Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Urządzeniem wskazującym jest
Pytanie 2. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 3. Wymiana baterii należy do czynności związanych z eksploatacją
Pytanie 4. Standardem komunikacji między skanerem a programem graficznym jest
Pytanie 5. dd if=/dev/sdb of=/home/użytkownik/Linux.iso Program o nazwie dd, dla którego przedstawiono przykład zastosowania w systemie Linux, pozwala na
Pytanie 6. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 7. W dwóch przyległych pomieszczeniach pewnej firmy występują bardzo silne zakłócenia elektromagnetyczne. Aby zapewnić możliwie największą przepustowość podczas pracy istniejącej sieci LAN, jako medium transmisyjne należy zastosować
Pytanie 8. Wskaż znak umieszczany na urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do obrotu i sprzedaży w Unii Europejskiej.
Pytanie 9. Gdzie przechowywane są informacje o kontach użytkowników domenowych w systemach Windows Server?
Pytanie 10. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready". Przyczyną może być
Pytanie 11. Użytkownik który chce drukować dokumenty jednocześnie w oryginale i trzech kopiach na papierze samokopiującym, powinien do tego celu zakupić drukarkę
Pytanie 12. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
Pytanie 13. Urządzeniem peryferyjnym wykorzystywanym w fabrykach odzieżowych do wycinania elementów ubrań jest ploter
Pytanie 14. Komputer wyposażony w BIOS firmy Award wygenerował komunikat o treści Primary/Secondary master/slave hard disk fail. Komunikat ten może oznaczać konieczność wymiany
Pytanie 15. W wierszu poleceń systemu Windows do zarządzania ustawieniami konta użytkownika komputera, takimi jak okres ważności hasła, minimalna długość hasła, czas blokady konta i inne, służy polecenie
Pytanie 16. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Pytanie 17. Na rysunku przedstawiono konfigurację urządzenia. Do których portów należy podłączyć serwer o adresie IP 192.168.20.254/24 oraz stację roboczą o adresie IP 192.168.20.10/24, aby zapewnić komunikację tych urządzeń w sieci?
Pytanie 18. Który z wymienionych systemów operacyjnych nie jest obsługiwany przez system plików ext4?
Pytanie 19. Którego oprogramowania nie można używac na urządzeniach należących do instytucji rządowych lub edukacyjnych?
Pytanie 20. Sposób działania którego protokołu został przedstawiony na rysunku?
Pytanie 21. Do oprogramowania typu malware (z ang. malicious software ) nie należy oprogramowanie typu
Pytanie 22. Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?
Pytanie 23. W systemie Windows po wydaniu polecenia systeminfo nie uzyska się informacji o
Pytanie 24. Montaż przedstawionej karty graficznej będzie możliwy na płycie głównej wyposażonej w złącze
Pytanie 25. Przedstawione na rysunku urządzenie
Pytanie 26. Który protokół warstwy aplikacji definiuje wysyłanie poczty elektronicznej?
Pytanie 27. Podstawowym mechanizmem ochrony danych znajdujących się na serwerze jest
Pytanie 28. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
Pytanie 29. Funkcją serwera FTP jest
Pytanie 30. Jeżeli adres IP stacji roboczej ma postać 176.16.50.10/26 to adres rozgłoszeniowy oraz maksymalna liczba hostów w sieci wynoszą odpowiednio
Pytanie 31. Urządzenia standardu 802.11 g mogą pracować z maksymalną prędkością przesyłania danych do
Pytanie 32. Aby w systemie Windows wykonać śledzenie trasy pakietów do serwera strony internetowej, należy wykorzystać polecenie
Pytanie 33. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
Pytanie 34. Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
Pytanie 35. Które z poleceń należy wykonać w celu zamontowania pierwszej partycji logicznej dysku primary slave w systemie Linux?
Pytanie 36. Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
Pytanie 37. Którym poleceniem w systemie Linux można założyć użytkowników?
Pytanie 38. Narzędzia dostrajania oraz Unity Tweak Tool to narzędzia systemu Linux służące do
Pytanie 39. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
Pytanie 40. Program Wireshark jest stosowany do