Udostępnianie zasobów w sieci z wykorzystaniem wiersza poleceń