Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Złącze przedstawione na zdjęciu umożliwia podłączenie
Pytanie 2. Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
Pytanie 3. Które z poleceń systemu Linux powoduje zakończenie procesu?
Pytanie 4. Który z adresów IP należy do klasy B?
Pytanie 5. Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?
Pytanie 6. Aby w adresie IPv4 wyznaczyć długość prefiksu adresu sieci, należy sprawdzić
Pytanie 7. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 8. W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów:
Pytanie 9. Procesory AMD wyposażone w złącze AM2+ będą poprawnie działały na płycie głównej wyposażonej w podstawkę socket
Pytanie 10. Wskaż złącze, które nie występuje w zasilaczach ATX
Pytanie 11. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Pytanie 12. Wskaż zakres adresów IP należący do klasy A, służący do adresacji prywatnej w sieciach komputerowych
Pytanie 13. Które polecenie systemu operacyjnego Linux pozwala sprawdzić aktualną konfigurację interfejsu sieciowego komputera?
Pytanie 14. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
Pytanie 15. Za pomocą ilu liczb szesnastkowych zapisuje się pełną postać adresu IPv6?
Pytanie 16. Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczno - logiczną ALU zawiera
Pytanie 17. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Pytanie 18. Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
Pytanie 19. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
Pytanie 20. Informacje o kontach użytkowników w systemie Linux przechowywane są w pliku
Pytanie 21. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
Pytanie 22. Jednym z powodów, dla którego zapis na dysku SSD jest szybszy od zapisu na dysku HDD, jest
Pytanie 23. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 24. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 25. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
Pytanie 26. Do wykonania sieci komputerowej w pomieszczeniu wykorzystano 25 metrów skrętki UTP, 5 gniazd typu RJ45 oraz odpowiednią liczbę wtyków RJ45 niezbędnych do zarobienia 5 kabli połączeniowych typu patchcord. Jaki jest koszt wykorzystanych materiałów do wykonania sieci? Ceny jednostkowe wykorzystanych materiałów są podane w tabeli.
Pytanie 27. Na podstawie przedstawionego cennika oblicz, jaki będzie koszt brutto jednego dwumodułowego podwójnego natynkowego gniazda abonenckiego.
Pytanie 28. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyc narzędzia
Pytanie 29. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 30. Wpisując w przeglądarce sieciowej adres www.egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.12.41 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera
Pytanie 31. Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
Pytanie 32. Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?
Pytanie 33. Zgodnie ze standardem 802.3u sieci FastEthernet 100Base-FX wykorzystują
Pytanie 34. Zestaw narzędzi do montażu okablowania miedzianego typu „skrętka” w sieci lokalnej powinien zawierać:
Pytanie 35. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Pytanie 36. Dysk z systemem plików FAT32, na którym często wykonywane są operacje kasowania starych plików oraz zapisu nowych plików, ulega
Pytanie 37. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready”. Przyczyną może być
Pytanie 38. W drukarce igłowej materiałem eksploatacyjnym jest
Pytanie 39. W systemach Windows można przypisać użytkownika do dowolnej grupy za pomocą przystawki
Pytanie 40. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa