Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
Pytanie 2. Które oprogramowanie należy zainstalować, aby umożliwić zeskanowanie tekstu z wydrukowanego dokumentu do edytora tekstu?
Pytanie 3. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 4. Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
Pytanie 5. Przyczyną awarii klawiatury może być uszkodzenie
Pytanie 6. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać
Pytanie 7. Który z adresów IP należy do klasy B?
Pytanie 8. Rysunek poniżej przedstawia konfigurację zapory ogniowej w ruterze TL-WR340G. Jakie zasady konfiguracji zapory ustawiono?
Pytanie 9. Do wykonania sieci komputerowej w pomieszczeniu wykorzystano 25 metrów skrętki UTP, 5 gniazd typu RJ45 oraz odpowiednią liczbę wtyków RJ45 niezbędnych do zarobienia 5 kabli połączeniowych typu patchcord. Jaki jest koszt wykorzystanych materiałów do wykonania sieci? Ceny jednostkowe wykorzystanych materiałów są podane w tabeli.
Pytanie 10. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Pytanie 11. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 12. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy dwoma różnymi sieciami należy zastosować
Pytanie 13. Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał
Pytanie 14. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
Pytanie 15. Za pomocą programu Acrylic Wi-Fi Home wykonano test, którego wyniki przedstawiono na zrzucie. Na ich podstawie można stwierdzić, że dostępna sieć bezprzewodowa
Pytanie 16. Umieszczony na urządzeniu symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku
Pytanie 17. W systemie Windows 7 narzędzie trybu poleceń Cipher.exe służy do
Pytanie 18. Przedstawiona na diagramie strategia zapisu kopii zapasowych na nośnikach nosi nazwę
Pytanie 19. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
Pytanie 20. Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port
Pytanie 21. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postac
Pytanie 22. Który z trybów nie jest dostępny dla narzędzia lupa w systemie Windows?
Pytanie 23. Aby sygnały dwóch routerów w sieci WiFi standardu 802.11g nie zakłócały się wzajemnie, należy ustawić kanały o numerach
Pytanie 24. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
Pytanie 25. Odmianą pamięci tylko do odczytu, którą można wykasować za pomocą światła ultrafioletowego, jest pamięć
Pytanie 26. Programem służącym do archiwizacji danych w systemie Linux jest
Pytanie 27. Aby w adresie IPv4 wyznaczyć długość prefiksu adresu sieci, należy sprawdzić
Pytanie 28. Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma
Pytanie 29. Ustawienia wszystkich użytkowników komputera zapisane są w gałęzi rejestru o akronimie
Pytanie 30. Procesory AMD wyposażone w złącze AM2+ będą poprawnie działały na płycie głównej wyposażonej w podstawkę socket
Pytanie 31. W technologi Ethernet protokół dostępu do nośnika CSMA/CD jest metodą z
Pytanie 32. Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest przez
Pytanie 33. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 34. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Pytanie 35. Ile urządzeń może być podłączone do portu IEEE1394
Pytanie 36. Przed rozpoczęciem modernizacji komputerów osobistych oraz serwerów, polegającej na dołożeniu nowych modułów pamięci RAM, należy sprawdzić
Pytanie 37. Liczba 29A(16) zapisana w systemie binamym będzie miała postac
Pytanie 38. Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?