Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
Pytanie 2. Aby zwiększyć wydajność procesora rodziny Intel poprzez jego „podkręcenie” (ang. overclocking) można zastosować procesor oznaczony
Pytanie 3. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
Pytanie 4. W której topologii sieci fizycznej każdy komputer jest połączony z dokładnie dwoma sąsiednimi komputerami, bez dodatkowych urządzeń aktywnych?
Pytanie 5. Emisja sygnałów dźwiękowych: jednego długiego i dwóch krótkich przez BIOS firmy AMI oznacza
Pytanie 6. Parametry którego urządzenia można monitorować za pomocą S.M.A.R.T.?
Pytanie 7. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?
Pytanie 8. Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika nie gwarantując ich dostarczenia?
Pytanie 9. Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu
Pytanie 10. Które z zaleceń jest nieodpowiednie dla konserwacji skanera płaskiego?
Pytanie 11. Polecenie msconfig uruchamia w systemie Windows
Pytanie 12. Nowe podzespoły komputerowe, np. dyski twarde, karty graficzne, są pakowane w metalizowane opakowania foliowe, których głównym zadaniem jest ochrona
Pytanie 13. W systemie Linux polecenie chmod 321 start spowoduje nadanie następujących uprawnień plikowi start:
Pytanie 14. Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
Pytanie 15. Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
Pytanie 16. Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?
Pytanie 17. Aby sygnały dwóch routerów w sieci WiFi standardu 802.11g nie zakłócały się wzajemnie, należy ustawić kanały o numerach
Pytanie 18. Transmisja za pomocą fal radiowych korzystających z pasma ISM jest realizowana w interfejsie
Pytanie 19. Ile maksymalnie adresów można przydzielić hostom w sieci 10.0.0.0/22?
Pytanie 20. Do interfejsów równoległych zaliczany jest interfejs
Pytanie 21. Do oprogramowania typu malware (z ang. malicious software ) nie należy oprogramowanie typu
Pytanie 22. Drukarkę zainstalowano w systemie z rodziny Windows. Aby ustawić między innymi domyślną orientację wydruku, liczbę stron na arkusz oraz dostosowanie kolorów, podczas jej konfiguracji należy wykorzystać opcję
Pytanie 23. Do oznaczenia iloczynu logicznego jest stosowany spójnik
Pytanie 24. Specyfikacja techniczna urządzenia zawiera A. Złącze uniwersalne: 2,5 mm / 125 mm B. Długość fali: 850 kalibrowane, 1300, 1310, 1490, 1550 nm C. Jasny wyświetlacz 4-cyfrowy umożliwia precyzyjne pomiary w dBm, dB, i UW D. Intuicyjna obsługa 2-przyciskowa E. Zakres pomiarowy: od +5 do -60 dBm F. Dokładność: +/- 0,15 dB G. Rozdzielczość: 0,01dBm H. Liniowość: +/- 0,20 dB Przedstawione na rysunku urządzenie wraz ze specyfikacją techniczną można wykorzystać do pomiarów okablowania
Pytanie 25. W dokumentacji powykonawczej fizycznej i logicznej struktury sieci lokalnej musi znajdować się
Pytanie 26. ACPI jest interfejsem umożliwiającym
Pytanie 27. Które medium transmisyjne sieci LAN zaleca się do stosowania w zabytkowych budynkach?
Pytanie 28. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 29. Który z wymienionych programów umożliwi sporządzenie rysunku technicznego przedstawiającego plan instalacji logicznej sieci lokalnej budynku?
Pytanie 30. Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Pytanie 31. Zapis koloru RGB(255, 170, 129) odpowiada notacji
Pytanie 32. Najefektywniejszym zabezpieczeniem danych firmy, której siedziby znajdują się w różnych, odległych od siebie lokalizacjach, jest zastosowanie
Pytanie 33. Która przystawka w systemie Windows umożliwia sprawdzenie stanu sprzętu, aktualizację sterowników oraz rozwiązanie konfliktów urządzeń?
Pytanie 34. Na rysunku przedstawiono fragment wyniku działania programu do testowania sieci. Wskazuje to na zastosowanie sieciowego polecenia testującego
Pytanie 35. Na urządzeniu zasilanym prądem stałym znajduje się przedstawione oznaczenie. Wynika z niego, że urządzenie pobiera moc około
Pytanie 36. Aktualizacja systemów operacyjnych to proces, którego głównym zadaniem jest
Pytanie 37. Protokół wykorzystywany przez komputery do powiadamiania ruterów w swojej sieci o chęci przyłączenia się do z określonej grupy multicastowej lub odejścia z niej, to
Pytanie 38. Do zakończenia skrętki wtykiem 8P8C jest stosowane
Pytanie 39. Karty dźwiękowe nie zawierają modułu funkcjonalnego oznaczonego skrótem
Pytanie 40. Urządzeniem niezbędnym do połączenia ze sobą pięciu komputerów w tej samej sieci o topologii gwiazdy jest