Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W celu bezpiecznego połączenia z serwerem firmowym przez Internet, tak aby mieć dostęp do zasobów firmowych, należy zastosować oprogramowanie klienta
Pytanie 2. Aby w systemie Windows utworzyć nową partycję podstawową, należy użyć przystawki
Pytanie 3. Wewnętrzny dysk twardy IDE zasilany jest poprzez złącze typu
Pytanie 4. Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
Pytanie 5. Elementem zestawu komputerowego przetwarzającym zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe, jest
Pytanie 6. Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
Pytanie 7. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 8. W jaki sposób skonfigurować w systemie Windows Server 2008 ustawienia protokołu TCP/IP karty sieciowej, by komputer należał równocześnie do dwóch sieci lokalnych o różnych adresach IP?
Pytanie 9. Który protokół jest protokołem warstwy aplikacji modelu ISO/OSI?
Pytanie 10. Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
Pytanie 11. Komputer utracił połączenie z siecią komputerową. Jakie działanie należy wykonać w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problem?
Pytanie 12. Urządzeniem wskazującym, które reaguje na zmiany pojemności elektrycznej, jest
Pytanie 13. Którą z opcji menu przełącznika należy wybrać, by przywrócić mu ustawiania fabryczne?
Pytanie 14. Aby połączyć komputer z siecią LAN, należy wykorzystać interfejs
Pytanie 15. Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
Pytanie 16. Program tar umożliwia.
Pytanie 17. Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
Pytanie 18. Które urządzenie przedstawia rysunek?
Pytanie 19. W ilu podsieciach pracują komputery o adresach: 192.168.5.12/25, 192.168.5.50/25, 192.168.5.200/25 i 192.158.5.250/25?
Pytanie 20. Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
Pytanie 21. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
Pytanie 22. Użytkownik laptopa chce do niego podłączyć przedstawioną na rysunku kartę sieciową. Aby to było możliwe, laptop musi być wyposażony w gniazdo
Pytanie 23. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Pytanie 24. Użytkownik system Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
Pytanie 25. System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to
Pytanie 26. Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
Pytanie 27. Komputer o adresie IP 192.168.5.165 z maską podsieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie
Pytanie 28. Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejsze domeny kolizji?
Pytanie 29. Program komputerowy służący do zarządzania strukturą plików i katalogów, to
Pytanie 30. Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia
Pytanie 31. Interfejsem wewnętrznym komputera jest
Pytanie 32. Ile maksymalnie partycji podstawowych możemy utworzyć na dysku twardym z MBR?
Pytanie 33. Do ilu sieci należą komputery o adresach IP i maskach sieci przedstawionych w tabeli?
Pytanie 34. System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu
Pytanie 35. Jakiego typu złącze należy użyć, aby podłączyć zasilanie do CD-ROM?
Pytanie 36. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows nalezy wykonać
Pytanie 37. Fizyczna topologia sieci komputerowej, którą przedstawiono na rysunku, to topologia