Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
Pytanie 2. ifconfig eth0 10.0.0.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255 up route add default gw 10.0.0.10 W wyniku wykonania przedstawionych poleceń systemu Linux interfejs sieciowy eth0 otrzyma
Pytanie 3. Które urządzenie należy zainstalować w serwerze, by można było automatycznie archiwizować dane na taśmach magnetycznych?
Pytanie 4. Specyfikacja techniczna urządzenia zawiera A. Złącze uniwersalne: 2,5 mm / 125 mm B. Długość fali: 850 kalibrowane, 1300, 1310, 1490, 1550 nm C. Jasny wyświetlacz 4-cyfrowy umożliwia precyzyjne pomiary w dBm, dB, i UW D. Intuicyjna obsługa 2-przyciskowa E. Zakres pomiarowy: od +5 do -60 dBm F. Dokładność: +/- 0,15 dB G. Rozdzielczość: 0,01dBm H. Liniowość: +/- 0,20 dB Przedstawione na rysunku urządzenie wraz ze specyfikacją techniczną można wykorzystać do pomiarów okablowania
Pytanie 5. Który adres podsieci jest prawidłowy po pożyczeniu 4 bitów z części hosta z adresu klasowego 192.168.1.0?
Pytanie 6. Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
Pytanie 7. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
Pytanie 8. Przedstawione na rysunku urządzenie
Pytanie 9. Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć, w topologii gwiazdy 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.
Pytanie 10. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?
Pytanie 11. Przynależność komputera do konkretnej sieci wirtualnej nie może być określana na podstawie
Pytanie 12. Na rysunku przedstawiono urządzenie do
Pytanie 13. Podstawową metodą zabezpieczenia sieci komputerowej przed atakiem z zewnątrz jest stosowanie
Pytanie 14. Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
Pytanie 15. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 16. Protokół używany przez WWW to
Pytanie 17. Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to
Pytanie 18. W jaki sposób skonfigurować w systemie Windows Server 2008 ustawienia protokołu TCP/IP karty sieciowej, by komputer należał równocześnie do dwóch sieci lokalnych o różnych adresach IP?
Pytanie 19. Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
Pytanie 20. Rysunek przedstawia konfigurację protokołu TCP/IP serwera i stacji roboczej. Na serwerze jest zainstalowana rola serwera DNS. Polecenie ping www.cke.edu.pl uruchomione na serwerze daje wynik pozytywny, a na stacji roboczej negatywny. Aby usługa DNS na stacji działała prawidłowo, należy zmienić adres