Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Adresy IPv6 są liczbami
Pytanie 2. Przedstawiony schemat blokowy zawiera
Pytanie 3. Przy pomocy taśmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera
Pytanie 4. Na rysunku procesor oznaczony jest numerem
Pytanie 5. Na rysunku pokazano złącze typu
Pytanie 6. Obszar arkusza znajdujący się w komórkach A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3 posiada adres
Pytanie 7. Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za
Pytanie 8. Co oznacza zwrot wykonanie backupu systemu?
Pytanie 9. Suma liczb szesnastkowych 4C (16) + C4 (16) zapisana w systemie dziesiętnym wynosi
Pytanie 10. Pamięć podręczna określana jest nazwą
Pytanie 11. Unit, to słowo kluczowe stosowane w Turbo Pascalu przy
Pytanie 12. Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowego
Pytanie 13. Użytkownik sieci lokalnej musi mieć możliwość korzystania z plików znajdujących się na serwerze sieciowym. W tym celu powinien
Pytanie 14. Dysk twardy o parametrach 250GB 7200 RPM SATAII HD252HJ NCQ, 16MB posiada
Pytanie 15. Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia/wyjścia?
Pytanie 16. Wyrównanie tekstu do prawego i lewego marginesu nazywa się
Pytanie 17. W systemie Windows na komputerze klienckim, plik hosts jest plikiem tekstowym, który służy do mapowania
Pytanie 18. Firma zamierza zastosować karty inteligentne z obsługą szyfrowania do takich zadań, jak: uwierzytelnianie klienta, logowanie do domeny Windows, podpisywanie kodu i zabezpieczanie poczty e-mail. Zadania te może spełnić system operacyjny Windows
Pytanie 19. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
Pytanie 20. W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku?
Pytanie 21. Jaki przewód należy zastosować do instalacji sieci w pomieszczeniach, w których występują silne pola zakłócające?
Pytanie 22. W którym z rejestrów wewnętrznych procesor zapisuje dodatkowe cechy wyniku wykonywanej operacji?
Pytanie 23. Który z podzespołów karty sieciowej przedstawionej na schemacie odpowiada za realizację określonego protokołu dostępu do medium oraz zapewnienie fizycznego przesyłania informacji?
Pytanie 24. POP3 jest
Pytanie 25. Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób: var WYNIKI : array[A..F, 1..3] of byte; Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi:
Pytanie 26. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 27. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 28. Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilość
Pytanie 29. W hurtowni materiałów budowlanych istnieje konieczność jednoczesnego drukowania faktur w kilku egzemplarzach. Należy użyć drukarki
Pytanie 30. Osobę, która została porażona prądem elektrycznym i jest nieprzytomna, ale oddycha, należy
Pytanie 31. Wskaż właściwy sposób postępowania z pustymi zbiornikami po tuszu do drukarek atramentowych
Pytanie 32. Na zdjęciu przedstawiono moduł pamięci