Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera
Pytanie 2. Z jakiego systemu plików należy skorzystać instalując Linuxa, by mieć możliwość definiowania uprawnień do plików i folderów?
Pytanie 3. Jaka wartość zmiennej programu egzamin?
Pytanie 4. Na schemacie działania skanera numerem 1 oznaczono element, którego zadaniem jest
Pytanie 5. Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje wpisanie na ekranie komputera
Pytanie 6. Po każdej godzinie pracy pracownikowi wykorzystującemu monitor ekranowy należy zapewnić przerwę trwającą co najmniej
Pytanie 7. Domyślnie profile użytkowników Windows XP są przechowywane w folderze
Pytanie 8. Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony = 27, zielony= 90 i niebieski= 104. Jaka będzie deklaracja tego koloru w języku HTML?
Pytanie 9. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
Pytanie 10. Makro arkusza kalkulacyjnego zawiera polecenie ActiveSheet.Unprotect. Wykonanie tego polecenia spowoduje
Pytanie 11. Podczas inicjacji komputera, poprawność działania najważniejszych komponentów czyli mikroprocesora, pamięci operacyjnej, karty graficznej, napędów, kontrolerów itd. sprawdza
Pytanie 12. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 13. Karta sieciowa standardu Fast Ethernet pozwala na transfer danych z maksymalną szybkością
Pytanie 14. W systemie Linux mamy następujące prawa dostępu do pewnego pliku rwxr--r-- . Jakim poleceniem zmienimy je na rwxrwx---?
Pytanie 15. Pracownik serwisu w wyniku przeprowadzonego testu na serwerze NetWare uzyskał informację, że obiekt ma prawo
Pytanie 16. Klaster komputerowy to
Pytanie 17. Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
Pytanie 18. Który z symboli graficznych oznacza część programu zdefiniowaną odrębnie?
Pytanie 19. Skaner antywirusowy wykrył niepożądane oprogramowanie. Z opisu wynika, że jest to dialer, który pozostawiony w systemie
Pytanie 20. Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to
Pytanie 21. Uruchomionych usług w systemie Windows nie można
Pytanie 22. W języku C++ zmienna o pojedynczej precyzji, to zmienna typu
Pytanie 23. Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jest
Pytanie 24. Przedstawione w ramce parametry katalogowe dotyczą dysku twardego
Pytanie 25. W jakiej fizycznej topologii uszkodzenie jednej stacji roboczej zatrzyma działanie całej sieci?
Pytanie 26. Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej?
Pytanie 27. Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?
Pytanie 28. Przed przystąpieniem do wymiany dysku twardego w komputerze należy
Pytanie 29. W skład systemu Windows Server 2003 wchodzi program, który umożliwia użytkownikowi własnej witryny sieci WEB i FTP w Internecie. Jest to usługa o nazwie
Pytanie 30. W celu wymiany uszkodzonego modułu pamięci RAM w pierwszej kolejności należy
Pytanie 31. Na zdjęciu przedstawiono kość pamięci
Pytanie 32. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
Pytanie 33. W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości danych, znajdujących się na serwerze, rzędu kilkuset GB. Jakie urządzenie najlepiej wykorzystać do tego celu?
Pytanie 34. Ile danych zmieści się na płycie dwuwarstwowej Blu-ray Disc (BD) ?
Pytanie 35. Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?
Pytanie 36. Zdjęcie przedstawia kartę