Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przydzielaniem czasu procesora do poszczególnych zadań zajmuje się
Pytanie 2. Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?
Pytanie 3. Mechanizm umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych współpracujących z systemem komputerowym, w którym podłączane urządzenie jest rozpoznawane za pomocą nadanego mu numeru identyfikacyjnego, to
Pytanie 4. Przedstawiony na rysunku znak zgodny ze standardem Energy Star oznacza urządzenie
Pytanie 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje
Pytanie 6. Użycie polecenia attrib +h +s +r przykład.txt w linii poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 7. Aby podłączyć projektor multimedialny do komputera, nie należy używać złącza
Pytanie 8. Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi
Pytanie 9. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniy systemu w trybie normalnym działa prawidłowo. Wskazuje to na
Pytanie 10. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
Pytanie 11. Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
Pytanie 12. Aby sprawdzić adres fizyczny karty sieciowej, w wierszu poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows należy wpisać polecenie
Pytanie 13. We wtyczce zasilania SATA został uszkodzony żółty przewód. Oznacza to, że złącze nie podaje napięcia o wartości
Pytanie 14. Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
Pytanie 15. dd if=/dev/sdb of=/home/użytkownik/Linux.iso Program o nazwie dd, dla którego przedstawiono przykład zastosowania w systemie Linux, pozwala na
Pytanie 16. Aby w systemie Windows ustawić właściwości wszystkich zainstalowanych urządzeń lub wyświetlić ich listę, należy użyć narzędzia
Pytanie 17. "Gorące podłączenie" ("Hot plug") oznacza, że podłączane urządzenie jest
Pytanie 18. Aby zainstalować system openSUSE i skonfigurować jego ustawienia, można wykorzystać narzędzie
Pytanie 19. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
Pytanie 20. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej modelu ISO/OSI to
Pytanie 21. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
Pytanie 22. Protokół typu klient-serwer oraz żądanie-odpowiedź, który stosowany jest do udostępniania plików, to
Pytanie 23. Aby można było wykorzystać aparat telefoniczny PSTN do wykonywania połączeń za pomocą sieci komputerowej, należy go podłączyć do
Pytanie 24. Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?
Pytanie 25. Jaka jest standardowa wartość maksymalnej odległości pomiędzy urządzeniami sieciowymi, połączonymi bezpośrednio przewodem UTP kat.5e?
Pytanie 26. Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
Pytanie 27. Które oprogramowanie należy zainstalować, aby umożliwić zeskanowanie tekstu z wydrukowanego dokumentu do edytora tekstu?
Pytanie 28. Funkcją serwera FTP jest
Pytanie 29. Który z protokołów w systemach operacyjnych Linux wykorzystywany jest w sieciach LAN?
Pytanie 30. Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
Pytanie 31. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 32. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 33. Podczas pracy z drukarką laserową blade wydruki lub nierównomierne nanoszenie medium drukującego mogą świadczyć o
Pytanie 34. Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
Pytanie 35. Komponentem płyty głównej odpowiedzialnym za komunikację między procesorem a pozostałymi elementami płyty jest
Pytanie 36. Aby chronić komputery w sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS należy zainstalować i skonfigurować
Pytanie 37. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
Pytanie 38. Do interfejsów równoległych zaliczany jest interfejs
Pytanie 39. Ustawienia wszystkich użytkowników komputera zapisane są w gałęzi rejestru o akronimie
Pytanie 40. Który zapis jest postacią pełną maski o prefiksie 25?