Egzamin praktyczny E.13-02-17.06 czerwiec 2017 zadanie 2 + KO