Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
Pytanie 2. Element zamontowany na stałe, u abonenta, w którym znajduje się zakończenie okablowania strukturalnego poziomego, to
Pytanie 3. Przedstawiony na rysunku wtyk (złącze męskie modularne) jest zakończeniem kabla
Pytanie 4. Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
Pytanie 5. Jaki jest adres rozgłoszeniowy sieci o adresie IP 192.168.10.0/24?
Pytanie 6. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
Pytanie 7. Administrator sieci komputerowej chce sprawdzić na komputerze z systemem operacyjnym Windows, które połączenia są obecnie zestawiane oraz porty, na których komputer nasłuchuje. W tym celu powinien zastosować polecenie
Pytanie 8. Rysunek przedstawia konfigurację protokołu TCP/IP serwera i stacji roboczej. Na serwerze jest zainstalowana rola serwera DNS. Polecenie ping www.cke.edu.pl uruchomione na serwerze daje wynik pozytywny, a na stacji roboczej negatywny. Aby usługa DNS na stacji działała prawidłowo, należy zmienić adres
Pytanie 9. Zgodnie ze standardem 802.3u sieci FastEthernet 100Base-FX wykorzystują
Pytanie 10. Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
Pytanie 11. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?
Pytanie 12. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Pytanie 13. Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.
Pytanie 14. Którą fizyczną topologię sieci przedstawia rysunek?
Pytanie 15. Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) jest stosowany do
Pytanie 16. Który z adresów jest adresem klasy B?
Pytanie 17. Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
Pytanie 18. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Pytanie 19. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Pytanie 20. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
Pytanie 21. W schemacie logicznym okablowania strukturalnego, zgodnie z terminologią polską zawartą w normie PN-EN 50174, właściwością kondygnacyjnego punktu dystrybucyjnego jest to, że
Pytanie 22. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawiono na rysunku?
Pytanie 23. Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
Pytanie 24. Który z adresów IP należy do klasy B?
Pytanie 25. Który ze standardów wraz z odpowiednią kategorią skrętki są dopasowane tak, aby obsługiwały maksymalny transfer danych?
Pytanie 26. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
Pytanie 27. Która norma zawiera specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e?
Pytanie 28. Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?
Pytanie 29. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Pytanie 30. Do zakończenia skrętki wtykiem 8P8C jest stosowane
Pytanie 31. Zadaniem programu Wireshark jest
Pytanie 32. Standard Transport Layer Security (TLS) to rozwinięcie protokołu
Pytanie 33. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
Pytanie 34. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź