Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do zakończenia skrętki wtykiem 8P8C jest stosowane
Pytanie 2. Do sprawdzenia statystyk protokołów TCP/IP oraz aktualnych połączeń sieciowych w systemach rodziny Windows jest stosowane polecenie
Pytanie 3. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 4. Serwerem poczty e-mail jest
Pytanie 5. Wskaż, które zdanie opisujące zaporę sieciową jest fałszywe.
Pytanie 6. Jaka jest maksymalna prędkość transmisji danych w sieci przy zastosowaniu skrętki kategorii 5e?
Pytanie 7. W celu sprawdzenia mapy połączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć
Pytanie 8. Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?
Pytanie 9. Które urządzenie zwiększy zasięg sieci bezprzewodowej?
Pytanie 10. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Pytanie 11. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 12. Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa powinna umożliwiać rozbudowę, czyli charakteryzować się
Pytanie 13. Jakie zadanie realizuje protokół ARP (Address Resolution Protocol)?
Pytanie 14. Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez komputer należy użyć
Pytanie 15. W systemie NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
Pytanie 16. Polecenie systemowe ipconfig umożliwia konfigurację
Pytanie 17. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
Pytanie 18. Najszybszym sposobem wstawienia skrótu do konkretnego programu na pulpitach wszystkich użytkowników domenowych jest
Pytanie 19. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku na systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
Pytanie 20. Na wyświetlaczu drukarki pojawił się komunikat „PAPER JAM”. Aby usunąć usterkę, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 21. Z jakim parametrem należy wywołać polecenie netstat, aby została wyświetlona statystyka interfejsu sieciowego (liczba wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów)?
Pytanie 22. Obraz dysku tworzy się, aby
Pytanie 23. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ45 zgodnie z sekwencją połączeń T568A?
Pytanie 24. Którą usługę należy zainstalować na serwerze Linux, aby korzystać z bezpiecznego zdalnego dostępu?
Pytanie 25. W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, należy
Pytanie 26. Aby przeprowadzić ręczną konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux należy się posłużyć poleceniem
Pytanie 27. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
Pytanie 28. Przedstawiony na rysunku wtyk (złącze męskie modularne) jest zakończeniem kabla
Pytanie 29. Aby uporządkować pliki na dysku w celu przyspieszenia pracy systemu, należy
Pytanie 30. Aby uzyskać przepustowość na poziomie 4 GB/s w każdą stronę, należy zamontować w zestawie komputerowym kartę graficzną wykorzystującą interfejs
Pytanie 31. W której topologii sieci fizycznej każdy komputer jest połączony z dokładnie dwoma sąsiednimi komputerami, bez dodatkowych urządzeń aktywnych?
Pytanie 32. Informacje o kontach użytkowników w systemie Linux przechowywane są w pliku
Pytanie 33. Jeden terabajt jest równy
Pytanie 34. W systemach Windows XP Pro/ Windows Vista Bizness/Windows 7 Pro/Windows 8 Pro, opcją gwarantującą poufność danych dla użytkowników korzystających z tego samego komputera, których dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nich samych, jest
Pytanie 35. Na rysunku przedstawiono taśmę (kabel) złącza
Pytanie 36. Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy
Pytanie 37. Który protokół komunikacyjny wykorzystuje port 53?
Pytanie 38. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
Pytanie 39. Który z protokołów jest protokołem połączeniowym?
Pytanie 40. Którą z opcji menu przełącznika należy wybrać, by przywrócić mu ustawiania fabryczne?