Egzamin praktyczny E.13-14-16.05 maj 2016 zadanie 14 + KO