Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W sieci Ethernet 100Base-FX medium transmisyjnym jest kabel
Pytanie 2. Aby zarządzać wielkością transferu sieciowego, administrator powinien wykorzystac program typu
Pytanie 3. Odpowiednikiem adresu pętli zwrotnej jest w IPv6 adres
Pytanie 4. Na rysunku jest przedstawiony komunikat pojawiający się po wpisaniu adresu IP podczas konfiguracji połączenia sieciowego na komputerze. Adres IP wprowadzony przez administratora jest adresem IP
Pytanie 5. Którą fizyczną topologię sieci przedstawia rysunek?
Pytanie 6. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
Pytanie 7. NAT64 (Network Address Translation 64) jest procesem, który mapuje adresy
Pytanie 8. Przedstawiono wynik uzyskany po uruchomieniu w systemie Windows polecenia IPCONFIG /ALL. Jak zostały skonfigurowane właściwości protokołu TCP/IP dla karty sieciowej?
Pytanie 9. Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
Pytanie 10. Na podstawie tabeli ustal, ile kabli ekranowanych typu skrętka należy poprowadzić w listwie PCV typu LN 25x16.
Pytanie 11. Aby zainstalować serwer plików FTP na systemach rodziny Windows Server, należy zainstalować rolę serwer
Pytanie 12. W systemie Linux ustawiono prawa dostępu do folderu określone w postaci ciągu znaków rwx--x--x. Jakiej wartości numerycznej odpowiadają te prawa?
Pytanie 13. Który ze znaków w systemach z rodziny Windows należy zastosować podczas udostępniania zasobu ukrytego w sieci?
Pytanie 14. Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
Pytanie 15. Transmisja danych typu półduplex jest transmisją
Pytanie 16. Który port jest domyślnym portem serwera usługi WWW?
Pytanie 17. Podczas instalacji i konfiguracji serwera DHCP w systemach rodziny Windows Server, można dodać zastrzeżenia adresów, które określą
Pytanie 18. Który rodzaj macierzy dyskowych oferuje tzw. mirroring dysków?
Pytanie 19. Który element szafy krosowniczej jest przedstawiony na rysunku?
Pytanie 20. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 21. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy dwoma różnymi sieciami należy zastosować
Pytanie 22. Do monitorowania transmisji danych w sieci komputerowej należy zastosować program typu
Pytanie 23. Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
Pytanie 24. Co należy wpisać w miejscu kropek, aby w systemie Linux zwiększyć domyślny odstęp czasowy między kolejnymi transmisjami pakietów przy użyciu polecenia ping?
Pytanie 25. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
Pytanie 26. Który z wtyków należy zamontować na przewodzie UTP Cat 5e, by podłączyć komputer do sieci?
Pytanie 27. Które urządzenie diagnostyczne jest przedstawione na rysunku i opisane w specyfikacji przedstawionej w tabeli?