Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Pytanie 2. Elementem eksploatacyjnym drukarki laserowej nie jest
Pytanie 3. Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest
Pytanie 4. Norma IEEE 802.11b jest standardem sieci
Pytanie 5. Szkodliwe oprogramowanie, które w celu umożliwienia ataku na zainfekowany komputer może np. otworzyć jeden z portów, to
Pytanie 6. Wewnętrzny dysk twardy IDE zasilany jest poprzez złącze typu
Pytanie 7. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Pytanie 8. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
Pytanie 9. Który z symboli oznacza zastrzeżenie praw autorskich?
Pytanie 10. Administrator systemu Linux wylistował zawartość katalogu /home/szkoła w terminalu i uzyskał następujący wynik -rwx –x r-x 1 admin admin 25 04-09 15:17 szkola.txt Następnie wydał polecenie chmod ug=rw szkola.txt | Is -I Jaki będzie efekt jego działania, wyświetlony w oknie terminala?
Pytanie 11. W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
Pytanie 12. Do wykonania obrazu dysku twardego można użyć programu
Pytanie 13. W dokumentacji powykonawczej fizycznej i logicznej struktury sieci lokalnej musi znajdować się
Pytanie 14. Na fotografii przedstawiono złącze zasilania
Pytanie 15. W czterech sklepach sprzedawany jest ten sam komputer w różnych cenach. Najtaniej można go nabyć w sklepie
Pytanie 16. Ile symboli przełączników i ruterów jest na schemacie?
Pytanie 17. Użytkownicy korzystający z sieci WiFi zaobserwowali zaburzenia i częstą utratę połączenia z siecią. Powodem takiego stanu rzeczy może być
Pytanie 18. Transformator impulsowy w przedstawionym zasilaczu oznaczono symbolem
Pytanie 19. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 20. Aby stworzyć katalog za pomocą wiersza poleceń systemu Windows, należy zastosować komendę
Pytanie 21. Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?
Pytanie 22. Który aplet panelu sterowania w systemie Windows 7 umożliwia ograniczenie czasu pracy użytkownika na komputerze?
Pytanie 23. Jaki będzie koszt zakupu kabla UTP kat.5e przeznaczonego do budowy sieci komputerowej złożonej z 6 stanowisk komputerowych, w której średnia odległość od przełącznika wynosi 9 m? Dla każdej linii kablowej należy uwzględnić 1 m zapasu kabla, a cena 1 metra kabla wynosi 1,50 zł.
Pytanie 24. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
Pytanie 25. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 26. Zgodnie z specyfikacją JEDEC napięcie zasilania modułów pamięci RAM DDR3L wynosi
Pytanie 27. Serwer obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP to serwer
Pytanie 28. Podczas instalacji i konfiguracji serwera DHCP w systemach rodziny Windows Server, można dodać zastrzeżenia adresów, które określą
Pytanie 29. Który protokół pocztowy umożliwia między innymi przechowywanie odbieranych wiadomości e-mail na serwerze, zarządzanie wieloma folderami, usuwanie wiadomości i przenoszenie ich pomiędzy folderami?
Pytanie 30. Komponentem płyty głównej odpowiedzialnym za komunikację między procesorem a pozostałymi elementami płyty jest
Pytanie 31. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 32. W systemie Windows użycie prezentowanego polecenia spowoduje tymczasową zmianę koloru
Pytanie 33. Które polecenie w systemach operacyjnych Linux jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 34. Prawo do modyfikowania kodu oprogramowania przez jego użytkownika daje licencja typu
Pytanie 35. Do interfejsów równoległych zaliczany jest interfejs
Pytanie 36. Który z adresów IP należy do klasy B?
Pytanie 37. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 38. W systemie Linux do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów służy polecenie
Pytanie 39. Internet Relay Chat (IRC) to protokół stosowany do
Pytanie 40. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest