Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a:
Pytanie 2. Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elementem składowym
Pytanie 3. Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek?
Pytanie 4. Do sporządzenia projektu sieci komputerowej dla budynku szkoły najlepiej wykorzystać edytor grafiki wektorowej, którym jest program
Pytanie 5. Zapis warunku (x > 0) lub (x < 100), przedstawionego w skrzynce decyzyjnej, będzie miał w języku Pascal postać:
Pytanie 6. Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione.
Pytanie 7. W wyniku wykonania zamieszczonego programu, na ekranie monitora wyświetlone zostaną następujące liczby:
Pytanie 8. Jakie systemy operacyjne infekuje wirus MS Blaster?
Pytanie 9. Maksymalna przepustowość dla symetrycznego VDSL na dystansie około 300 m wynosi
Pytanie 10. Cechą charakterystyczną wirusów polimorficznych jest to, że
Pytanie 11. Adres komórki pamięci podano w postaci binarnej 1110001110010100. W systemie szesnastkowym adres zapisuje się w postaci
Pytanie 12. Dotknięcie bez opaski antystatycznej karty rozszerzeń od strony styków na spodniej części tuż po wyłączeniu komputera najprawdopodobniej spowoduje
Pytanie 13. Zmienne w oraz t zadeklarowano jako char *w, t[10];. Wskaż przypisanie adresu tablicy t wskaźnikowi w.
Pytanie 14. Diagram związków encji to
Pytanie 15. Znaczne zmniejszenie rozmiaru pliku typu MP3, w stosunku do pliku typu WAV wynika z zastosowania algorytmu
Pytanie 16. FireWire, to standard łącza, które nie jest wykorzystywane do
Pytanie 17. Polecenie tracert to narzędzie diagnostyczne, które ustala
Pytanie 18. Na płycie głównej pokazanej na schemacie, moduły pamięci RAM można zainstalować w gnieździe oznaczonym cyfrą
Pytanie 19. Netykieta, to
Pytanie 20. Zgodnie z przedstawionym w tabeli standardem opisu pamięci PC-100 wskaż pamięć, która ma maksymalny czas dostępu 6 nanosekund i minimalne opóźnienie między sygnałami CAS i RAS wynoszące 2 cykle zegara: (na obrazku specyfikacja wzoru: PC 100-abc-def jednolitego sposobu oznaczania pamięci.)
Pytanie 21. W którym miejscu znajduje się nagłówek i stopka w dokumencie tekstowym Word?
Pytanie 22. Użytkownik sieci lokalnej musi mieć możliwość korzystania z plików znajdujących się na serwerze sieciowym. W tym celu powinien
Pytanie 23. Deklarację tablicy liczb całkowitych o w wierszach i k kolumnach oraz nazwie tab w języku C++ dokonuje się za pomocą zapisu
Pytanie 24. Układ RAMDAC
Pytanie 25. Która z wymienionych instrukcji w języku C++ służy do wyprowadzania łańcucha s?
Pytanie 26. Na schemacie blokowym algorytmu zamieszczono symbol graficzny
Pytanie 27. Jaką funkcję pełni podzespół wskazany strzałką na schemacie chipsetu płyty głównej?