Egzamin praktyczny E.13-08-16.05 maj 2016 zadanie 8 + KO