Egzamin praktyczny E.13-15-16.05 maj 2016 zadanie 15 + KO