Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Model przestrzeni barw typu RGB wykorzystywany jest
Pytanie 2. Jaki program powinien wykorzystać dział kadr przedsiębiorstwa do przetwarzania danych osobowych pracowników?
Pytanie 3. Na rysunku przedstawiono topologię
Pytanie 4. Protokół TCP (ang. Transmission Contro! Protocol) jest protokołem
Pytanie 5. Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji
Pytanie 6. Wskaż środek ochrony podstawowej podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną.
Pytanie 7. Podczas wymiany pojemników z tuszem w drukarce atramentowej należy pamiętać dodatkowo o założeniu
Pytanie 8. Po każdej godzinie pracy pracownikowi wykorzystującemu monitor ekranowy należy zapewnić przerwę trwającą co najmniej
Pytanie 9. Symbol kłódki oznaczający połączenie szyfrowane jest charakterystyczny dla protokołu
Pytanie 10. Przedstawiony program realizuje algorytm
Pytanie 11. Firma zajmująca się sprzątaniem musi drukować faktury tekstowe w czterech egzemplarzach jednocześnie, na papierze samokopiującym. Jaką drukarkę powinna wybrać?
Pytanie 12. Fragment programu jest
Pytanie 13. Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?
Pytanie 14. Program, który podszywa się pod aplikacje użytkowe oraz dodatkowo implementuje niepożądane i ukryte przed użytkownikiem funkcje, to
Pytanie 15. System umożliwiający przetłumaczenie nazwy komputera na adres IP w sieci to
Pytanie 16. Obszar arkusza znajdujący się w komórkach A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3 posiada adres
Pytanie 17. Jaką liczbę adresów urządzeń sieciowych zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej C w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?
Pytanie 18. Procesor RISC to procesor
Pytanie 19. Na schemacie, przedstawiającym budowę modemu, za funkcję modulacji i demodulacji odpowiada podzespół oznaczony cyfrą
Pytanie 20. Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąże się z częstym podejmowaniem wielu decyzji. W związku z tym w programie źródłowym języka Pascal należy zastosować instrukcję
Pytanie 21. Jaka usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Pytanie 22. Monitor podczas pracy powinien być tak ustawiony, by nie odbijało się w nim światło naturalne ani sztuczne. Refleksy świetlne, duże różnice pomiędzy jaskrawością pomieszczenia a jasnością ekranu mogą powodować u pracownika przede wszystkim
Pytanie 23. Jakiego typu danych należy użyć w języku C do zadeklarowania zmiennej będącej ilorazem dwóch liczb całkowitych?
Pytanie 24. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu jest wyznaczenie sumy kolejnych wartości
Pytanie 25. Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowego
Pytanie 26. Instalując system operacyjny Linux należy skorzystać z systemu plików
Pytanie 27. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 28. Wskaż wyrażenie w języku C++ które generuje liczbę naturalną z zakresu [0;a]
Pytanie 29. Diagram związków encji to
Pytanie 30. W ramce umieszczono wyniki badania dysku twardego. Jakie działania należy podjąć po ich analizie, aby poprawić sprawność dysku?
Pytanie 31. Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?
Pytanie 32. Na rysunku przedstawiono wycinek bazy danych programu Access. Strzałkami oznaczono:
Pytanie 33. Jaka usługa musi być uruchomiona na serwerze, by stacja robocza pobierała automatycznie adres IP?
Pytanie 34. Do gaszenia urządzeń elektrycznych i komputerowych należy stosować
Pytanie 35. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 36. Podczas pracy jednostki centralnej i płyty głównej z niesprawnym układem chłodzenia uszkodzeniu może ulec
Pytanie 37. Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami HTTP i HTTPS, brama internetowa musi przepuszczać ruch na portach
Pytanie 38. Jaki zestaw kolorów zawiera tryb CMYK?
Pytanie 39. Wartość liczby 1101 0100 0111 (B) w kodzie szesnastkowym wynosi
Pytanie 40. Które złącze na tylnym panelu komputera oznaczane jest przedstawionym symbolem graficznym?