Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Którym elementem sieci SIP jest telefon IP?
Pytanie 2. Które polecenie jest stosowane do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 3. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 4. Który tryb pracy Access Pointa jest stosowany dla zapewnienia urządzeniom bezprzewodowym dostępu do przewodowej sieci LAN?
Pytanie 5. Który zestaw protokołów sieciowych jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP?
Pytanie 6. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 7. W sieci lokalnej zainstalowano serwer, który ma za zadanie przydzielanie dynamicznego adresu IP. Jaka usługa musi być uruchomiona na tym serwerze?
Pytanie 8. Które urządzenie zastosowane w sieci komputerowej nie zmienia liczby domen kolizyjnych?
Pytanie 9. Co łączy okablowanie pionowe w projekcie sieci LAN?
Pytanie 10. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja
Pytanie 11. Największą szybkość transmisji danych w sieci bezprzewodowej uzyska się stosując urządzenia standardu
Pytanie 12. Który z wtyków należy zamontować na przewodzie UTP Cat 5e, by podłączyć komputer do sieci?
Pytanie 13. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 14. Wskaż zakres adresów IP należący do klasy A, służący do adresacji prywatnej w sieciach komputerowych
Pytanie 15. Topologia fizyczna sieci, w której jako medium transmisyjne stosuje się fale radiowe, jest nazywana topologią
Pytanie 16. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
Pytanie 17. Norma TIA/EIA-568-B.2 określa specyfikację parametrów transmisyjnych
Pytanie 18. Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
Pytanie 19. Jakie połączenie z Internetem można udostępniać sieci lokalnej?
Pytanie 20. Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?
Pytanie 21. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
Pytanie 22. Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?
Pytanie 23. Którym poleceniem systemu Linux poprawnie skonfigurowano kartę sieciową, podając adres IP i maskę sieci dla interfejsu eth1?
Pytanie 24. Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji?
Pytanie 25. Aby zainstalować serwer proxy w systemie Linux, należy zastosować program
Pytanie 26. Do której klasy adresów IP należy publiczny adres 130.140.0.0?
Pytanie 27. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
Pytanie 28. Które pole jest zawarte w nagłówku protokołu UDP?
Pytanie 29. Które polecenie w systemie operacyjnym Linux umożliwia przypisanie istniejącego konta użytkownika nowak do grupy technikum?
Pytanie 30. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Pytanie 31. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Pytanie 32. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 33. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
Pytanie 34. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
Pytanie 35. Protokół internetowy, odpowiedzialny za wysyłanie z programu pocztowego do serwera wiadomości poczty elektronicznej, to
Pytanie 36. Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
Pytanie 37. Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
Pytanie 38. Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?
Pytanie 39. Podstawowy mechanizm ochrony danych w sieci komputerowej przed nieuprawnionym dostępem to
Pytanie 40. Które z wymienionych poleceń w systemie Windows służy do sprawdzenia bieżącej konfiguracji IP systemu Windows?