Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które z częstotliwości odświeżania monitora LCD obsługiwana jest przez karty graficzne pracujące w trybie WXGA ?
Pytanie 2. Który adres IP, przypisany do komputera, należy do grupy adresów prywatnych?
Pytanie 3. W języku programowania C/C++ warunek instrukcji if (x<-5 || x>2) x++; jest spełniony dla wartości zmiennej x równej
Pytanie 4. Protokół SMTP służy do
Pytanie 5. Cytowany tekst opisuje program typu
Pytanie 6. Na zdjęciu przedstawiono
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 8. w czasie terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami, w celach bezpieczeństwa danych, transfer danych jest szyfrowany w protokole
Pytanie 9. W arkuszu kalkulacyjnym do komórki A8 wpisano formułę „=J7+J18", a następnie skopiowano komórkę A8 do komórki E17. Jaką postać ma formuła w komórce E17?
Pytanie 10. Monitor podczas pracy powinien być tak ustawiony, by nie odbijało się w nim światło naturalne ani sztuczne. Refleksy świetlne, duże różnice pomiędzy jaskrawością pomieszczenia a jasnością ekranu mogą powodować u pracownika przede wszystkim
Pytanie 11. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Elementy oznaczone liczbą 16 to złącza typu
Pytanie 12. Współcześnie pamięci podręczne procesora drugiego poziomu (ang. L-2 cache) wykonane są z układów pamięci
Pytanie 13. Którego działania nie wykonuje jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU)?
Pytanie 14. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?
Pytanie 15. Na zdjęciu jest widoczny tylny panel komputera. Jak nazywa się wejście oznaczone strzałką?
Pytanie 16. Która z poniższych instrukcji jest deklaracją tablicy trójwymiarowej?
Pytanie 17. Pracownik serwisu komputerowego uległ porażeniu prądem elektrycznym. Pierwsza czynność, którą należy wykonać to
Pytanie 18. Na rysunku procesor oznaczony jest numerem