Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), należy utworzyć co najmniej
Pytanie 2. Urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu ISO/OSI, operujące na adresach IP to
Pytanie 3. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 4. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
Pytanie 5. Na schemacie znajdują się symbole
Pytanie 6. Wskaż domyślną maskę dla dresu IP klasy B.
Pytanie 7. Protokół typu klient-serwer oraz żądanie-odpowiedź, który stosowany jest do udostępniania plików, to
Pytanie 8. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 9. Który zakres adresów IPv4 można wykorzystać jako adresy prywatne w sieci lokalnej?
Pytanie 10. Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?
Pytanie 11. Które urządzenie sieciowe działa w warstwie fizycznej modelu ISO/OSI, przesyłając sygnał z jednego portu na wszystkie pozostałe porty?
Pytanie 12. Która czynność zabezpieczy dane przesyłane w sieci przed działaniem sniffera?
Pytanie 13. Rysunek przedstawia topologię
Pytanie 14. Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5E, wyposażony w złącze szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć
Pytanie 15. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 16. Przedstawione parametry katalogowe dotyczą routera posiadającego pamięć masową