Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku C++ swiłch to instrukcja
Pytanie 2. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że
Pytanie 3. Przeanalizuj fragment programu i określ jaki rodzaj algorytmu realizuje
Pytanie 4. Destruktor w języku C++ to metoda
Pytanie 5. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 6. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
Pytanie 7. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
Pytanie 8. Algorytm przedstawiony w postaci schematu blokowego, to algorytm
Pytanie 9. Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej
Pytanie 10. Plikiem konfiguracyjnym, który pozwala na zdefiniowanie ustawień PHP dla całego serwera, jest
Pytanie 11. Jaka wartość zmiennej programu egzamin?
Pytanie 12. Przeanalizuj program i określ, jaki będzie efekt jego działania
Pytanie 13. Deklarację tablicy liczb całkowitych o w wierszach i k kolumnach oraz nazwie tab w języku C++ dokonuje się za pomocą zapisu
Pytanie 14. Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje wpisanie na ekranie komputera
Pytanie 15. Na schemacie blokowym algorytmu znajdują się
Pytanie 16. Zapis warunku (x > 0) lub (x < 100), przedstawionego w skrzynce decyzyjnej, będzie miał w języku Pascal postać:
Pytanie 17. Indeksowanie tablic w C++ zaczyna się od
Pytanie 18. Wskaż wyrażenie w języku C++ które generuje liczbę naturalną z zakresu [0;a]
Pytanie 19. Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia/wyjścia?
Pytanie 20. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy algorytmu umożliwiający