Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Podstawowym mechanizmem ochrony danych znajdujących się na serwerze jest
Pytanie 2. Serwerem poczty e-mail jest
Pytanie 3. Który z adresów IP należy do klasy B?
Pytanie 4. Zastosowanie polecania net localgroup w systemie Windows spowoduje
Pytanie 5. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 6. Aby sygnały dwóch routerów w sieci WiFi standardu 802.11g nie zakłócały się wzajemnie, należy ustawić kanały o numerach
Pytanie 7. W systemie linux Ubuntu Server, aby zainstalować serwer DHCP należy użyć polecenia
Pytanie 8. Przedstawione wbudowane narzędzie systemów Windows w wersji Enterpise lub Ultimate służy do
Pytanie 9. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
Pytanie 10. Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę
Pytanie 11. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
Pytanie 12. Aby podłączyć projektor multimedialny do komputera, nie należy używać złącza
Pytanie 13. Co można zaobserwować przy pomocy programu Wireshark?
Pytanie 14. Przedstawiony rysunek prezentuje złącze
Pytanie 15. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Pytanie 16. Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
Pytanie 17. Użycie polecenia fsck w systemie Linux spowoduje
Pytanie 18. Na rysunku przedstawiono gniazdo
Pytanie 19. Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
Pytanie 20. Procesory CISC charakteryzują się
Pytanie 21. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Pytanie 22. Który z podanych adresów jest adresem klasy C?
Pytanie 23. Drukarkę zainstalowano w systemie z rodziny Windows. Aby ustawić między innymi domyślną orientację wydruku, liczbę stron na arkusz oraz dostosowanie kolorów, podczas jej konfiguracji należy wykorzystać opcję
Pytanie 24. Interfejs równoległy, którego magistrala składa się z 8 linii danych, 4 linii sterujących, 5 linii statusu, nie zawiera linii zasilających oraz który zapewnia transmisję na odległość do 5 metrów, jeśli przewody sygnałowe są skręcane z przewodami masy, w przeciwnym przypadku na odległość do 2 metrów, nosi nazwę
Pytanie 25. Którą z opcji menu przełącznika należy wybrać, by przywrócić mu ustawiania fabryczne?
Pytanie 26. Zużyte kasety od drukarek należy
Pytanie 27. Urządzenie przedstawione na rysunku służy do