Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do ilu sieci należą komputery o adresach IP i maskach sieci przedstawionych w tabeli?
Pytanie 2. Największą szybkość transmisji danych w sieci bezprzewodowej uzyska się stosując urządzenia standardu
Pytanie 3. Jednym z narzędzi używanych do tworzenia kopii partycji i dysków jest
Pytanie 4. W dokumentacji płyty głównej jest informacja "Wsparcie dla S/PDIF Out". Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
Pytanie 5. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 6. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
Pytanie 7. Poleceniem służącym do aktualizowania systemu operacyjnego Linux z bazami RPM jest
Pytanie 8. Na którym domyślnym porcie odbywa się komunikacja protokołu ftp?
Pytanie 9. Transformator impulsowy w przedstawionym zasilaczu oznaczono symbolem
Pytanie 10. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Pytanie 11. W systemach Linux, aby dodać repozytorium, można użyć poleceń
Pytanie 12. Przypisanie licencji oprogramowania do jednego komputera lub jego podzespołów jest cechą licencji
Pytanie 13. Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie
Pytanie 14. Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
Pytanie 15. Specyfikacja techniczna urządzenia zawiera A. Złącze uniwersalne: 2,5 mm / 125 mm B. Długość fali: 850 kalibrowane, 1300, 1310, 1490, 1550 nm C. Jasny wyświetlacz 4-cyfrowy umożliwia precyzyjne pomiary w dBm, dB, i UW D. Intuicyjna obsługa 2-przyciskowa E. Zakres pomiarowy: od +5 do -60 dBm F. Dokładność: +/- 0,15 dB G. Rozdzielczość: 0,01dBm H. Liniowość: +/- 0,20 dB Przedstawione na rysunku urządzenie wraz ze specyfikacją techniczną można wykorzystać do pomiarów okablowania
Pytanie 16. Na schemacie obrazującym zasadę działania monitora plazmowego numerem 6 oznaczono
Pytanie 17. Który przyrząd jest stosowany do pomiarów długości i tłumienności przewodów miedzianych?
Pytanie 18. W systemie Windows przypadkowo usunięto konto użytkownika bez usunięcia katalogu domowego. Odzyskanie nieszyfrowanych danych z katalogu domowego użytkownika jest
Pytanie 19. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
Pytanie 20. Zalecana wielkość pamięci RAM dla systemu operacyjnego Windows Server 2008 to co najmniej
Pytanie 21. W celu powiększenia lub zmniejszenia ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymując jednocześnie klawisz
Pytanie 22. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 23. Harmonogram zadań w systemie Windows pozwala przypisać
Pytanie 24. Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
Pytanie 25. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii