Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do automatycznego przydzielania adresów IP stacjom roboczym jest stosowana usługa
Pytanie 2. Które polecenie należy wydać w systemie Windows, aby sprawdzić tabelę translacji adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół rozróżniania adresów?
Pytanie 3. Zdjęcie przedstawia
Pytanie 4. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 5. Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?
Pytanie 6. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
Pytanie 7. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
Pytanie 8. Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejsze domeny kolizji?
Pytanie 9. Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
Pytanie 10. ifconfig eth0 10.0.0.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255 up route add default gw 10.0.0.10 W wyniku wykonania przedstawionych poleceń systemu Linux interfejs sieciowy eth0 otrzyma
Pytanie 11. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia końcowe są bezpośrednio podłączone do jednego punktu centralnego, np. koncentratora lub przełącznika, to topologia
Pytanie 12. Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
Pytanie 13. Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest
Pytanie 14. W jaki sposób skonfigurować w systemie Windows Server 2008 ustawienia protokołu TCP/IP karty sieciowej, by komputer należał równocześnie do dwóch sieci lokalnych o różnych adresach IP?
Pytanie 15. Rolą routera jest
Pytanie 16. Protokół umożliwiający pobieranie poczty e-mail z serwera to
Pytanie 17. Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Pytanie 18. Schemat przedstawia zasadę działania sieci VPN o nazwie
Pytanie 19. Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
Pytanie 20. Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to
Pytanie 21. Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?
Pytanie 22. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy dwoma różnymi sieciami należy zastosować
Pytanie 23. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Pytanie 24. Zastosowanie którego urządzenia może być przyczyną zwiększenia liczby kolizji pakietów w sieci?
Pytanie 25. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
Pytanie 26. Stacja robocza ma należeć do tej samej podsieci co serwer o adresie IP 192.168.10.150 i masce 255.255.255.192. Który z adresów IP należy ustawić we właściwościach protokołu TCP/IP karty sieciowej stacji roboczej?
Pytanie 27. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
Pytanie 28. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
Pytanie 29. Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
Pytanie 30. Który z wymienionych adresów IP v4 jest adresem klasy C?
Pytanie 31. Którym poleceniem systemu Linux poprawnie skonfigurowano kartę sieciową, podając adres IP i maskę sieci dla interfejsu eth1?
Pytanie 32. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 33. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 34. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
Pytanie 35. Zalecana wielkość pamięci RAM dla systemu operacyjnego Windows Server 2008 to co najmniej
Pytanie 36. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 37. Który protokół komunikacyjny wykorzystuje port 53?
Pytanie 38. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
Pytanie 39. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
Pytanie 40. Urządzenie przedstawione na rysunku to