Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiony zestaw komputerowy jest niekompletny. Który element nie został uwzględniony w tabeli, a jest niezbędny do prawidłowego działania zestawu?
Pytanie 2. Wewnętrzny dysk twardy IDE zasilany jest poprzez złącze typu
Pytanie 3. Które z zaleceń jest nieodpowiednie dla konserwacji skanera płaskiego?
Pytanie 4. Aby zmienić właściciela pliku w systemie Linux, należy użyć polecenia
Pytanie 5. W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
Pytanie 6. Program firewall stosuje się w celu zabezpieczenia
Pytanie 7. W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji
Pytanie 8. Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
Pytanie 9. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.
Pytanie 10. Rysunek przedstawia symbol graficzny
Pytanie 11. System Windows 8, w którym wcześniej utworzono punkt przywracania systemu, uległ awarii. Które polecenie należy wydać, aby przywrócić pliki i ustawienia systemu?
Pytanie 12. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 13. Po zainstalowaniu programu VNC, wykorzystywanego do podglądu pulpitu wybranego komputera, oprócz numeru portu należy podać jego
Pytanie 14. System plików, który nie wspiera tworzenia wewnętrznego dziennika zmian, zwanego księgowaniem to
Pytanie 15. W celu wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej należy w punkcie dostępowym wyłączyć funkcję
Pytanie 16. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
Pytanie 17. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
Pytanie 18. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
Pytanie 19. Chusteczki nasączone płynem o właściwościach antystatycznych są przeznaczone do czyszczenia
Pytanie 20. Liczba 29A(16) zapisana w systemie binamym będzie miała postac
Pytanie 21. W systemie Linux polecenie chmod 321 start spowoduje nadanie następujących uprawnień plikowi start:
Pytanie 22. Które polecenie w systemie Linux umożliwia sprawdzenie adresu IP przypisanego do interfejsu sieciowego?
Pytanie 23. Który program nie umożliwia testowania sieci komputerowej w celu identyfikacji usterek?
Pytanie 24. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
Pytanie 25. W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, należy zastosować dysk z interfejsem
Pytanie 26. Jaki zakres adresów obejmują adresy klasy C?
Pytanie 27. Liczba 1010O jest zapisana w systemie
Pytanie 28. Aby zapewnić jakość usług QoS, w przełącznikach warstwy dostępu jest stosowany mechanizm
Pytanie 29. Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
Pytanie 30. Typowym objawem wskazującym na zbliżającą się awarię dysku twardego jest pojawienie się
Pytanie 31. Zgodnie z normą PN-EN 50174 rozplot kabla UTP nie powinien być większy niż
Pytanie 32. Wskaż właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy.
Pytanie 33. Zestaw uzupełniający, składający się ze strzykawki z fluidem, igły oraz rękawiczek zabezpieczających, służy do uzupełnienia pojemników z nośnikiem drukującym w drukarkach
Pytanie 34. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
Pytanie 35. Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
Pytanie 36. Wynik wykonania którego polecenia sieciowego systemu z rodziny Windows jest przedstawiony na rysunku?