Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na schemacie blokowym algorytmu znajdują się
Pytanie 2. W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora
Pytanie 3. Jaka wartość zmiennej programu egzamin?
Pytanie 4. Po wykonaniu instrukcji for: zmienna X przyjmie wartość
Pytanie 5. Rysunek przedstawia schemat blokowy, na którym znajdują się dwa bloki.
Pytanie 6. Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się
Pytanie 7. Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku programowania C++ jako:
Pytanie 8. Która z poniższych instrukcji jest deklaracją tablicy trójwymiarowej?
Pytanie 9. Jakiego typu danych należy użyć w języku C do zadeklarowania zmiennej będącej ilorazem dwóch liczb całkowitych?
Pytanie 10. Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość
Pytanie 11. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
Pytanie 12. W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona
Pytanie 13. Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
Pytanie 14. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu jest wyznaczenie sumy kolejnych wartości
Pytanie 15. Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wyprowadzania wyników?
Pytanie 16. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
Pytanie 17. Przeanalizuj fragment programu i określ jaki rodzaj algorytmu realizuje
Pytanie 18. Jaki będzie wynik działania algorytmu dla kolejno wprowadzonych danych wejściowych: -5, 2, -3, 4, 11, 8, -6, 0, 4 ?
Pytanie 19. Schemat blokowy zawiera dwa bloki
Pytanie 20. Destruktor w języku C++ to metoda
Pytanie 21. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 22. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji
Pytanie 23. Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
Pytanie 24. Którą z instrukcji języka Pascal przedstawia zamieszczony diagram algorytmu?