Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku w systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
Pytanie 2. Który protokół jest protokołem warstwy aplikacji modelu ISO/OSI?
Pytanie 3. Przedstawiony na rysunku wtyk (złącze męskie modularne) jest zakończeniem kabla
Pytanie 4. Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P ? peer to peer?
Pytanie 5. Jaką nazwę nosi indentyfikator, który musi być identyczny, by urządzenia sieciowe mogły pracować w danej sieci bezprzewodowej?
Pytanie 6. Który z adresów IPv4 jest odpowiednikiem adresu IPv6 ::1?
Pytanie 7. Z którym protokołem są związane pojęcia „sequence number” i „acknowledgment number”?
Pytanie 8. Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to
Pytanie 9. Polecenie netstat -a w systemach Microsoft Windows wyświetla
Pytanie 10. Rysunek przedstawia symbol graficzny
Pytanie 11. Metodą dostępu do medium transmisyjnego z wykrywaniem kolizji w sieciach LAN jest
Pytanie 12. Protokół służący do prowadzenia rozmów za pomocą konsoli tekstowej to
Pytanie 13. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 14. Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
Pytanie 15. Użytkownik systemu operacyjnego Linux chce przypisać adres IP 152.168.1.200 255.255.0.0 interfejsowi sieciowemu. Które polecenie powinien wydać, mając uprawnienia root?
Pytanie 16. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
Pytanie 17. Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to
Pytanie 18. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
Pytanie 19. Jaka jest liczba adresów, które można przydzielić urządzeniom pracującym w sieci o adresie IP 192.168.20.0/26?
Pytanie 20. Narzędzie systemów z rodziny Windows stosowane do modyfikowania parametrów pracy interfejsów sieciowych, np. zmiana dynamicznej konfiguracji karty sieciowej na statyczną, to
Pytanie 21. IMAP jest protokołem
Pytanie 22. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 23. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
Pytanie 24. Ile maksymalnie komputerów może być zaadresowanych w podsieci o adresie 192.168.1.0/25?
Pytanie 25. Który protokół warstwy aplikacji modelu TCP/IP umożliwia klientowi bezpieczne połączenie z serwerem firmowym przez Internet, aby miał on dostęp do zasobów firmowych?
Pytanie 26. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 27. Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer
Pytanie 28. Który ze znaków w systemach z rodziny Windows należy zastosować podczas udostępniania zasobu ukrytego w sieci?
Pytanie 29. Pełny adres logowania do serwera FTP o nazwie ftp.nazwa.pl to
Pytanie 30. Co łączy okablowanie pionowe w projekcie sieci LAN?
Pytanie 31. Do konfigurowania interfejsu sieciowego w systemie Linux jest stosowana komenda
Pytanie 32. Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
Pytanie 33. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
Pytanie 34. Zadaniem usługi DNS jest
Pytanie 35. Wskaż prawdziwe przyporządkowanie usługi warstwy aplikacji z domyślnym numerem portu, na którym ona pracuje.
Pytanie 36. Urządzenia przedstawione na zdjęciu to
Pytanie 37. Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć, w topologii gwiazdy 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.
Pytanie 38. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 39. Na rysunku przedstawiono konfigurację urządzenia, z której wynika, że
Pytanie 40. Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to