Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiono urządzenie do
Pytanie 3. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
Pytanie 4. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Pytanie 5. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
Pytanie 6. Liczba 22 użyta w adresie http://www.adres_serwera.pl:22 oznacza numer
Pytanie 7. Atak DDoS (ang. Distributed Denial of Service) na serwer spowoduje
Pytanie 8. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy dwoma różnymi sieciami należy zastosować
Pytanie 9. Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
Pytanie 10. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
Pytanie 11. Polecenie umożliwiające poznanie adresów fizycznych dla kart sieciowych w systemie to
Pytanie 12. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
Pytanie 13. Podstawową metodą zabezpieczenia sieci komputerowej przed atakiem z zewnątrz jest stosowanie
Pytanie 14. Do sprawdzenia statystyk protokołów TCP/IP oraz aktualnych połączeń sieciowych w systemach rodziny Windows jest stosowane polecenie
Pytanie 15. Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
Pytanie 16. Na zdjęciu przedstawiono
Pytanie 17. Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
Pytanie 18. Który z wymienionych programów umożliwi sporządzenie rysunku technicznego przedstawiającego plan instalacji logicznej sieci lokalnej budynku?
Pytanie 19. Jakie są wartości pasma częstotliwości oraz maksymalnej szybkości transmisji danych w standardzie 802.11g WiFi?
Pytanie 20. Administrator sieci komputerowej chce sprawdzić na komputerze z systemem operacyjnym Windows, które połączenia są obecnie zestawiane oraz porty, na których komputer nasłuchuje. W tym celu powinien zastosować polecenie
Pytanie 21. Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
Pytanie 22. Ile domen kolizyjnych występuje w sieci pokazanej na rysunku?