Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk
Pytanie 2. Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia/wyjścia?
Pytanie 3. Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą
Pytanie 4. W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku?
Pytanie 5. Do wywołania trybu graficznego w języku Turbo Pascal służy funkcja
Pytanie 6. Z jaką najniższą efektywną częstotliwością taktowania mogą współpracować pamięci DDR2?
Pytanie 7. Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako liczba 10101. Jaka to liczba dziesiętna?
Pytanie 8. Makro arkusza kalkulacyjnego zawiera polecenie ActiveSheet.Unprotect. Wykonanie tego polecenia spowoduje
Pytanie 9. Do połączenia kamery cyfrowej posiadającej interfejs IEEE 1394 (FireWire), z komputerem stosuje się kabel z wtyczką przedstawioną na zdjęciu
Pytanie 10. Przedstawiony stan ekranu terminala uzyskano w wyniku testu przeprowadzonego w systemie Windows. Pracownik serwisu uzyskał w ten sposób informację o
Pytanie 11. Domyślnie, w systemie Linux, twardy dysk w standardzie SATA oznaczony jest
Pytanie 12. Który ze wskazanych na schemacie blokowym układów karty dźwiękowej odpowiada za wytwarzanie dźwięków na podstawie sampli?
Pytanie 13. Na rysunku przedstawiono topologię
Pytanie 14. Destruktor w języku C++ to metoda
Pytanie 15. Monitor powinien spełniał standard
Pytanie 16. We właściwościach karty graficznej w zakładce Zasoby jest określony jeden z zakresów pamięci dla tej karty od A0000h do BFFFFh. Wielkość ta oznacza obszar pamięci określony adresem fizycznym
Pytanie 17. Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji
Pytanie 18. Nazwa PIO Mode dotyczy trybu pracy
Pytanie 19. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na
Pytanie 20. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty