Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z protokołów przekształca logiczne adresy IP na fizyczne adresy MAC stosowane w sieci Ethernet?
Pytanie 2. Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
Pytanie 3. Atak DDoS (ang. Distributed Denial of Service) na serwer spowoduje
Pytanie 4. Który port jest domyślnym portem serwera usługi WWW?
Pytanie 5. Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy
Pytanie 6. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
Pytanie 7. W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
Pytanie 8. Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?
Pytanie 9. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
Pytanie 10. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Pytanie 11. Który adres podsieci jest prawidłowy po pożyczeniu 4 bitów z części hosta z adresu klasowego 192.168.1.0?
Pytanie 12. Protokołem sieciowym definiującym mechanizmy stosowane do zarządzania urządzeniami sieciowymi jest
Pytanie 13. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać
Pytanie 14. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
Pytanie 15. Do której grupy w systemie Windows Server 2008 należy przydzielić użytkownika odpowiedzialnego tylko za archiwizowanie danych przechowywanych na dysku serwera?
Pytanie 16. Mapowanie dysków jest
Pytanie 17. Który z sieciowych systemów operacyjnych jest udostępniony na licencji GNU?
Pytanie 18. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 19. Który błąd okablowania jest widoczny na wyświetlaczu testera pokazującego mapę połączeń żył kabla typu "skrętka"?
Pytanie 20. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Pytanie 21. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 22. Który protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików bez nawiązania połączenia?
Pytanie 23. Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracji bramki VoIP to
Pytanie 24. Zestaw narzędzi do montażu okablowania miedzianego typu „skrętka” w sieci lokalnej powinien zawierać:
Pytanie 25. W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
Pytanie 26. Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest
Pytanie 27. Zgodnie z normą PN-EN 50174 okablowanie poziome w systemie okablowania strukturalnego to część okablowania pomiędzy
Pytanie 28. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
Pytanie 29. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?
Pytanie 30. Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
Pytanie 31. Które urządzenie należy zastosować w sieci Ethernet, aby ograniczyć liczbę kolizji pakietów?
Pytanie 32. User Datagram Protocol (UDP) jest protokołem
Pytanie 33. Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
Pytanie 34. Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
Pytanie 35. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
Pytanie 36. Który zestaw protokołów sieciowych jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP?
Pytanie 37. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 38. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 39. Planując wykorzystanie miejsca na dysku komputera do przechowywania i udostępniania takich informacji jak pliki i aplikacje dostępne w sieci oraz zarządzanie nimi, należy skonfigurować komputer jako
Pytanie 40. Który program należy zainstalować na serwerze internetowym z systemem Linux, aby można było korzystać z baz danych?