Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Oprogramowanie regularnie przerywające działanie poprzez wyświetlanie komunikatu żądania uiszczenia zapłaty, która spowoduje usunięcie tego komunikatu, jest rozpowszechniane na bazie licencji
Pytanie 2. Akronim określający usługi, których zadaniem jest między innymi nadawanie priorytetu przesyłanym pakietom oraz kształtowanie przepustowości w sieci, to
Pytanie 3. Którą maskę należy zastosować, aby sieć o adresie 192.168.1.0 podzielic na 4 podsieci?
Pytanie 4. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 5. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier
Pytanie 6. Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
Pytanie 7. W sieciach bezprzewodowych Ad-Hoc IBSS (Independent Basic Service Set) stosowana jest fizyczna topologia
Pytanie 8. Jaki będzie wynik operacji odejmowania dwóch liczb heksadecymalnych: 60Ah – 3BFh?
Pytanie 9. W wyniku wykonania zamieszczonego polecenia ping parametr TTL informuje o
Pytanie 10. Materiał eksploatacyjny drukarki 3D to
Pytanie 11. Sieć, w której pracuje stacja robocza o adresie IP 192.168.100.50/28, podzielono na 4 podsieci. Prawidłowa lista podsieci to
Pytanie 12. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 13. W dokumentacji powykonawczej fizycznej i logicznej struktury sieci lokalnej musi znajdować się
Pytanie 14. Aby w systemie Windows ustawić właściwości wszystkich zainstalowanych urządeń lub wyświetlić ich listę, należy użyć narzędzia
Pytanie 15. Aby odzyskać utracone dane w systemach rodziny Windows, należy zastosować polecenie
Pytanie 16. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 17. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
Pytanie 18. Szerokopasmowy dostęp do Internetu przy różnej prędkości pobierania i wysyłania danych zapewnia technologia
Pytanie 19. Który protokół warstwy aplikacji modelu TCP/IP umożliwia klientowi bezpieczne połączenie z serwerem firmowym przez Internet, aby miał on dostęp do zasobów firmowych?
Pytanie 20. Rysunek przedstawia topologię
Pytanie 21. Istniejące konto użytkownika jest modyfikowane poleceniem net user. Aby wymusić zmianę hasła po ponownym zalogowaniu użytkownika, należy dodać do polecenia parametr
Pytanie 22. Za pomocą polecenia ipconfig /flushdns można wykonać konserwację urządzenia sieciowego polegającą na
Pytanie 23. Atak typu hijacking na serwer sieciowy charakteryzuje się
Pytanie 24. Za pomocą przedstawionego urządzenia można przeprowadzić diagnostykę działania
Pytanie 25. Który zapis adresu IPv4 wraz z maską jest błędny?
Pytanie 26. Po stwierdzeniu przypadkowego usunięcia ważnych danych na dysku twardym, aby odzyskać usunięte pliki, najlepiej
Pytanie 27. W czterech sklepach sprzedawany jest ten sam komputer w różnych cenach. Najtaniej można go nabyć w sklepie
Pytanie 28. Przynależność komputera do konkretnej sieci wirtualnej nie może być określana na podstawie
Pytanie 29. W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, należy zastosować dysk z interfejsem
Pytanie 30. Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
Pytanie 31. Administrator sieci komputerowej chce sprawdzić na komputerze z systemem operacyjnym Windows, które połączenia są obecnie zestawiane oraz porty, na których komputer nasłuchuje. W tym celu powinien zastosować polecenie
Pytanie 32. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku na systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
Pytanie 33. Wykonanie polecenia NET USER GRACZ * /ADD zapisanego w wierszu poleceń Windows spowoduje
Pytanie 34. Który ze znaków w systemach z rodziny Windows należy zastosować podczas udostępniania zasobu ukrytego w sieci?
Pytanie 35. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
Pytanie 36. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
Pytanie 37. Polecenie dsadd umożliwia
Pytanie 38. Po wykonaniu eksportu klucza HKCR zostanie zapisana kopia rejestru, zawierająca informacje dotyczące konfiguracji
Pytanie 39. Płyta główna wyposażona w gniazdo G2 będzie współpracowała z procesorem
Pytanie 40. Która topologia fizyczna zapewnia połączenia nadmiarowe pomiędzy urządzeniami sieci?