Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
Pytanie 2. W metodzie dostępu do nośnika CSMA/CD (Carrier Sense Multiplc Access with Collision Detection) stacja która zamierza rozpocząć nadawanie, nasłuchuje czy w sieci odbywa się ruch, a następnie
Pytanie 3. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Pytanie 4. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Pytanie 5. Który protokół warstwy aplikacji definiuje wysyłanie poczty elektronicznej?
Pytanie 6. Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
Pytanie 7. W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
Pytanie 8. Ile par przewodów w standardzie 100Base-TX jest przeznaczonych do transmisji danych w obu kierunkach?
Pytanie 9. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Pytanie 10. Jakie powinno być rozmieszczenie gniazd komputerowych RJ45 w stosunku do powierzchni biurowej zgodnie z normą PN-EN 50174?
Pytanie 11. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 12. Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
Pytanie 13. Adres IP serwera, na którym jest zainstalowana domena www.wp.pl to 212.77.98.9. Co jest przyczyną sytuacji przedstawionej na zrzucie ekranowym?
Pytanie 14. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać
Pytanie 15. W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
Pytanie 16. Element zamontowany na stałe, u abonenta, w którym znajduje się zakończenie okablowania strukturalnego poziomego, to
Pytanie 17. Którą usługę należy zainstalować na serwerze, by było możliwe korzystanie z nazw domenowych?
Pytanie 18. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 19. Który zestaw protokołów jest stosowany w procesie komunikacji hosta z serwerem WWW po wpisaniu adresu strony w przeglądarce internetowej hosta?
Pytanie 20. Do połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej z siecią przewodową jest stosowany
Pytanie 21. Która usługa, stworzona przez firmę Microsoft, umożliwia tłumaczenie nazw komputerów na adresy internetowe?
Pytanie 22. Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?
Pytanie 23. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
Pytanie 24. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 25. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
Pytanie 26. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Pytanie 27. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
Pytanie 28. Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracji bramki VoIP to
Pytanie 29. Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
Pytanie 30. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 31. Na rysunku przedstawiono fragment wyniku działania programu do testowania sieci. Wskazuje to na zastosowanie sieciowego polecenia testującego
Pytanie 32. Jednym ze sposobów utrudnienia osobom niepowołanym dostępu do sieci bezprzewodowej jest
Pytanie 33. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
Pytanie 34. Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,10 r-g?
Pytanie 35. Ile jest adresów IP dostępnych do adresowania komputerów w sieci o adresie 192.168.100.0 i masce 255.255.255.0?
Pytanie 36. W firmie zainstalowano pięć komputerów o adresach kart sieciowych podanych w tabeli. W związku z tym można wyróżnić
Pytanie 37. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Pytanie 38. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ45 zgodnie z sekwencją połączeń T568A?
Pytanie 39. Którym poleceniem w systemie Linux można założyć użytkowników?
Pytanie 40. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
error: Content is protected !!