Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które środowisko powinien wybrać administrator sieci, aby zainstalować serwer stron WWW w systemie Linux?
Pytanie 2. Jak nazywa się zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows, który umożliwia pełnienie roli serwera FTP oraz serwera WWW?
Pytanie 3. Ile bitów ma adres logiczny IPv6
Pytanie 4. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier
Pytanie 5. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 6. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
Pytanie 7. Jaka jest maksymalna liczba hostów, które można zaadresować w sieci o masce 255.255.255.192?
Pytanie 8. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
Pytanie 9. Dostarczanie nieprawidłowych napięć do płyty głównej może prowadzić do
Pytanie 10. Program tar umożliwia.
Pytanie 11. Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
Pytanie 12. Drukarka fotograficzna ma bardzo brudną obudowę oraz wyświetlacz. Aby usunąć zabrudzenia, należy użyć
Pytanie 13. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
Pytanie 14. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Pytanie 15. Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to
Pytanie 16. Medium transmisyjne o symbolu S/FTP oznacza skrętkę
Pytanie 17. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Pytanie 18. W technologi Ethernet protokół dostępu do nośnika CSMA/CD jest metodą z
Pytanie 19. Program WinRAR wyświetlił okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystał do tej pory użytkownik?
Pytanie 20. Aby poprawić wydajność komputera, można w nim zamontować procesor obsługujący technologię Hyper-Threading, umożliwiającą
Pytanie 21. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniy systemu w trybie normalnym działa prawidłowo. Wskazuje to na
Pytanie 22. Którym poleceniem systemu Linux poprawnie skonfigurowano kartę sieciową, podając adres IP i maskę sieci dla interfejsu eth1?
Pytanie 23. Komputer wyposażony w BIOS firmy Award wygenerował komunikat o treści Primary/Secondary master/ slave hard disk fail. Komunikat ten może oznaczać konieczność wymiany
Pytanie 24. Programem służącym do diagnozowania połączeń pomiędzy hostami w systemie Windows jest
Pytanie 25. Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 min, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 50 zł?
Pytanie 26. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
Pytanie 27. Ile maksymalnie partycji podstawowych możemy utworzyć na dysku twardym z MBR?
Pytanie 28. W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
Pytanie 29. Który z protokołów przekształca logiczne adresy IP na fizyczne adresy MAC stosowane w sieci Ethernet?
Pytanie 30. W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
Pytanie 31. Szkodliwe oprogramowanie, które w celu umożliwienia ataku na zainfekowany komputer może np. otworzyć jeden z portów, to
Pytanie 32. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Pytanie 33. Adres planowanej sieci należy do grupy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?
Pytanie 34. Zwykły użytkownik systemu Linux, kóry chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
Pytanie 35. W dokumentacji technicznej procesora producent umieścił wyniki testu przeprowadzonego za pomocą programu CPU-Z. Wynika z niego, że procesor ma