Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na płycie głównej pokazanej na schemacie, moduły pamięci RAM można zainstalować w gnieździe oznaczonym cyfrą
Pytanie 2. Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony = 27, zielony= 90 i niebieski= 104. Jaka będzie deklaracja tego koloru w języku HTML?
Pytanie 3. Ze względu na ochronę przeciwpożarową pomieszczenie ze stanowiskami komputerowymi powinno być wyposażone w
Pytanie 4. Do połączenia kilku komputerów w sieć lokalną można użyć
Pytanie 5. Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem cyfrowym?
Pytanie 6. Zamontowany w komputerze dysk ma zostać podzielony na partycje. Podaj maksymalną liczbę partycji rozszerzonych, możliwych do utworzenia na jednym dysku.
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 8. Z nośników optycznych największą pojemność ma płyta
Pytanie 9. Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby
Pytanie 10. Które z częstotliwości odświeżania monitora LCD obsługiwana jest przez karty graficzne pracujące w trybie WXGA ?
Pytanie 11. W systemie operacyjnym Linux archiwizację danych wykonuje się poleceniem
Pytanie 12. Trzech użytkowników komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP Pro ma swoje foldery z dokumentami w katalogu głównym dysku C:. Na dysku jest zainstalowany system plików NTFS. Użytkownicy mają założone w systemie konta z ograniczeniami. W jaki sposób należy zabezpieczyć folder każdego z użytkowników, by pozostali nie mogli modyfikować zawartości folderu?
Pytanie 13. Przedstawione na rysunku medium transmisji, to kabel
Pytanie 14. Jakiego typu danych należy użyć w języku C do zadeklarowania zmiennej będącej ilorazem dwóch liczb całkowitych?
Pytanie 15. W opisie programu C++ Builder jest wymieniona biblioteka VCL. Co oznacza ten skrót?
Pytanie 16. Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami
Pytanie 17. Przedstawione parametry katalogowe dotyczą routera posiadającego pamięć masową
Pytanie 18. Jaki program należy uruchomić w edytorze MS Word, w celu wstawienia do tekstu skomplikowanego wzoru matematycznego?
Pytanie 19. W języku programowania C/C++ warunek instrukcji if (x<-5 || x>2) x++; jest spełniony dla wartości zmiennej x równej
Pytanie 20. Jaka jest szybkość transferu danych w sieciach FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) opartych na technologii światłowodowej?
Pytanie 21. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?
Pytanie 22. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 23. Na zdjęciu przedstawiono złącza karty graficznej. Złącze cyfrowe to
Pytanie 24. W celu zabezpieczenia podzespołów komputerowych przed działaniem ładunków elektrostatycznych, podczas wymiany karty graficznej, należy przede wszystkim zastosować
Pytanie 25. Czynności samokontrolujące komputer po włączeniu zasilania oznaczone są skrótem
Pytanie 26. Symbol kłódki oznaczający połączenie szyfrowane jest charakterystyczny dla protokołu
Pytanie 27. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
Pytanie 28. Jaki protokół służy do translacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi adresami IP?
Pytanie 29. Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąże się z częstym podejmowaniem wielu decyzji. W związku z tym w programie źródłowym języka Pascal należy zastosować instrukcję
Pytanie 30. Fragment programu w języku Pascal zawiera deklarację
Pytanie 31. Po zatrzymaniu oddechu, na skutek porażenia poszkodowanego prądem elektrycznym, zalecana częstotliwość wdmuchiwania powietrza podczas sztucznego metodą oddychania usta-usta wynosi
Pytanie 32. Które zadanie spełnia system informatyczny?
Pytanie 33. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji
Pytanie 34. Architektura fizyczna sieci, zwana inaczej topologią fizyczną sieci komputerowych określa
Pytanie 35. Jaki algorytm przedstawiono na rysunku ?
Pytanie 36. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim polega na
Pytanie 37. Wielogodzinna praca przy komputerze wymaga ergonomicznej aranżacji miejsca oraz prawidłowej pozycji przy pracy. Nieprawidłowe ułożenie rąk na klawiaturze lub nieprawidłowe trzymanie myszki podczas pracy przy komputerze może być przyczyną dolegliwości
Pytanie 38. Wartość liczby 1101 0100 0111 (B) w kodzie szesnastkowym wynosi
Pytanie 39. W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości danych, znajdujących się na serwerze, rzędu kilkuset GB. Jakie urządzenie najlepiej wykorzystać do tego celu?
Pytanie 40. W systemie Windows na komputerze klienckim, plik hosts jest plikiem tekstowym, który służy do mapowania