Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Oprogramowanie regularnie przerywające działanie poprzez wyświetlanie komunikatu żądania uiszczenia zapłaty, która spowoduje usunięcie tego komunikatu, jest rozpowszechniane na bazie licencji
Pytanie 2. Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
Pytanie 3. Wskaż adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy host o adresie 88.89.90.91/6?
Pytanie 4. Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o
Pytanie 5. Dla zmiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Pytanie 6. Wskaz właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy ?
Pytanie 7. Złącze przedstawione na zdjęciu umożliwia podłączenie
Pytanie 8. Aby przeprowadzić ręczną konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux należy się posłużyć poleceniem
Pytanie 9. Urządzeniem wskazującym, które reaguje na zmiany pojemności elektrycznej, jest
Pytanie 10. W systemie Linux narzędziem do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów oraz obciążenia systemu z poziomu powłoki jest
Pytanie 11. Gniazdo w sieciach komputerowych, jednoznacznie identyfikujące dany proces na urządzeniu, jest kombinacją
Pytanie 12. Aby w systemie Windows utworzyć nową partycję podstawową, należy użyć przystawki
Pytanie 13. W architekturze sieci lokalnych typu klient - serwer
Pytanie 14. Protokołem kontrolnym rodziny TCP/IP, którego rolą jest między innymi wykrywanie awarii urządzeń sieciowych, jest
Pytanie 15. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 16. Norma EN 50167 dotyczy okablowania
Pytanie 17. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 18. W jakich jednostkach wyrażony jest przesłuch zbliżny NEXT?
Pytanie 19. Bęben światłoczuły jest niezbędnym elementem działania drukarki
Pytanie 20. Aby zapewnić dobrą jakość połączeń głosowych VoIP kosztem innych przesyłanych danych, nalezy na routerze włączyć i skonfigurować usługę
Pytanie 21. Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę
Pytanie 22. Który standard złącza DVI umożliwia przesyłanie wyłącznie sygnału analogowego?
Pytanie 23. Na rysunku przedstawiono oprogramowanie monitorujące
Pytanie 24. Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 50 zł.
Pytanie 25. Na fotografii przedstawiono złącze zasilania
Pytanie 26. W celu dokonania aktuaiizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu naieży użyc polecenia
Pytanie 27. Metoda dostępu do medium CSMA/CA jest stosowana w sieci o standardzie
Pytanie 28. Prawidłowym wynikiem mnożenia dwóch liczb binarnych 111001102 i 000111102jest liczba
Pytanie 29. Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera
Pytanie 30. Połączenie typu trunk dwóch przełączników daje możliwość
Pytanie 31. Switch jako element centralny występuje w sieci o topologii
Pytanie 32. Za pomocą polecenia taskmgr użytkownik systemu Windows może
Pytanie 33. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 34. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Pytanie 35. Wskaż rysunek przedstawiający symbol stosowany do oznaczenia portu równoległego LPT.
Pytanie 36. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
Pytanie 37. Do zarządzania programami i usfugami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 nalezy wykorzystac program
Pytanie 38. Które cyfry należy wprowadzić na klawiaturze telefonu podłączonego do bramki VoIP po uprzednim wpisaniu *** by wprowadzić adres bramy domyślnej sieci?