Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który protokół jest protokołem warstwy aplikacji modelu ISO/OSI?
Pytanie 2. Pliki, które znajdują się w koszu, można odzyskać poprzez zastosowanie polecenia
Pytanie 3. Do konfiguracji interfejsu sieciowego w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 4. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier
Pytanie 5. Która z wymienionych pamięci RAM wykorzystuje do przesyłania danych wznoszące i opadające zbocze sygnału zegarowego?
Pytanie 6. Jeżeli sieć 172.16.6.0/26 podzieli się na dwie równe podsieci, to ile hostów będzie można zaadresować w każdej z tych podsieci?
Pytanie 7. Poprawność działania pamięci operacyjnej RAM można sprawdzić za pomocą programu diagnostycznego
Pytanie 8. Jak nazywamy atak na sieć komputerową polegający na przechwytywaniu pakietów przesyłanych w sieci?
Pytanie 9. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
Pytanie 10. W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
Pytanie 11. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 12. Przedstawione na rysunku urządzenie
Pytanie 13. Program antyspyware chroni przed
Pytanie 14. W systemie Linux polecenie chown umożliwia
Pytanie 15. Wartość najstarszych trzech bitów adresu IP w systemie binarnym wynosi 010. Jest to adres
Pytanie 16. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
Pytanie 17. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Pytanie 18. Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płytę główną, a urządzeniem zewnętrznym, bez równoczesnego zasilenia urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest
Pytanie 19. Polecenie Gpresult
Pytanie 20. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera