Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do sprawdzenia statystyk protokołów TCP/IP oraz aktualnych połączeń sieciowych w systemach rodziny Windows jest stosowane polecenie
Pytanie 2. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Pytanie 3. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Pytanie 4. Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie ?rma, przygotowując płytę z prezentacjami oraz 120 stronicowy poradnik?
Pytanie 5. Który z adresów jest adresem klasy B?
Pytanie 6. net accounts /MINPWLEN:11 Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
Pytanie 7. Komponentem płyty głównej odpowiedzialnym za komunikację między procesorem a pozostałymi elementami płyty jest
Pytanie 8. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z konfiguracji strefy DMZ na routerze. Włączenie opcji „Enable DMZ" spowoduje, że komputer o adresie IP 192.168.0.106
Pytanie 9. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 10. Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie
Pytanie 11. Jak nazywany jest proces dokładania do danych z warstwy aplikacji informacji związanych z protokołami działającymi na poszczególnych warstwach modelu sieciowego?
Pytanie 12. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia