Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemie Windows przypadkowo usunięto konto użytkownika bez usunięcia katalogu domowego. Odzyskanie nieszyfrowanych danych z katalogu domowego użytkownika jest
Pytanie 2. Serwisant wykonał w ramach zlecenia czynności wymienione w tabeli. Koszt zlecenia obejmuje cenę usług zawartych w tabeli oraz koszt pracy serwisanta, którego stawka godzinowa wynosi 60,00 zł netto. Ustal całkowity koszt zlecenia brutto. Stawka podatku VAT na usługi wynosi 23%.
Pytanie 3. Które polecenie w systemie operacyjnym Linux umożliwia przypisanie istniejącego konta użytkownika nowak do grupy technikum?
Pytanie 4. Który z protokołów przekształca logiczne adresy IP na fizyczne adresy MAC stosowane w sieci Ethernet?
Pytanie 5. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, umożliwiającym zamianę tablicy partycji GPT na MBR, jest program
Pytanie 6. Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Pytanie 7. W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 600. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
Pytanie 8. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 9. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym dla hosta o adresie IP 171.25.172.29 i masce sieci 255.255.0.0?
Pytanie 10. sudo passwd -n 1 -x 5 test Jednym z efektów wykonania przedstawionego polecenia jest
Pytanie 11. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia końcowe są bezpośrednio podłączone do jednego punktu centralnego, np. koncentratora lub przełącznika, to topologia
Pytanie 12. Aby chronić komputery w sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS należy zainstalować i skonfigurować
Pytanie 13. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Pytanie 14. W komputerze zamontowano nowy dysk twardy o pojemności 8 TB i podzielono go na 2 partycje, każda po 4 TB wielkości. Który typ tablicy partycji należy użyć, aby można było dokonać takiego partycjonowania?
Pytanie 15. Wskaż nieprawidłowy podział dysku z tablicą partycji MBR
Pytanie 16. Do konfiguracji i personalizacji środowiska graficznego GNOME w różnych systemach Linux należy wykorzystać program
Pytanie 17. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
Pytanie 18. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowama najczęsciej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu
Pytanie 19. Rezultat wykonania którego polecenia z systemu Windows przedstawia rysunek?
Pytanie 20. Industry Standard Architecture jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma szerokość
Pytanie 21. Sposób działania którego protokołu został przedstawiony na rysunku?
Pytanie 22. Wewnętrzny dysk twardy IDE zasilany jest poprzez złącze typu
Pytanie 23. Aby zainstalować system openSUSE i skonfigurować jego ustawienia, można wykorzystać narzędzie
Pytanie 24. Wskaż narzędzie służące do mocowania pojedynczych żył kabla miedzianego w złączach.