Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawione narzędzie może być wykorzystane do
Pytanie 2. Wpisując w przeglądarce sieciowej adres www.egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.12.41 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera
Pytanie 3. Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają
Pytanie 4. Użytkownik notebooka chce w jego wnętrzu zamontować drugi dysk twardy. Notebook jest wyposażony tylko w jedną zatokę dla HDD. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie dysku wyposażonego w interfejs
Pytanie 5. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
Pytanie 6. Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
Pytanie 7. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 8. Adware jest oprogramowaniem
Pytanie 9. Jeśli jednostka allokacji ma 1024 bajty, to pliki zamieszczone w tabeli zajmują na dysku
Pytanie 10. Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu
Pytanie 11. W systemie Linux informacje o okresie ważności hasła są zapisane w pliku
Pytanie 12. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 13. Brak odporności na utratę danych z uwagi na fizyczną awarię jednego z dysków jest cechą
Pytanie 14. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 15. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie
Pytanie 16. Na ilustracji zaznaczono strzałkami funkcję przycisków znajdujących się na obudowie projektora multimedialnego. Za pomocą tych przycisków można
Pytanie 17. Pierwszą czynnością niezbędną do zabezpieczenia rutera przed dostępem do jego panelu konfiguracyjnego przez osoby niepowołane jest
Pytanie 18. Które polecenie systemu operacyjnego Linux jest stosowane do śledzenia komunikacji pakietów TCP/IP lub protokołów transmitowanych lub odbieranych w sieci komputerowej, do której podłączony jest komputer użytkownika?
Pytanie 19. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.
Pytanie 20. Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
Pytanie 21. Aby chronić komputery w sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS należy zainstalować i skonfigurować
Pytanie 22. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
Pytanie 23. Na schemacie obrazującym zasadę działania monitora plazmowego numerem 6 oznaczono
Pytanie 24. Równoważnym zapisem 232 bajtów jest zapis
Pytanie 25. Wymieniając uszkodzoną kartę graficzną, która współpracowała z monitorem wyposażonym tylko w wejście analogowe, należy wybrać kartę
Pytanie 26. Które urządzenie przedstawia rysunek?
Pytanie 27. Który przyrząd pomiarowy służy do sprawdzenia wartości napięć w zasilaczu?
Pytanie 28. Ataki mające ma celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Pytanie 29. Do wykonania obrazu dysku twardego można użyć programu
Pytanie 30. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików na dysku z FAT32 na NTFS należy skorzystać z programu
Pytanie 31. Bezpłatnym programem antywirusowym dostarczanym przez Microsoft dla użytkowników legalnych wersji systemu operacyjnego Windows jest
Pytanie 32. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 33. Wykonując projekt sieci LAN, wykorzystano medium transmisyjne standardu Ethernet 1000Base-T. Które stwierdzenie jest prawdziwe?
Pytanie 34. Do wyświetlania zawartości katalogu w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 35. Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
Pytanie 36. Plik messages w systemie Linux przechowuje
Pytanie 37. Aby wyczyścić z kurzu wnętrze obudowy drukarki fotograficznej, należy użyć
Pytanie 38. Przedstawiony rysunek prezentuje złącze
Pytanie 39. net accounts /MINPWLEN:11 Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
Pytanie 40. Shareware to rodzaj licencji polegającej na