Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Informacje o kontach użytkowników w systemie Linux przechowywane są w pliku
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 3. Metodą dostępu do medium transmisyjnego z wykrywaniem kolizji w sieciach LAN jest
Pytanie 4. Rysunek poniżej przedstawia konfigurację zapory ogniowej w ruterze TL-WR340G. Jakie zasady konfiguracji zapory ustawiono?
Pytanie 5. Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
Pytanie 6. Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?
Pytanie 7. Który z protokołów jest bezpołączeniowym protokołem warstwy transportowej?
Pytanie 8. Którym elementem sieci SIP jest telefon IP?
Pytanie 9. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 10. Apache jest serwerem
Pytanie 11. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 12. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 13. Na rysunkach technicznych instalacji sieci komputerowej wraz z dedykowaną jej instalacją elektryczną symbolem przedstawionym na rysunku oznacza się gniazdo
Pytanie 14. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 15. Ile bitów ma adres logiczny IPv6
Pytanie 16. Co można zaobserwować przy pomocy programu Wireshark?
Pytanie 17. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 18. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Pytanie 19. Gniazdo w sieciach komputerowych, jednoznacznie identyfikujące dany proces na urządzeniu, jest kombinacją
Pytanie 20. Jakie polecenie w systemach Windows/Linux jest zwyczajowo stosowane do śledzenia trasy pakietów w sieciach IP?
Pytanie 21. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?
Pytanie 22. Lokalnej podsieci komputerowej nadano adres IP 172.16.10.0/24. Komputerl ma adres IP 172.16.0.10, komputer2 - 172.16.10.100, a komputer3 - 172.16.255.20. Który z komputerów należy do tej podsieci?
Pytanie 23. Na którym domyślnym porcie odbywa się komunikacja protokołu ftp?
Pytanie 24. Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest przez
Pytanie 25. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 26. Który zestaw protokołów sieciowych jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP?
Pytanie 27. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 28. W sieci lokalnej zainstalowano serwer, który ma za zadanie przydzielanie dynamicznego adresu IP. Jaka usługa musi być uruchomiona na tym serwerze?
Pytanie 29. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 30. Aby sprawdzić adres fizyczny karty sieciowej, w wierszu poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows należy wpisać polecenie
Pytanie 31. Metoda dostępu do medium CSMA/CA jest stosowana w sieci o standardzie
Pytanie 32. Rysunek przedstawia symbol graficzny
Pytanie 33. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 34. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 35. Urządzenie sieciowe most (ang. bridge)
Pytanie 36. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
Pytanie 37. Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?
Pytanie 38. Ataki mające ma celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Pytanie 39. Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych.
Pytanie 40. Jaką rolę serwera z rodziny Windows Server należy dodać, aby serwer realizował usługi rutingu?