Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Algorytm przedstawiony w postaci schematu blokowego, to algorytm
Pytanie 2. Rekordy danej bazy danych różnią się między sobą
Pytanie 3. Jakie polecenie w systemach Windows/Linux jest zwyczajowo stosowane do śledzenia trasy pakietów w sieciach IP?
Pytanie 4. Przedstawiona deklaracja dotyczy typu
Pytanie 5. Szkodliwe substancje chemiczne emitowane są podczas pracy drukarki
Pytanie 6. W wyniku wykonania zamieszczonego programu, na ekranie monitora wyświetlone zostaną następujące liczby:
Pytanie 7. Jaka wartość zmiennej programu egzamin?
Pytanie 8. Jaki algorytm przedstawiono na rysunku ?
Pytanie 9. Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę
Pytanie 10. Obszar arkusza znajdujący się w komórkach A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3 posiada adres
Pytanie 11. Jeżeli podczas naprawy sprzętu komputerowego naprawiający został porażony prądem elektrycznym, w pierwszej kolejności należy
Pytanie 12. Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączenia
Pytanie 13. W firmie zainstalowano pięć komputerów o adresach kart sieciowych podanych w tabeli. W związku z tym można wyróżnić
Pytanie 14. Model przestrzeni barw typu RGB wykorzystywany jest
Pytanie 15. W przypadku monitorów kineskopowych, czynnikami fizycznymi wprowadzanymi do środowiska pracy są czynniki mikroklimatyczne oraz emisja energii elekromagnetycznej: pola elektryczne i magnetyczne, promieniowanie miękkie X oraz promieniowanie
Pytanie 16. Komputery przenośne są z reguły wyposażone w bezprzewodowe sieci LAN. Ograniczenia ich użytkowania dotyczą emisji fal radiowych mogących zakłócać działanie innych, ważnych dla bezpieczeństwa, urządzeń
Pytanie 17. Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA(16). Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to
Pytanie 18. Cecha systemu operacyjnego, pozwalająca uruchomić równocześnie kilka aplikacji w ramach podziału czasu, przy czym podział czasu realizowany jest przez same aplikacje nosi nazwę
Pytanie 19. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 20. Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?
Pytanie 21. Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek?
Pytanie 22. Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy do
Pytanie 23. Podział programów na kategorie: freeware, shareware, demonstracyjne i komercyjne uwzględnia
Pytanie 24. Podczas podziału adresu sieciowego klasy C, określono maskę podsieci na 255.255.255.240. Ile podsieci można utworzyć przy wykorzystaniu tej maski?
Pytanie 25. Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową?
Pytanie 26. Active Directory w systemach MS Windows Server 2000 i MS Windows Server 2003 to
Pytanie 27. Zakres we/wy kontrolera DMA zapisany w postaci heksadecymalnej wynosi 0094-009F, a w systemie dziesiętnym
Pytanie 28. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
Pytanie 29. Środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (tzw. ochrony przed dotykiem pośrednim) - podczas montażu i testowania (otwarta obudowa) jednostki centralnej jest
Pytanie 30. Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b?
Pytanie 31. Oprogramowanie antywirusowe może skutecznie chronić komputer. Ważne jest, aby wybrać opcję uruchamiania programu wraz z komputerem oraz opcję
Pytanie 32. Fragment kodu FOR N := 0 To 800 Do M := M - 2; jest instrukcją
Pytanie 33. Przeanalizuj fragment programu i określ jaki rodzaj algorytmu realizuje
Pytanie 34. Symbol klasy ochronności urządzenia elektrycznego zasilanego napięciem bardzo niskim bezpiecznym SELV lub bardzo niskim ochronnym PELV przedstawia rysunek
Pytanie 35. Dysk twardy o parametrach 250GB 7200 RPM SATAII HD252HJ NCQ, 16MB posiada
Pytanie 36. Jaki zestaw kolorów zawiera tryb CMYK?
Pytanie 37. Zdjęcie przedstawia
Pytanie 38. W którym kluczu rejestru brak jest informacji na temat konfiguracji systemu Windows?
Pytanie 39. fps (ang. frames per second) bezpośrednio odnosi się do
Pytanie 40. Liczba 257(10) to