Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Pracownik serwisu w wyniku przeprowadzonego testu na serwerze NetWare uzyskał informację, że obiekt ma prawo
Pytanie 2. Aby w systemie Linux zamknąć zawieszony program należy
Pytanie 3. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty
Pytanie 4. Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G
Pytanie 5. W czasie uruchamiania (krótko po teście POST) komputer zawiesza się. Co może być przyczyną takiej usterki?
Pytanie 6. Polecenie tracert to narzędzie diagnostyczne, które ustala
Pytanie 7. Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami
Pytanie 8. W wyniku wykonania zamieszczonego programu, na ekranie monitora wyświetlone zostaną następujące liczby:
Pytanie 9. Przedstawiona deklaracja dotyczy typu
Pytanie 10. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
Pytanie 11. W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk
Pytanie 12. Na zdjęciu przedstawiono kartę