Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby zapewnić jakość usług QoS, w przełącznikach warstwy dostępu jest stosowany mechanizm
Pytanie 2. Który adres IP należy do klasy A?
Pytanie 3. Router na interfejsie LAN ma przypisany adres IP 192.168.50.1. Został on tak skonfigurowany, że komputerom przydziela wszystkie dostępne adresy IP w sieci 192.168.50.0 z maską 255.255.255.0. Ile maksymalnie komputerów może pracować w takiej sieci?
Pytanie 4. Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
Pytanie 5. Który z wymienionych adresów IPv4 należy do klasy B?
Pytanie 6. Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?
Pytanie 7. Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje
Pytanie 8. Na zdjęciu przedstawiono
Pytanie 9. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
Pytanie 10. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 11. Który standard sieci Ethernet należy zastosować przy połączeniu bezpośrednim urządzeń sieciowych oddalonych od siebie o 1 km?
Pytanie 12. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
Pytanie 13. Norma dotycząca okablowania strukturalnego to
Pytanie 14. Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować
Pytanie 15. Która z grup w systemie Windows Serwer posiada najmniejsze uprawnienia?
Pytanie 16. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 17. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 18. Komputer pracujący w domenie Active Directory nie może połączyć się z kontrolerem domeny, na którym jest przechowywany profil użytkownika. Jaki typ profilu użytkownika zostanie utworzony na tym komputerze?
Pytanie 19. Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
Pytanie 20. Połączenie pomiędzy oddzielnymi sieciami i konsolę przepływu informacji między nimi realizuje urządzenie warstwy dystrybucji nazwane
Pytanie 21. Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami
Pytanie 22. Polecenie za pomocą, którego można uzyskać informacje o aktualnych połączeniach TCP oraz informację o źródłowych i docelowych portach, to
Pytanie 23. Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer
Pytanie 24. W systemie linux Ubuntu Server, aby zainstalować serwer DHCP należy użyć polecenia
Pytanie 25. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 26. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 27. Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
Pytanie 28. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
Pytanie 29. Które urządzenie zwiększy zasięg sieci bezprzewodowej?
Pytanie 30. Jaki zakres adresów obejmują adresy klasy C?
Pytanie 31. Rysunek przedstawia symbol graficzny
Pytanie 32. Jednym ze sposobów utrudnienia osobom niepowołanym dostępu do sieci bezprzewodowej jest
Pytanie 33. W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
Pytanie 34. Jeżeli sieć 172.16.6.0/26 podzieli się na dwie równe podsieci, to ile hostów będzie można zaadresować w każdej z tych podsieci?
Pytanie 35. Aby zapewnić dobrą jakość połączeń głosowych VoIP kosztem innych przesyłanych danych, nalezy na routerze włączyć i skonfigurować usługę
Pytanie 36. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 37. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Pytanie 38. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
Pytanie 39. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
Pytanie 40. Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?