Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Najkrótszy czas dostępu posiada
Pytanie 2. W którym rodzaju skanera są wykorzystywane fotopowielacze?
Pytanie 3. Komputer o adresie IP 192.168.5.165 z maską podsieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie
Pytanie 4. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
Pytanie 5. Jaki zakres adresów obejmują adresy klasy C?
Pytanie 6. W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
Pytanie 7. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
Pytanie 8. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
Pytanie 9. Włączenie podczas konfiguracji skanera opcji OCR daje możliwość
Pytanie 10. W drukarce laserowej do utrwalania wydruku na papierze służą
Pytanie 11. W technologi Ethernet protokół dostępu do nośnika CSMA/CD jest metodą z
Pytanie 12. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 13. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Pytanie 14. Na rysunku przedstawiono wynik testu okablowania. Zinterpretuj wynik pomiaru.
Pytanie 15. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.
Pytanie 16. Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.
Pytanie 17. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowama najczęsciej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu
Pytanie 18. W której topologii fizycznej sieci każde urządzenie sieciowe ma dokładnie dwa połączenia, po jednym do swoich najbliższych sąsiadów, a dane są przesyłane od jednego komputera do następnego w pętli?
Pytanie 19. Elementem zestawu komputerowego przetwarzającym zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe, jest
Pytanie 20. W sytemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
Pytanie 21. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
Pytanie 22. W celu powiększenia lub zmniejszenia ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymując jednocześnie klawisz
Pytanie 23. Aby sprawdzić integralność systemu plików w Linuksie należy użyć polecenia
Pytanie 24. Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menedżerze urządzeń, oznacza, że urządzenie to
Pytanie 25. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
Pytanie 26. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest
Pytanie 27. Aby w systemie Windows utworzyć nową partycję podstawową, należy użyć przystawki
Pytanie 28. Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
Pytanie 29. Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?
Pytanie 30. W dokumentacji technicznej procesora umieszczonego na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w
Pytanie 31. Które polecenie systemu operacyjnego Linux pozwala sprawdzić aktualną konfigurację interfejsu sieciowego komputera?
Pytanie 32. Protokół RDP jest wykorzystywany w usłudze
Pytanie 33. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Pytanie 34. ifconfig eth0 10.0.0.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255 up route add default gw 10.0.0.10 W wyniku wykonania przedstawionych poleceń systemu Linux interfejs sieciowy eth0 otrzyma
Pytanie 35. Protokół umożliwiający bezpieczną, zdalną pracę na serwerze to
Pytanie 36. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować, przedstawioną na rysunku, kartę graficzną?
Pytanie 37. Do przedstawionej na rysunku płyty głównej nie można podłączyć urządzenia wykorzystującego złącze