Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 111 zapisanej w systemie dziesiętnym?
Pytanie 2. Układy sekwencyjne zbudowane z zespołu przerzutników, najczęściej synchronicznych typu D, służące do przechowywania danych, to
Pytanie 3. Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?
Pytanie 4. Które środowisko powinien wybrać administrator sieci, aby zainstalować serwer stron WWW w systemie Linux?
Pytanie 5. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ-45 zgodnie z normą TIA/EIA-568 dla zakończeń typu T568B?
Pytanie 6. Rysunek przedstawia symbol graficzny
Pytanie 7. Pracownik serwisu komputerowego podczas wykonywania konserwacji i czyszczenia drukarki laserowej, odłączonej od źródła zasilania, może wykorzystać jako środek ochrony indywidualnej
Pytanie 8. Przedstawione polecenia, uruchomione w interfejsie CLI rutera firmy CISCO, spowodują
Pytanie 9. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Pytanie 10. Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Pytanie 11. Jak nazywa się zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows, który umożliwia pełnienie roli serwera FTP oraz serwera WWW?
Pytanie 12. Ile jest adresów IP dostępnych do adresowania komputerów w sieci o adresie 192.168.100.0 i masce 255.255.255.0?
Pytanie 13. Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
Pytanie 14. W wierszu poleceń w systemie operacyjnym zostało wydane polecenie nslookup. Jaką informację uzyskano?
Pytanie 15. Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia
Pytanie 16. Przypisanie licencji oprogramowania do jednego komputera lub jego podzespołów jest cechą licencji
Pytanie 17. Liczba 100110011 zapisana w kodzie ósemkowym ma postać
Pytanie 18. Do sprawdzania rozmiaru katalogu w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 19. Przed instalacją sterownika urządzenia peryferyjnego system operacyjny Windows powinien sprawdzać czy sterownik posiada podpis
Pytanie 20. Aby uruchomić tryb awaryjny w systemach rodziny Windows, należy podczas uruchamiania komputera wcisnąć klawisz
Pytanie 21. Które urządzenie przedstawia rysunek?
Pytanie 22. Tester okablowania strukturalnego pozwala sprawdzić
Pytanie 23. Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
Pytanie 24. sudo passwd -n 1 -x 5 test Jednym z efektów wykonania przedstawionego polecenia jest
Pytanie 25. W celu powiększenia lub zmniejszenia ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymującjednocześnie klawisz
Pytanie 26. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Pytanie 27. Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
Pytanie 28. Planując wykorzystanie miejsca na dysku komputera do przechowywania i udostępniania takich informacji jak pliki i aplikacje dostępne w sieci oraz zarządzanie nimi, należy skonfigurować komputer jako
Pytanie 29. Urządzeniem wskazującym, które reaguje na zmiany pojemności elektrycznej, jest
Pytanie 30. Rysunek przedstawia konfigurację karty sieciowej dla urządzenia o adresie IP 10.15.89.104/25. Wynika z niego, że
Pytanie 31. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to po uruchomieniu systemu w normalnym trybie klawiatura działa prawidłowo. Wskazuje to na
Pytanie 32. Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza opakowanie
Pytanie 33. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
Pytanie 34. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
Pytanie 35. Transmisja danych typu półduplex jest transmisją
Pytanie 36. Który protokół pocztowy umożliwia między innymi przechowywanie odbieranych wiadomości e-mail na serwerze, zarządzanie wieloma folderami, usuwanie wiadomości i przenoszenie ich pomiędzy folderami?
Pytanie 37. Pokazany na rysunku symol graficzny oznacza złącze
Pytanie 38. Rysunek przedstawia topologię
Pytanie 39. Jakie polecenie umożliwia mapowanie zasobów sieciowych w Windows Serwer?
Pytanie 40. Jaki będzie koszt zakupu kabla UTP kat.5e przeznaczonego do budowy sieci komputerowej złożonej z 6 stanowisk komputerowych, w której średnia odległość od przełącznika wynosi 9 m? Dla każdej linii kablowej należy uwzględnić 1 m zapasu kabla, a cena 1 metra kabla wynosi 1,50 zł.