Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Fragment programu jest
Pytanie 2. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 3. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na
Pytanie 4. W kodzie źródłowym programu zastosowano procedurę z parametrami formalnymi. W momencie wywołania procedury następuje przekazywanie parametrów przez
Pytanie 5. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?
Pytanie 6. Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm służy do obliczania
Pytanie 7. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 8. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy algorytmu umożliwiający
Pytanie 9. Komentarze umieszczone w tekście programu komputerowego służą na przykład do
Pytanie 10. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 11. Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0?
Pytanie 12. Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowego
Pytanie 13. Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje
Pytanie 14. Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąże się z częstym podejmowaniem wielu decyzji. W związku z tym w programie źródłowym języka Pascal należy zastosować instrukcję
Pytanie 15. Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
Pytanie 16. W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania?
Pytanie 17. Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?
Pytanie 18. Wykonanie komend spowoduje zapamiętanie w zmiennej WYNIK wartości
Pytanie 19. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na
Pytanie 20. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?