Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują
Pytanie 2. Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera
Pytanie 3. Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b?
Pytanie 4. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?
Pytanie 5. Przedstawiona deklaracja dotyczy typu
Pytanie 6. Do uruchomienia pliku wykonywalnego, przygotowanego dla innego systemu operacyjnego służy
Pytanie 7. int a = 1; for (int i=1; i < 5; i++) { a = a * i; } cout << a; Programista napisał w języku C++ pętlę, która miała obliczyć wynik działania 5! (5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5). Popełnił jednak błąd logiczny polegający na tym, że
Pytanie 8. Przeanalizuj fragment programu i określ jaki rodzaj algorytmu realizuje
Pytanie 9. Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wyprowadzania wyników?
Pytanie 10. Którą z instrukcji języka Pascal przedstawia zamieszczony diagram algorytmu?
Pytanie 11. Przedstawiony symbol graficzny, jest stosowany w zapisie algorytmów do
Pytanie 12. W języku programowania C/C++ do organizacji pętli stosuje się instrukcję
Pytanie 13. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera
Pytanie 14. W opisie programu C++ Builder jest wymieniona biblioteka VCL. Co oznacza ten skrót?
Pytanie 15. Po wykonaniu instrukcji for: zmienna X przyjmie wartość
Pytanie 16. Fragment programu jest
Pytanie 17. Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
Pytanie 18. Ile razy będzie sprawdzany warunek na schemacie blokowym?
Pytanie 19. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji
Pytanie 20. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na
Pytanie 21. W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona
Pytanie 22. Zdjęcie przedstawia blok
Pytanie 23. Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?