Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do monitorowania stanu urządzeń w sieci jest stosowane oprogramowanie działające w oparciu o protokół
Pytanie 2. Na rysunku jest przedstawiony komunikat pojawiający się po wpisaniu adresu IP podczas konfiguracji połączenia sieciowego na komputerze. Adres IP wprowadzony przez administratora jest adresem IP
Pytanie 3. Na podstawie tabeli ustal, ile kabli ekranowanych typu skrętka należy poprowadzić w listwie PCV typu LN 25x16.
Pytanie 4. Jak nazywa się atak w sieci lokalnej polegający na próbie podszycia się pod kogoś innego?
Pytanie 5. Które medium transmisyjne zapewnia separację galwaniczną pomiędzy systemami transmisji danych?
Pytanie 6. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 7. Najszybszym sposobem wstawienia skrótu do konkretnego programu na pulpitach wszystkich użytkowników domenowych jest
Pytanie 8. Które urządzenie należy zastosować w sieci Ethernet, aby ograniczyć liczbę kolizji pakietów?
Pytanie 9. Który z rekordów DNS należy dodać w strefie wyszukiwania do przodu, aby zmapować nazwę domeny DNS na adres IP?
Pytanie 10. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Pytanie 11. Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału testowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
Pytanie 12. Które narzędzie jest stosowane do mocowania kabla w module Keystone?
Pytanie 13. Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
Pytanie 14. Którym poleceniem w systemie Linux przypisuje się adres IP i maskę podsieci dla interfejsu eth0?
Pytanie 15. Rysunek przedstawia topologię
Pytanie 16. Akronim określający usługi, których zadaniem jest między innymi nadawanie priorytetu przesyłanym pakietom oraz kształtowanie przepustowości w sieci, to
Pytanie 17. Aby zabezpieczyć komunikację terminalową z serwerem, należy użyć połączenia z wykorzystaniem protokołu
Pytanie 18. Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
Pytanie 19. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
Pytanie 20. Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Pytanie 21. Co można zaobserwować przy pomocy programu Wireshark?
Pytanie 22. Który z wymienionych adresów IP v4 jest adresem klasy C?
Pytanie 23. Skrót WAN oznacza
Pytanie 24. Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
Pytanie 25. Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
Pytanie 26. Urządzeniem, które umożliwia komputerom bezprzewodowy dostęp do przewodowej sieci komputerowej, jest
Pytanie 27. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 28. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 29. Którego zadania nie realizują serwery plików?
Pytanie 30. Zainstalowanie serwera stron internetowych w rodzinie systemów Windows Server umożliwia rola
Pytanie 31. Łącze światłowodowe wykorzystywane do transmisji danych w standardzie 10GBASE -SR może mieć długość wynoszącą maksymalnie
Pytanie 32. Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?
Pytanie 33. Które urządzenie przedstawia rysunek?
Pytanie 34. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.