Egzamin praktyczny E.12-01-13.05 maj 2013 zadanie 1