Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do wykonania sieci komputerowej w pomieszczeniu wykorzystano 25 metrów skrętki UTP, 5 gniazd typu RJ45 oraz odpowiednią liczbę wtyków RJ45 niezbędnych do zarobienia 5 kabli połączeniowych typu patchcord. Jaki jest koszt wykorzystanych materiałów do wykonania sieci? Ceny jednostkowe wykorzystanych materiałów są podane w tabeli.
Pytanie 2. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
Pytanie 3. Polecenie systemu Windows stosowane do sprawdzenia trasy, po której są przesyłane pakiety w sieci, to
Pytanie 4. Przedstawione polecenia, uruchomione w interfejsie CLI rutera firmy CISCO, spowodują
Pytanie 5. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 6. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 7. Dla adresu 10.10.10.128/30 maska sieci ma postać
Pytanie 8. Które urządzenie należy zastosować do podziału domeny rozgłoszeniowej?
Pytanie 9. Parametrem określającym o ile zmniejszy się moc sygnału w danej parze przewodów po przejściu przez cały tor kablowy, jest
Pytanie 10. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
Pytanie 11. Zmniejszanie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
Pytanie 12. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
Pytanie 13. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Pytanie 14. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
Pytanie 15. Jaki jest adres rozgłoszeniowy sieci o adresie IP 192.168.10.0/24?
Pytanie 16. Switch jako element centralny występuje w sieci o topologii
Pytanie 17. Aby w systemach Windows Server wykonać aktualizację dzierżawy adresów DHCP oraz rejestrację nazw związanych z systemem DNS w wierszu polecenia, należy wpisać polecenie
Pytanie 18. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 19. Która topologia fizyczna zapewnia połączenia nadmiarowe pomiędzy urządzeniami sieci?
Pytanie 20. Polecenie Gpresult
Pytanie 21. Jaką liczbę adresów urządzeń sieciowych zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej C w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?
Pytanie 22. Stacja robocza ma należeć do tej samej podsieci co serwer o adresie IP 192.168.10.150 i masce 255.255.255.192. Który z adresów IP należy ustawić we właściwościach protokołu TCP/IP karty sieciowej stacji roboczej?
Pytanie 23. Jaki będzie łączny koszt materiałów służących do wykonania 20 kabli połączeniowych typu patchcord o długości 1,5 m każdy, jeśli 1 metr bieżący kabla kosztuje 1 zł, a wtyk 50 gr?
Pytanie 24. Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
Pytanie 25. Protokół TCP (ang. Transmission Contro! Protocol) jest protokołem
Pytanie 26. Który z wymienionych protokołów jest protokołem działającym w warstwie aplikacji?
Pytanie 27. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
Pytanie 28. Który protokół komunikacyjny wykorzystuje port 53?
Pytanie 29. W stacjach roboczych są zainstalowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 ze złączem RJ45. Które medium transmisyjne należy wybrać do budowy sieci komputerowej, aby zapewnić pracę z najwyższą przepustowością?
Pytanie 30. Fizyczna topologia sieci komputerowej, którą przedstawiono na rysunku, to topologia
Pytanie 31. Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
Pytanie 32. Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
Pytanie 33. Kontrolę poprawności przesyłania danych w sieciach Ethernet zapewnia protokół
Pytanie 34. Aby wdrożyć usługę zdalnej instalacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych należy w Windows Server zainstalować rolę
Pytanie 35. Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P ? peer to peer?
Pytanie 36. Jakie połączenie z Internetem można udostępniać sieci lokalnej?
Pytanie 37. Na podstawie przedstawionego cennika oblicz, jaki będzie koszt brutto jednego dwumodułowego podwójnego natynkowego gniazda abonenckiego.
Pytanie 38. Które medium transmisyjne zapewnia separację galwaniczną pomiędzy systemami transmisji danych?
Pytanie 39. Administrator musi podzielić sieć o adresie 193.115.95.0 z maską 255.255.255.0 na 8 podsieci o takiej samej liczbie adresów. Którą maskę sieci powinien zastosować administrator?
Pytanie 40. Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć, w topologii gwiazdy 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.