Egzamin praktyczny E.13-01-17.06 czerwiec 2017 zadanie 1 + KO