Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna częstotliwość, z jaką pracuje magistrala FSB, wynosi
Pytanie 2. Cecha systemu operacyjnego, pozwalająca uruchomić równocześnie kilka aplikacji w ramach podziału czasu, przy czym podział czasu realizowany jest przez same aplikacje nosi nazwę
Pytanie 3. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?
Pytanie 4. Pamięć podręczna określana jest nazwą
Pytanie 5. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (podstawową) zapewnia się zastosowanie
Pytanie 6. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?
Pytanie 7. Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia
Pytanie 8. Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach dokumentu?
Pytanie 9. Wskaż właściwy sposób postępowania z pustymi zbiornikami po tuszu do drukarek atramentowych
Pytanie 10. Który z symboli graficznych oznacza część programu zdefiniowaną odrębnie?
Pytanie 11. Zamontowany w komputerze dysk ma zostać podzielony na partycje. Podaj maksymalną liczbę partycji rozszerzonych, możliwych do utworzenia na jednym dysku.
Pytanie 12. Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest oznaczany symbolem
Pytanie 13. Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami HTTP i HTTPS, brama internetowa musi przepuszczać ruch na portach
Pytanie 14. Instalując system operacyjny Linux należy skorzystać z systemu plików
Pytanie 15. Podczas podziału adresu sieciowego klasy C, określono maskę podsieci na 255.255.255.240. Ile podsieci można utworzyć przy wykorzystaniu tej maski?
Pytanie 16. Do reprezentacji średniej arytmetycznej należy użyć typu danych
Pytanie 17. Analizując rysunek zauważamy, że limit zadeklarowanej pamięci wynosi 620976 KB. Widać jednocześnie, że zainstalowanej pamięci fizycznej w analizowanym systemie jest mniej niż pamięci zadeklarowanej. Jaki typ pamięci decyduje w tym wypadku o zwiększeniu limitu pamięci zadeklarowanej ponad wielkość zainstalowanej pamięci fizycznej?
Pytanie 18. Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
Pytanie 19. Program VitualPC, który można pobrać z witryny firmy Microsoft służy do korzystania
Pytanie 20. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 21. Przedstawione w ramce parametry katalogowe dotyczą dysku twardego
Pytanie 22. Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?
Pytanie 23. Który z podanych adresów e-mail nie jest poprawny?
Pytanie 24. Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych.
Pytanie 25. Ile dział elektronowych posiada matryca LCD?
Pytanie 26. Jaki algorytm przedstawiono na rysunku ?
Pytanie 27. Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy do
Pytanie 28. Obraz rastrowy ma wymiary w pikselach 2100 x 1500. Jaki będzie rozmiar obrazu wyrażony w cm po wydrukowaniu go z rozdzielczością 300dpi ?
Pytanie 29. Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako liczba 10101. Jaka to liczba dziesiętna?
Pytanie 30. Nazwa PIO Mode dotyczy trybu pracy
Pytanie 31. Do środków ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim nie zalicza się ochrony
Pytanie 32. Scandisk to program, który stosuje się do
Pytanie 33. Instrukcje oznaczone literami X i Y w algorytmie znajdowania wartości średniej dodatnich elementów 10-cio elementowej tablicy liczb T[ ] to
Pytanie 34. Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to
Pytanie 35. Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?
Pytanie 36. Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, skanerów, naświetlarek to
Pytanie 37. Komputer ma dostęp do Internetu poprzez sieć lokalną. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.wp.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu IP np. 212.77.100.101 pozwala otworzyć tę stronę. Co może być tego przyczyną?
Pytanie 38. Program testujący wydajność sprzętu komputerowego to
Pytanie 39. Co jest główną przyczyną padaczki komputerowej?
Pytanie 40. Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób: var WYNIKI : array[A..F, 1..3] of byte; Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi: