Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 2. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu operacyjnego, wymuszającym jego automatyczną aktualizację, są
Pytanie 3. Za pomocą przedstawionego na rysunku urządzenia można przetestować działanie
Pytanie 4. Do prawidłowego działania procesora jest niezbędne podłączenie 4-stykowego lub 8-stykowego złącza zasilania o napięciu
Pytanie 5. W przypadku zaschnięcia dysz w drukarce atramentowej spowodowanych długimi przestojami należy w pierwszej kolejności
Pytanie 6. W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
Pytanie 7. Programu CHKDSK używa się w celu
Pytanie 8. Aby możliwe było wykorzystanie macierzy RAID 1, potrzeba minimum
Pytanie 9. W systemie Windows za pomocą polecenia assoc można
Pytanie 10. Który protokół działa w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI umożliwiając wymianę informacji kontrolnych pomiędzy urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 11. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 12. Aby wymontować dysk twardy zamocowany w laptopie za pomocą przedstawionych śrub montażowych, najlepiej użyć wkrętaka typu
Pytanie 13. W skanerze z układami CIS elementem oświetlającym skanowany dokument jest
Pytanie 14. Wskaz właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy ?
Pytanie 15. Schemat przedstawia zasadę działania sieci VPN o nazwie
Pytanie 16. Jeśli jednostka allokacji ma 1024 bajty, to pliki zamieszczone w tabeli zajmują na dysku
Pytanie 17. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorsie zostaną naruszone, gdy udostępni
Pytanie 18. W technologii Blu-ray nośnik jednokrotnego zapisu oznaczany jest
Pytanie 19. Którą z opcji menu przełącznika należy wybrać, by przywrócić mu ustawiania fabryczne?