Egzamin praktyczny E.13-06-18.01 styczeń 2018 zadanie 6 + ZO