Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Jaki będzie koszt materiałów zużytych do wykonania 20 kabli typu patchcord o długości 50 cm?
Pytanie 2. W którym typie macierzy, przestrzeń wszystkich dysków fizycznych jest widziana jako jeden dysk logiczny?
Pytanie 3. W skanerze z układami CIS elementem oświetlającym skanowany dokument jest
Pytanie 4. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania
Pytanie 5. Który program należy zainstalować na serwerze internetowym z systemem Linux, aby można było korzystać z baz danych?
Pytanie 6. Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
Pytanie 7. Na którym rysunku przedstawiono topologię sieci typu magistrala?
Pytanie 8. Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi
Pytanie 9. Kopia różnicowa polega na
Pytanie 10. Kontrolę poprawności przesyłania danych w sieciach Ethernet zapewnia protokół
Pytanie 11. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
Pytanie 12. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
Pytanie 13. Kompatybilne podzespoły oznaczono w tabeli numerami
Pytanie 14. Drukarką przeznaczoną do druku etykiet i kodów kreskowych, która drukuje poprzez roztapianie pokrycia specjalnej taśmy, w wyniku czego barwnik z niej zostaje przyklejony do materiału, na którym następuje drukowanie jest drukarka
Pytanie 15. Matę antystatyczną i opaskę stosuje się podczas montażu podzespołu w celu
Pytanie 16. Aby przeprowadzić ręczną konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux należy się posłużyć poleceniem
Pytanie 17. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 została w BIOS komputera zmieniona konfiguracja dysku SATA z AHCI na IDE. Po ponownym uruchomieniu komputera system będzie
Pytanie 18. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyc narzędzia
Pytanie 19. Który protokół pocztowy umożliwia między innymi przechowywanie odbieranych wiadomości e-mail na serwerze, zarządzanie wieloma folderami, usuwanie wiadomości i przenoszenie ich pomiędzy folderami?
Pytanie 20. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
Pytanie 21. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier
Pytanie 22. Wskaż koszt brutto wykonanych przez serwisanta usług, jeśli do rachunku doliczony jest również koszt dojazdu w wysokości 55,00 zł netto.
Pytanie 23. W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
Pytanie 24. Liczba 51(10) zapisana w systemie dwójkowym ma postać
Pytanie 25. Urządzeniem, które umożliwia komputerom bezprzewodowy dostęp do przewodowej sieci komputerowej, jest
Pytanie 26. Aby zapisać dane na płycie pokazanej na rysunku, jest potrzebny napęd