Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 2. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu jest wyznaczenie sumy kolejnych wartości
Pytanie 3. Jaki algorytm przedstawiono na rysunku ?
Pytanie 4. Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wykorzystać operację
Pytanie 5. W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą
Pytanie 6. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 7. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?
Pytanie 8. Do wywołania trybu graficznego w języku Turbo Pascal służy funkcja
Pytanie 9. Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
Pytanie 10. Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0?
Pytanie 11. Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się
Pytanie 12. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
Pytanie 13. Rysunek przedstawia schemat blokowy, na którym znajdują się dwa bloki.
Pytanie 14. Jakiego operatora w języku C++ należy użyć, by przypisać zmiennej określoną wartość?
Pytanie 15. Zmienne w oraz t zadeklarowano jako char *w, t[10];. Wskaż przypisanie adresu tablicy t wskaźnikowi w.
Pytanie 16. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 17. Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal?
Pytanie 18. Dla u:=SORT(4) -1 w notacji języka Pascal wyrażenie (u<1) and (u>=0) przyjmie wartość
Pytanie 19. Wynikiem działania programu jest
Pytanie 20. Na schemacie blokowym algorytmu zamieszczono symbol graficzny
Pytanie 21. Linia programu o treści a:- random(10)-5; napisana w języku Pascal pozwala wylosować liczby z przedziału
Pytanie 22. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania
Pytanie 23. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na
Pytanie 24. Ile symboli graficznych bloków obliczeniowych przedstawiono na schemacie blokowym fragmentu programu?
Pytanie 25. W przedstawionym fragmencie programu znajduje się