Windows 10: Wiersz poleceń – operacje na plikach i katalogach