Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby przedstawiony fragment programu przypisywał wartość zero co piątemu elementowi tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
Pytanie 2. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 3. Dla u:=SORT(4) -1 w notacji języka Pascal wyrażenie (u<1) and (u>=0) przyjmie wartość
Pytanie 4. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy
Pytanie 5. Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal?
Pytanie 6. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
Pytanie 7. Jaki będzie wynik działania algorytmu dla kolejno wprowadzonych danych wejściowych: -5, 2, -3, 4, 11, 8, -6, 0, 4 ?
Pytanie 8. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na
Pytanie 9. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja
Pytanie 10. Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b?
Pytanie 11. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję
Pytanie 12. Przypisanie zmiennej plikowej pliku o nazwie 'Nazwa', w języku Pascal dokonujemy za pomocą instrukcji
Pytanie 13. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?
Pytanie 14. Zapis a:=b+c; przedstawia instrukcję
Pytanie 15. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
Pytanie 16. Jakiego typu danych należy użyć w języku C do zadeklarowania zmiennej będącej ilorazem dwóch liczb całkowitych?
Pytanie 17. W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania?
Pytanie 18. W opisie programu C++ Builder jest wymieniona biblioteka VCL. Co oznacza ten skrót?
Pytanie 19. Indeksowanie tablic w C++ zaczyna się od
Pytanie 20. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 21. Algorytm przedstawiony w postaci listy kroków służy do
Pytanie 22. Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję
Pytanie 23. Wykonanie komend spowoduje zapamiętanie w zmiennej WYNIK wartości
Pytanie 24. Liczbę 1 otrzymamy jako wynik działania
Pytanie 25. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?
Pytanie 26. Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wykorzystać operację
Pytanie 27. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 28. Plikiem konfiguracyjnym, który pozwala na zdefiniowanie ustawień PHP dla całego serwera, jest
Pytanie 29. Przedstawiony algorytm w postaci listy kroków porządkuje ciąg n liczb od największej do najmniejszej metodą przez wybór. Ilu porównań wymaga, w najgorszym wypadku, porządkowanie tą metodą ciągu 4 liczb?
Pytanie 30. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na
Pytanie 31. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania
Pytanie 32. Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków decyzyjnych wynosi
Pytanie 33. Wskaż typ zmiennej, która będzie zawierać najbardziej dokładny wynik dzielenia liczb całkowitych?
Pytanie 34. Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
Pytanie 35. W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą