Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Ile bitów ma adres logiczny IPv6
Pytanie 2. W której warstwie modelu ISO/OSI są stosowane adresy logiczne?
Pytanie 3. Który protokół jest stosowany do terminalowego łączenia się ze zdalnymi urządzeniami zapewniający transfer zaszyfrowanych danych?
Pytanie 4. Urządzenia przedstawione na zdjęciu to
Pytanie 5. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Pytanie 6. Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?
Pytanie 7. Polecenie dsadd umożliwia
Pytanie 8. Administrator sieci komputerowej chce sprawdzić na komputerze z systemem operacyjnym Windows, które połączenia są obecnie zestawiane oraz porty, na których komputer nasłuchuje. W tym celu powinien zastosować polecenie
Pytanie 9. Host automatycznie pobiera adres IP z serwera DHCP. W przypadku gdy serwer DHCP ulegnie uszkodzeniu, karcie sieciowej zostanie przypisany adres IP z zakresu
Pytanie 10. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory
Pytanie 11. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 12. Internet Relay Chat (IRC) to protokół stosowany do
Pytanie 13. Na rysunku przedstawiono kabel
Pytanie 14. Którym poleceniem systemu Linux poprawnie skonfigurowano kartę sieciową, podając adres IP i maskę sieci dla interfejsu eth1?
Pytanie 15. Które polecenie systemu operacyjnego Linux pozwala sprawdzić aktualną konfigurację interfejsu sieciowego komputera?
Pytanie 16. Komputer lokalny ma adres 192.168.0.5. Po uruchomieniu strony internetowej z tego komputera, która identyfikuje adresy w sieci, podana jest informacja, że adresem komputera jest 195.182.130.24. Oznacza to, że
Pytanie 17. Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?
Pytanie 18. Jakie polecenie umożliwia mapowanie zasobów sieciowych w Windows Serwer?
Pytanie 19. Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?
Pytanie 20. Użytkownik laptopa z systemem Windows 7 widzi dostępne sieci bezprzewodowe jak na rysunku. Konfigurując połączenie z siecią Z1 musi dla tej sieci podać
Pytanie 21. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Pytanie 22. W celu wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej należy w punkcie dostępowym wyłączyć funkcję
Pytanie 23. Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?
Pytanie 24. Którym poleceniem w systemie Linux można założyć użytkowników?
Pytanie 25. Na podstawie zrzutu ekranu wskaż, który adres należy zmienić w konfiguracji klienta lub serwera, aby komputer można było podłączyć do domeny?
Pytanie 26. Wskaż prawidłową postać maski podsieci.
Pytanie 27. Narzędzie, które zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do lokalnej sieci, to
Pytanie 28. Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
Pytanie 29. Element zamontowany na stałe, u abonenta, w którym znajduje się zakończenie okablowania strukturalnego poziomego, to
Pytanie 30. Aby uruchomić konsolę przedstawioną na rysunku, należy wpisać w wierszu poleceń
Pytanie 31. Administrator Active Directory w domenie firma.local chce skonfigurować profil mobilny dla wszystkich użytkowników. Ma on być zapisywany na serwerze serwer1, w folderze pliki, udostępnionym w sieci jako dane$. Który z wpisów we właściwościach profilu użytkownika realizuje opisane wymagania?
Pytanie 32. Które urządzenie należy podłączyć do sieci lokalnej w miejscu wskazanym na rysunku, aby komputery miały dostęp do Internetu?
Pytanie 33. Serwer Windows z zainstalowaną usługą Active Directory nazywa się
Pytanie 34. Zdjęcie przedstawia
Pytanie 35. Po wpisaniu adresu HTTP w przeglądarce internetowej wyświetla się błąd „403 Forbidden”, który oznacza, że
Pytanie 36. Które polecenie rodziny systemów Windows należy zastosować, aby skonfigurować statyczny adres IP w wierszu poleceń?
Pytanie 37. Zgodnie z normą TIA/EIA-568-B.1 kabel UTP 5e z przeplotem jest tworzony poprzez zamianę ułożenia we wtyczce 8P8C następujących par przewodów (odpowiednio według kolorów):
Pytanie 38. Protokół pocztowy, za pomocą którego możemy odbierać pocztę z serwera, to
Pytanie 39. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać
Pytanie 40. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?