Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zadaniem programu Wireshark jest
Pytanie 2. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 3. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 4. Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.
Pytanie 5. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 6. Który z adresów IP ma przypisaną maskę w postaci pełnej, wynikającą z klasy adresu?
Pytanie 7. Które narzędzie jest stosowane do mocowania kabla w module Keystone?
Pytanie 8. Rodzina protokołów, której cechąjest wspólna technika szyfrowania, to
Pytanie 9. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Pytanie 10. Metoda dostępu do medium CSMA/CA jest stosowana w sieci o standardzie
Pytanie 11. Który protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików bez nawiązania połączenia?
Pytanie 12. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 13. Urządzenie sieciowe służące do połączenia 5 komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to
Pytanie 14. Który adres jest adresem publicznym?
Pytanie 15. Który wymieniony protokół zapewnia korzystanie z szyfrowanego połączenia ze stroną internetową?
Pytanie 16. W ciągu godziny instalator może zamontować 5 gniazd. Jaki jest koszt materiałów oraz zamontowania 20 natynkowych gniazd sieciowych, jeżeli cena 1 gniazda to 5,00 zł a koszt roboczogodziny pracy instalatora to 30,00 zł?
Pytanie 17. Do którego portu rutera należy podłączyć kabel sieci zewnętrznej, by uzyskać pośredni dostęp do Internetu?
Pytanie 18. Zjawisko przeniku, występujące w sieciach komputerowych polega na
Pytanie 19. Profil użytkownika systemu Windows Serwer, który nie zapisuje, ani na serwerze ani na stacji roboczej, zmian wprowadzanych do bieżącego pulpitu po wylogowaniu użytkownika, to profil
Pytanie 20. Po zainstalowaniu programu VNC, wykorzystywanego do podglądu pulpitu wybranego komputera, oprócz numeru portu należy podać jego
Pytanie 21. Dana jest sieć o adresie 192.168.100.0/24. Ile podsieci można z niej wydzielić, stosując maskę 255.255.255.224?
Pytanie 22. Ile wynosi maksymalna szybkość transmisji danych w sieci lokalnej, w której do budowy okablowania strukturalnego zastosowano przewód UTP kat.5e?
Pytanie 23. Który z wymienionych protokołów odwzorowuje 48-bitowy fizyczny adres MAC na 32-bitowy adres IP?
Pytanie 24. Którą z opcji menu przełącznika należy wybrać, by przywrócić mu ustawiania fabryczne?
Pytanie 25. Drukarka posiada stały adres IP 172.16.0.101 z maską 255.255.255.0. Który adres IP powinien być przypisany do komputera, aby była możliwa komunikacja z drukarką w sieci lokalnej?
Pytanie 26. Którą usługę należy zainstalować na serwerze, by było możliwe korzystanie z nazw domenowych?
Pytanie 27. Jaką liczbę adresów urządzeń sieciowych zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej C w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?
Pytanie 28. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
Pytanie 29. Adresem rozgłoszeniowym w podsieci o adresie IPv4 192.168.0.0/20 jest
Pytanie 30. Aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzowanym dostępem, należy między innymi
Pytanie 31. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
Pytanie 32. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Pytanie 33. Adresem rozgłoszeniowym sieci, w której pracuje host o adresie IP 195.120.252.32 i masce podsieci 255.255.255.192 jest
Pytanie 34. Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), należy utworzyć co najmniej
Pytanie 35. Który standard specyfikacji IEEE 802.3 należy zastosować w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne, jeśli odległość od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego wynosi 200 m?
Pytanie 36. Który z wymienionych programów umożliwi sporządzenie rysunku technicznego przedstawiającego plan instalacji logicznej sieci lokalnej budynku?
Pytanie 37. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
Pytanie 38. Połączenie pomiędzy oddzielnymi sieciami i konsolę przepływu informacji między nimi realizuje urządzenie warstwy dystrybucji nazwane
Pytanie 39. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 40. Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?