Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które pole jest zawarte w nagłówku protokołu UDP?
Pytanie 2. Element zamontowany na stałe, u abonenta, w którym znajduje się zakończenie okablowania strukturalnego poziomego, to
Pytanie 3. Który protokół jest stosowany do terminalowego łączenia się ze zdalnymi urządzeniami zapewniający transfer zaszyfrowanych danych?
Pytanie 4. Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością
Pytanie 5. Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
Pytanie 6. Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji?
Pytanie 7. W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
Pytanie 8. Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
Pytanie 9. Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje
Pytanie 10. Zgodnie ze standardem 802.3u sieci FastEthernet 100Base-FX wykorzystują
Pytanie 11. Kontrolę poprawności przesyłania danych w sieciach Ethernet zapewnia protokół
Pytanie 12. Administrator sieci komputerowej chce sprawdzić na komputerze z systemem operacyjnym Windows, które połączenia są obecnie zestawiane oraz porty, na których komputer nasłuchuje. W tym celu powinien zastosować polecenie
Pytanie 13. Ile wynosi maksymalna szybkość transmisji danych w sieci lokalnej, w której do budowy okablowania strukturalnego zastosowano przewód UTP kat.5e?
Pytanie 14. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 15. Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Pytanie 16. Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
Pytanie 17. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej modelu ISO/OSI to
Pytanie 18. Który z protokołów przekształca logiczne adresy IP na fizyczne adresy MAC stosowane w sieci Ethernet?
Pytanie 19. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 20. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
Pytanie 21. Jaka jest standardowa wartość maksymalnej odległości pomiędzy urządzeniami sieciowymi, połączonymi bezpośrednio przewodem UTP kat.5e?
Pytanie 22. Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
Pytanie 23. Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączenia
Pytanie 24. Jaka jest maksymalna liczba hostów, które można zaadresować w sieci o masce 255.255.255.192?
Pytanie 25. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
Pytanie 26. Na rysunku przedstawiono urządzenie do
Pytanie 27. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
Pytanie 28. Połączenie pomiędzy oddzielnymi sieciami i konsolę przepływu informacji między nimi realizuje urządzenie warstwy dystrybucji nazwane
Pytanie 29. Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
Pytanie 30. Jaką funkcję realizuje usługa NAT uruchomiona na ruterze?
Pytanie 31. Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?
Pytanie 32. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 33. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
Pytanie 34. Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami HTTP i HTTPS, brama internetowa musi przepuszczać ruch na portach
Pytanie 35. Przynależność komputera do konkretnej sieci wirtualnej nie może być określana na podstawie
Pytanie 36. Rysunek przedstawia topologię
Pytanie 37. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Pytanie 38. Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
Pytanie 39. Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?
Pytanie 40. Aby mieć pewność, że komputer otrzyma od serwera DHCP konkretny adres IP trzeba na serwerze zdefiniować