Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Procesory AMD wyposażone w złącze AM2+ będą poprawnie działały na płycie głównej wyposażonej w podstawkę socket
Pytanie 2. Komputer lokalny ma adres 192.168.0.5. Po uruchomieniu strony internetowej z tego komputera, która identyfikuje adresy w sieci uzyskano informację, że adresem komputera jest 195.182.130.24. Oznacza to, że
Pytanie 3. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 4. Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę wystąpienia komunikatu "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup" przy uruchamianiu komputera.
Pytanie 5. Gniazdo w sieciach komputerowych, jednoznacznie identyfikujące dany proces na urządzeniu, jest kombinacją
Pytanie 6. Rysunek przedstawia
Pytanie 7. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku na systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
Pytanie 8. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
Pytanie 9. Aby możliwe było wykorzystanie macierzy RAID 1, potrzeba minimum
Pytanie 10. Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
Pytanie 11. Który protokół jest protokołem warstwy aplikacji modelu ISO/OSI?
Pytanie 12. Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu
Pytanie 13. Do monitorowania transmisji danych w sieci komputerowej należy zastosować program typu
Pytanie 14. Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menedżerze urządzeń, oznacza, że urządzenie to
Pytanie 15. Na rysunku przedstawiono fragment wyniku działania programu do testowania sieci. Wskazuje to na zastosowanie sieciowego polecenia testującego
Pytanie 16. Który tryb pracy Access Pointa jest stosowany dla zapewnienia urządzeniom bezprzewodowym dostępu do przewodowej sieci LAN?
Pytanie 17. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Pytanie 18. Montaż przedstawionej karty graficznej będzie możliwy na płycie głównej wyposażonej w złącze
Pytanie 19. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
Pytanie 20. Protokołem odpowiedzialnym za wykrywanie i eliminowanie kolizji w sieciach Ethernet jest
Pytanie 21. Na przedstawionej płycie głównej możliwy jest montaż procesora z obudową typu