Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która usługa musi być uruchomiona na serwerze, by stacja robocza pobierała automatycznie adres IP?
Pytanie 2. Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?
Pytanie 3. Norma PN-EN 50174 nie zawiera wytycznych dotyczących
Pytanie 4. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
Pytanie 5. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Pytanie 6. Zdjęcie przedstawia
Pytanie 7. Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego, to
Pytanie 8. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
Pytanie 9. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
Pytanie 10. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
Pytanie 11. Rysunek przedstawia topologię
Pytanie 12. Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
Pytanie 13. Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
Pytanie 14. Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
Pytanie 15. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
Pytanie 16. Aby zapewnić jakość usług QoS, w przełącznikach warstwy dostępu jest stosowany mechanizm
Pytanie 17. Redukcję wpływu wzajemnej interferencji przesyłanych sygnałów w kablu UTP zapewnia
Pytanie 18. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Pytanie 19. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 20. Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
Pytanie 21. Który protokół jest protokołem warstwy aplikacji modelu ISO/OSI?
Pytanie 22. Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
Pytanie 23. Który element szafy krosowniczej jest przedstawiony na rysunku?
Pytanie 24. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.
Pytanie 25. Utworzenie kontrolera domeny w rodzinie systemów Windows Server na lokalnym serwerze wymaga zainstalowania roli
Pytanie 26. Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest
Pytanie 27. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 28. Rodzina protokołów, której cechąjest wspólna technika szyfrowania, to
Pytanie 29. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory
Pytanie 30. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?
Pytanie 31. Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie
Pytanie 32. Którym poleceniem w systemie Linux przypisuje się adres IP i maskę podsieci dla interfejsu eth0?
Pytanie 33. Wskaż narzędzie służące do mocowania pojedynczych żył kabla miedzianego w złączach.
Pytanie 34. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 35. Jakie złącze stosuje się w sieciach komputerowych, w których medium transmisyjnym jest kabel UTP (skrętka nieekranowana)?
Pytanie 36. Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
Pytanie 37. Komputer o adresie IP 192.168.5.165 z maską podsieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie
Pytanie 38. Internet Relay Chat (IRC) to protokół stosowany do
Pytanie 39. Adres IP serwera, na którym jest zainstalowana domena www.wp.pl to 212.77.98.9. Co jest przyczyną sytuacji przedstawionej na zrzucie ekranowym?
Pytanie 40. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę