Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
Pytanie 2. Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?
Pytanie 3. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
Pytanie 4. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 5. Serwer Windows z zainstalowaną usługą Active Directory nazywa się
Pytanie 6. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 7. Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
Pytanie 8. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 9. Jaki będzie koszt wymiany karty sieciowej w komputerze, jeśli karta kosztuje 40 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 90 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 60 zł?
Pytanie 10. Harmonogram zadań w systemie Windows pozwala przypisać
Pytanie 11. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 12. Wskaż domyślną maskę dla dresu IP klasy B.
Pytanie 13. W stacjach roboczych są zainstalowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 ze złączem RJ45. Które medium transmisyjne należy wybrać do budowy sieci komputerowej, aby zapewnić pracę z najwyższą przepustowością?
Pytanie 14. Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP
Pytanie 15. Do przechowywania części plików programów i danych , które są duże i nie mogą być umieszczone w całości w pamięci, służy
Pytanie 16. Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?
Pytanie 17. Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
Pytanie 18. Licencją wolnego i otwartego oprogramowania jest
Pytanie 19. Który z adresów IP należy do klasy B?
Pytanie 20. W którym rodzaju skanera są wykorzystywane fotopowielacze?
Pytanie 21. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
Pytanie 22. Która z wymienionych cech kabla koncentrycznego RG-58 spowodowała, że nie jest on obecnie wykorzystywany do budowy lokalnych sieci komputerowych?
Pytanie 23. W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, należy
Pytanie 24. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 25. Do sprawdzenia wartości napięcia w zasilaczu służy
Pytanie 26. Którą usługę należy zainstalować na serwerze Linux, aby korzystać z bezpiecznego zdalnego dostępu?
Pytanie 27. System plików, który nie wspiera tworzenia wewnętrznego dziennika zmian, zwanego księgowaniem to
Pytanie 28. Które polecenie należy wydać w systemie Windows, aby sprawdzić tabelę translacji adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół rozróżniania adresów?
Pytanie 29. Urządzenie sieciowe przedstawione na rysunku to
Pytanie 30. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Pytanie 31. Zgodnie ze standardem 802.3u sieci FastEthernet 100Base-FX wykorzystują
Pytanie 32. Administrator chce udostępnić w sieci trzem użytkownikom należącym do grupy Serwisanci tylko folder C:\instrukcje. Które z rozwiązań powinien zastosować?
Pytanie 33. W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 600. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
Pytanie 34. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt malej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
Pytanie 35. Który adres IP zapisany w systemie dziesiętnym odpowiada adresowi IP 10101010.00001111.10100000.11111100 zapisanemu w systemie binarnym?
Pytanie 36. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
Pytanie 37. Użytkownik systemu Windows za pomocą programu Cipher może
Pytanie 38. Aby umożliwić komunikację urządzenia mobilnego z komputerem przez interfejs Bluetooth, należy
Pytanie 39. Jeden długi i dwa krótkie sygnały dźwiękowe BIOS POST firmy AMI oraz AWARD oznaczają błąd
Pytanie 40. Jeżeli adres IP stacji roboczej ma postać 176.16.50.10/26 to adres rozgłoszeniowy oraz maksymalna liczba hostów w sieci wynoszą odpowiednio