Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Programem nie służącym do diagnostyki podzespołów komputera jest
Pytanie 2. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Pytanie 3. Które polecenie jest wysyłane do serwera DHCP w celu zwolnienia z dzierżawy wszystkich adresów przypisanych do kart sieciowych?
Pytanie 4. Programem nasłuchowym służącym do przechwytywania i nagrywania różnych pakietów sieciowych oraz ich dekodowania jest
Pytanie 5. Materiałem eksploatacyjnym plotera solwentowego jest
Pytanie 6. Który typ licencji uprawnia do dowolnych modyfikacji, kopiowania oraz rozpowszechniania po uiszczeniu dowolnej opłaty na rzecz autora?
Pytanie 7. Wskaż interfejsy płyty głównej widoczne na rysunku.
Pytanie 8. Której liczbie dziesiętnej odpowiada liczba FF zapisana w systemie szesnastkowym?
Pytanie 9. Najszybszym sposobem wstawienia skrótu do programu na pulpitach wszystkich użytkowników domenowych będzie
Pytanie 10. Zjawisko przesłuchu, występujące w sieciach komputerowych, polega na
Pytanie 11. Wskaż efekt działania przedstawionego polecenia.
Pytanie 12. Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to
Pytanie 13. W czterech sklepach sprzedawany jest ten sam komputer w różnych cenach. Najtaniej można go nabyć w sklepie
Pytanie 14. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
Pytanie 15. W ciągu godziny instalator może zamontować 5 gniazd. Jaki jest koszt materiałów oraz zamontowania 20 natynkowych gniazd sieciowych, jeżeli cena 1 gniazda to 5,00 zł a koszt roboczogodziny pracy instalatora to 30,00 zł?
Pytanie 16. Do sprawdzenia indeksu stabilności systemu Windows Server należy wykorzystać narzędzie
Pytanie 17. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 18. Protokół umożliwiający hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP bramy sieciowej, to
Pytanie 19. Które z zaleceń jest nieodpowiednie dla konserwacji skanera płaskiego?
Pytanie 20. W metodzie dostępu do nośnika CSMA/CD (Carrier Sense Multiplc Access with Collision Detection) stacja która zamierza rozpocząć nadawanie, nasłuchuje czy w sieci odbywa się ruch, a następnie
Pytanie 21. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Pytanie 22. Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym?
Pytanie 23. Zgodnie z specyfikacją JEDEC napięcie zasilania modułów pamięci RAM DDR3L wynosi
Pytanie 24. Który z protokołów jest protokołem warstwy transportowej, bezpołączeniowym, nieposiadającym mechanizmów sprawdzających poprawność dostarczania danych?
Pytanie 25. Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa powinna umożliwiać rozbudowę, czyli charakteryzować się
Pytanie 26. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
Pytanie 27. Które z wymienionych urządzeń jest elementem jednostki centralnej?
Pytanie 28. Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą
Pytanie 29. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 30. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 31. Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia
Pytanie 32. Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
Pytanie 33. Parametr pamięci Ram nazywany czasem opóźnienia jest definiowany jako
Pytanie 34. Które medium transmisyjne sieci LAN zaleca się do stosowania w zabytkowych budynkach?
Pytanie 35. Uruchamianie programu w dowolnym celu, analizowanie działania programu oraz jego modyfikowanie wraz z możliwością publicznego rozpowszechniania tych zmian jest cechą licencji typu
Pytanie 36. Przedstawione narzędzie służy podczas naprawy zestawu komputerowego do
Pytanie 37. Aby zabezpieczyć komunikację terminalową z serwerem, należy użyć połączenia z wykorzystaniem protokołu
Pytanie 38. Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Pytanie 39. Aby zarządzać wielkością transferu sieciowego, administrator powinien wykorzystac program typu
Pytanie 40. Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu