Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 2. Konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux można wykonać, edytując plik
Pytanie 3. DB-25 jest wykorzystywane jako złącze
Pytanie 4. Program Wireshark jest stosowany do
Pytanie 5. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Pytanie 6. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 7. Wynik wykonania którego polecenia sieciowego systemu z rodziny Windows jest przedstawiony na rysunku?
Pytanie 8. Dostarczanie nieprawidłowych napięć do płyty głównej może prowadzić do
Pytanie 9. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
Pytanie 10. Wskaż podzespół niekompatybilny z płytą główną o przedstawionych w tabeli parametrach.
Pytanie 11. Protokół umożliwiający bezpieczną, zdalną pracę na serwerze to
Pytanie 12. Wskaż poprawną postać maski
Pytanie 13. Program tar umożliwia.
Pytanie 14. Na przedstawionym schemacie logicznym sieci ujęto
Pytanie 15. Do czyszczenia układów optycznych w sprzęcie komputerowym należy użyć
Pytanie 16. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
Pytanie 17. W wyniku uszkodzenia kabla typu skrętka utracono połączenie między przełącznikiem a stacją roboczą. Który przyrząd pomiarowy należy zastosować aby zlokalizować i usunąć usterkę bez wymiany całego kabla?
Pytanie 18. Złącze SC należy zamontować na kablu
Pytanie 19. Głównie które aktualizacje zostaną zainstalowane po kliknięciu na przycisk OK prezentowany na zrzucie ekranu?
Pytanie 20. Dana jest sieć o adresie 172.16.0.0/16. Które z adresów sieci 172.16.0.0/16 są prawidłowe, jeśli zostaną wydzielone cztery podsieci o masce 18 bitowej?
Pytanie 21. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 22. Programem nasłuchowym służącym do przechwytywania i nagrywania różnych pakietów sieciowych oraz ich dekodowania jest
Pytanie 23. Po wykonaniu eksportu klucza HKCR zostanie zapisana kopia rejestru, zawierająca informacje dotyczące konfiguracji
Pytanie 24. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
Pytanie 25. Użytkownik zamierza zmodernizować swój komputer zwiększając ilość pamięci RAM. Zainstalowana płyta główna ma parametry przedstawione w tabeli. Wybierając dodatkowe moduły pamięci, powinien pamiętać, aby