Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że
Pytanie 2. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?
Pytanie 3. Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisana mu czynnością
Pytanie 4. W wyniku wykonania zamieszczonego programu, na ekranie monitora wyświetlone zostaną następujące liczby:
Pytanie 5. Program tłumaczący kod źródłowy na instrukcje maszynowe umieszczane w pliku pośrednim OBJ, to
Pytanie 6. Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera
Pytanie 7. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 8. Po wykonaniu instrukcji zamieszczonych w tabelce, na ekranie monitora
Pytanie 9. Symbol przedstawia blok
Pytanie 10. W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania?
Pytanie 11. Przeanalizuj fragment programu i określ jaki rodzaj algorytmu realizuje
Pytanie 12. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 13. Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje wpisanie na ekranie komputera
Pytanie 14. Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0?
Pytanie 15. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?
Pytanie 16. Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako
Pytanie 17. Po wykonaniu przedstawionego fragmentu programu zmienna a będzie miała wartość
Pytanie 18. Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków?
Pytanie 19. Schemat blokowy zawiera dwa bloki
Pytanie 20. W języku C++ zmienna o pojedynczej precyzji, to zmienna typu
Pytanie 21. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?