Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
Pytanie 2. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia końcowe są bezpośrednio podłączone do jednego punktu centralnego, np. koncentratora lub przełącznika, to topologia
Pytanie 3. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 4. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 5. Którą fizyczną topologię sieci przedstawia rysunek?
Pytanie 6. W cenniku usług komputerowych znajdują się przedstawione niżej zapisy. Ile będzie wynosił koszt dojazdu serwisanta do klienta mieszkającego poza miastem, w odległości 15 km od siedziby firmy?
Pytanie 7. W przypadku zaschnięcia dysz w drukarce atramentowej spowodowanych długimi przestojami należy w pierwszej kolejności
Pytanie 8. Uruchamianie programu w dowolnym celu, analizowanie działania programu oraz jego modyfikowanie wraz z możliwością publicznego rozpowszechniania tych zmian jest cechą licencji typu
Pytanie 9. Przedstawione na rysunku urządzenie
Pytanie 10. Które polecenie należy wydać, aby uzyskać wykaz przedstawionych plików?
Pytanie 11. Które z protokołów przekazują okresowe kopie tablic rutingu do sąsiedniego rutera i nie mają pełnej informacji o odległych ruterach?
Pytanie 12. Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
Pytanie 13. Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym?
Pytanie 14. Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?
Pytanie 15. Którego oprogramowania nie można używac na urządzeniach należących do instytucji rządowych lub edukacyjnych?
Pytanie 16. Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
Pytanie 17. Emisja sygnałów dźwiękowych: jednego długiego i dwóch krótkich przez BIOS firmy AMI oznacza
Pytanie 18. Mechanizm umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych współpracujących z systemem komputerowym, w którym podłączane urządzenie jest rozpoznawane za pomocą nadanego mu numeru identyfikacyjnego, to
Pytanie 19. Programem, który dostarcza najwięcej informacji diagnostycznych o procesorze CPU, jest
Pytanie 20. Jaka jest różnica pomiędzy poleceniem ps a poleceniem top w systemie Linux?
Pytanie 21. Jednym ze sposobów utrudnienia osobom niepowołanym dostępu do sieci bezprzewodowej jest
Pytanie 22. Zestaw narzędzi do montażu okablowania miedzianego typu „skrętka” w sieci lokalnej powinien zawierać:
Pytanie 23. Która usługa sieciowa standardowo korzysta z portu 53?
Pytanie 24. Który protokół warstwy aplikacji definiuje wysyłanie poczty elektronicznej?
Pytanie 25. Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, należy użyć polecenia
Pytanie 26. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 27. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
Pytanie 28. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600 m?
Pytanie 29. Które polecenie uruchamia edytor zasad grup w rodzinie systemów Windows Server?
Pytanie 30. Do zarządzania programami i usfugami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 nalezy wykorzystac program
Pytanie 31. Przedstawiony na rysunku wpis w dzienniku zdarzeń zalicza się do zdarzeń typu
Pytanie 32. Polecenie umożliwiające poznanie adresów fizycznych dla kart sieciowych w systemie to
Pytanie 33. System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu
Pytanie 34. Na rysunku przedstawiono zakończenie kabla
Pytanie 35. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 765. Grupa przypisana do tego pliku może go
Pytanie 36. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Pytanie 37. Aby profil stał się obowiązkowym, należy zmienić rozszerzenie pliku ntuser.dat na
Pytanie 38. Adres planowanej sieci należy do grupy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?
Pytanie 39. Komunikat „BIOS checksum error” wyświetlany podczas uruchamiania komputera oznacza najczęściej
Pytanie 40. Interfejsem wewnętrznym komputera jest