Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową?
Pytanie 2. Podział programów na kategorie: freeware, shareware, demonstracyjne i komercyjne uwzględnia
Pytanie 3. Na stanowisku serwisowym komputerów do ochrony urządzeń przed ładunkami elektrostatycznymi służy
Pytanie 4. Wyjście RGB na zamieszczonym poniżej schemacie blokowym karty graficznej komputera pełni rolę wyjścia sygnałów
Pytanie 5. Na schemacie element odpowiedzialny za dekodowanie instrukcji jest oznaczony cyfrą
Pytanie 6. Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wykorzystać operację
Pytanie 7. Adres komórki pamięci podano w postaci binarnej 1110001110010100. W systemie szesnastkowym adres zapisuje się w postaci
Pytanie 8. Suma liczb szesnastkowych 4C (16) + C4 (16) zapisana w systemie dziesiętnym wynosi
Pytanie 9. Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączenia
Pytanie 10. Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa 0011110010101111 (2) zapisana w systemie dwójkowym?
Pytanie 11. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję
Pytanie 12. Na zdjęciu przedstawiono
Pytanie 13. Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza
Pytanie 14. Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b?
Pytanie 15. Wskaż odległość oczu pracownika od ekranu monitora, która spełnia wymagania przepisów BHP.
Pytanie 16. Jaką liczbę adresów urządzeń sieciowych zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej C w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?
Pytanie 17. Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością
Pytanie 18. Schemat blokowy przedstawia algorytm znajdowania