosować w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne, jeśli odległość od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego wynosi 200 m?
Pytanie 3. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 4. Zrzut ekranowy przedstawia wynik wykonania w systemie z rodziny Windows Server polecenia
Pytanie 5. Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
Pytanie 6. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
Pytanie 7. Jaki protokół odpowiada za zamianą adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
Pytanie 8. Parametr NEXT oznacza zakłócenie spowodowane wpływem pola elektromagnetycznego
Pytanie 9. Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
Pytanie 10. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.
Pytanie 11. Który protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików bez nawiązania połączenia?
Pytanie 12. Które urządzenie należy podłączyć do sieci lokalnej w miejscu wskazanym na rysunku, aby komputery miały dostęp do Internetu?
Pytanie 13. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 14. Który z adresów IP jest adresem publicznym?
Pytanie 15. Narzędzie systemów z rodziny Windows stosowane do modyfikowania parametrów pracy interfejsów sieciowych, np. zmiana dynamicznej konfiguracji karty sieciowej na statyczną, to
Pytanie 16. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
Pytanie 17. Utworzenie kontrolera domeny w rodzinie systemów Windows Server na lokalnym serwerze wymaga zainstalowania roli
Pytanie 18. W celu sprawdzenia mapy połączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć
Pytanie 19. Urządzenie sieciowe służące do połączenia 5 komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to
Pytanie 20. Urządzeniem, które umożliwia komputerom bezprzewodowy dostęp do przewodowej sieci komputerowej, jest
Pytanie 21. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
Pytanie 22. W celu wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej należy w punkcie dostępowym wyłączyć funkcję
Pytanie 23. Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
Pytanie 24. Z którym protokołem są związane pojęcia „sequence number” i „acknowledgment number”?
Pytanie 25. Który protokół nie jest stosowany do konfiguracji wirtualnej sieci prywatnej?
Pytanie 26. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z konfiguracji strefy DMZ na routerze. Włączenie opcji „Enable DMZ" spowoduje, że komputer o adresie IP 192.168.0.106