Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Simple Mail Transfer Protocol to protokół
Pytanie 2. Wskaż efekt działania przedstawionego polecenia.
Pytanie 3. Na rysunku przedstawiono okno konfiguracyjne rutera. Ustawione parametry świadczą o tym, że
Pytanie 4. W trakcie obserwacji pakietów za pomocą sniffera zauważono, że urządzenia komunikują się na portach 20 oraz 21. Oznacza to, zakładając domyślną konfigurację, że obserwowanym protokołem jest protokół
Pytanie 5. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 6. Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością
Pytanie 7. Zamontowanie w komputerze przedstawionej karty umożliwi
Pytanie 8. Wskaż zakres adresów IP należący do klasy A, służący do adresacji prywatnej w sieciach komputerowych
Pytanie 9. Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port
Pytanie 10. Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału testowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
Pytanie 11. Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
Pytanie 12. Które z poleceń systemu Windows należy zastosować, aby otrzymać wynik jak na przedstawionym rysunku?
Pytanie 13. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku w systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
Pytanie 14. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
Pytanie 15. Typowym objawem wskazującym na zbliżającą się awarię dysku twardego jest pojawienie się
Pytanie 16. Aby system operacyjny był skutecznie chroniony przed atakami złośliwego oprogramowania, po zainstalowaniu programu antywirusowego należy
Pytanie 17. Przyczyną problemu z wydrukiem z drukarki laserowej pokazanym na rysunku jest
Pytanie 18. Maska w postaci pełnej podsieci o prefiksie /25 to
Pytanie 19. Które polecenie systemu operacyjnego Linux pozwala sprawdzić aktualną konfigurację interfejsu sieciowego komputera?
Pytanie 20. Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
Pytanie 21. Użytkownik który chce drukować dokumenty jednocześnie w oryginale i trzech kopiach na papierze samokopiującym, powinien do tego celu zakupić drukarkę
Pytanie 22. Aby po uruchomieniu systemu Windows automatycznie włączał się program Kalkulator, należy wykonać konfigurację
Pytanie 23. W firmie należało naprawić 5 komputerów oraz serwer. Czas naprawy każdego komputera wyniósł 1,5 godziny, a serwera 2,5 godziny. Cena usługi wynosi 100,00 zł za roboczogodzinę plus podatek VAT 23%. Jaka będzie należność brutto za tę usługę?