Egzamin praktyczny E.12-02-17.06 czerwiec 2017 zadanie 2 + KO