Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które urządzenie zwiększy zasięg sieci bezprzewodowej?
Pytanie 2. Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
Pytanie 3. Na zdjęciu przedstawiono
Pytanie 4. Komputer ma pełnić rolę serwera sieci lokalnej, udostępniającego innym komputerom połączenie z Internetem przez podłączenie do gniazda sieci rozległej za pomocą kabla UTP Cat 5e. Obecnie komputer jest jedynie podłączony do switcha sieci lokalnej również kablem UTP Cat 5e, nie posiada innych gniazd 8P8C. O jaki element musi być on koniecznie rozbudowany?
Pytanie 5. Wykonując projekt sieci LAN, wykorzystano medium transmisyjne standardu Ethernet 1000Base-T. Które stwierdzenie jest prawdziwe?
Pytanie 6. Urządzenie sieciowe przedstawione na rysunku to
Pytanie 7. Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
Pytanie 8. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 9. Aby zapewnić jakość usług QoS, w przełącznikach warstwy dostępu jest stosowany mechanizm
Pytanie 10. Hosty A i B nie komunikują się z hostem C. Między hostami A i B komunikacja jest prawidłowa. Co jest przyczyną braku komunikacji między hostami A i C oraz B i C?
Pytanie 11. Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączenia
Pytanie 12. Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P ? peer to peer?
Pytanie 13. Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
Pytanie 14. W celu bezpiecznego połączenia z serwerem firmowym przez Internet, tak aby mieć dostęp do zasobów firmowych, należy zastosować oprogramowanie klienta
Pytanie 15. Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
Pytanie 16. Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?
Pytanie 17. Parametrem określającym o ile zmniejszy się moc sygnału w danej parze przewodów po przejściu przez cały tor kablowy, jest
Pytanie 18. Które cyfry należy wprowadzić na klawiaturze telefonu podłączonego do bramki VoIP po uprzednim wpisaniu *** by wprowadzić adres bramy domyślnej sieci?
Pytanie 19. Ile par przewodów w standardzie 100Base-TX jest przeznaczonych do transmisji danych w obu kierunkach?
Pytanie 20. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
Pytanie 21. Jaka jest standardowa wartość maksymalnej odległości pomiędzy urządzeniami sieciowymi, połączonymi bezpośrednio przewodem UTP kat.5e?
Pytanie 22. Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?
Pytanie 23. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 24. Do utworzenia woluminu RAID 5 w serwerze potrzeba minimum
Pytanie 25. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 26. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 27. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 28. Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest
Pytanie 29. Protokołem sieciowym definiującym mechanizmy stosowane do zarządzania urządzeniami sieciowymi jest
Pytanie 30. Kontrolę poprawności przesyłania danych w sieciach Ethernet zapewnia protokół
Pytanie 31. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 32. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 33. Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
Pytanie 34. Do którego portu rutera należy podłączyć kabel sieci zewnętrznej, by uzyskać pośredni dostęp do Internetu?