Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiony poniżej schemat obrazuje zasadę działania skanera
Pytanie 2. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
Pytanie 3. Wynik działania polecenia ls -l użytego w systemie Linux przedstawia rysunek
Pytanie 4. Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez komputer należy użyć
Pytanie 5. Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?
Pytanie 6. Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania
Pytanie 7. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
Pytanie 8. Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
Pytanie 9. Który zestaw protokołów sieciowych jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP?
Pytanie 10. Na schemacie obrazującym zasadę działania monitora plazmowego numerem 6 oznaczono
Pytanie 11. Z którym protokołem są związane pojęcia "sequence number" i "acknowledgment number"?
Pytanie 12. Dane z dysku twardego HDD z uszkodzonym sterownikiem silnika SM można odzyskać
Pytanie 13. Program stanowiący dodatek dla systemu Windows i służący do ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym oraz innymi niepożądanymi komponentami to
Pytanie 14. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
Pytanie 15. Tester okablowania strukturalnego pozwala sprawdzić
Pytanie 16. Którym elementem sieci SIP jest telefon IP?
Pytanie 17. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 18. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
Pytanie 19. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Pytanie 20. W którym gnieździe należy zainstalować procesor INTEL CORE i3-4350- 3.60 GHz, x2/4, 4 MB, 54W, HD 4600, BOX, s-1150?