Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać udzielając pomocy przedmedycznej osobie, która w wyniku porażenia prądem elektrycznym zachowała przytomność, oddycha i ma prawidłowe tętno, ale doznała poparzeń jest
Pytanie 2. Instalując system operacyjny Linux należy skorzystać z systemu plików
Pytanie 3. Koprocesor (Floating Point Unit) w komputerze służy do wykonywania
Pytanie 4. Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe było wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 800x600 w trybie High Color (16 bitów) dla grafiki dwuwymiarowej?
Pytanie 5. Adres IP v4 ma długość
Pytanie 6. Algorytm przedstawiony w postaci listy kroków służy do
Pytanie 7. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu jest wyznaczenie sumy kolejnych wartości
Pytanie 8. Sformułowanie kanał alfa w grafice komputerowej odnosi się do
Pytanie 9. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?
Pytanie 10. Suma dwóch liczb binarnych 1001(2), 0011(2) wynosi
Pytanie 11. Pierwszą czynnością podczas udzielania pomocy osobie porażonej prądem jest
Pytanie 12. Zgodnie z przedstawionym w tabeli standardem opisu pamięci PC-100 wskaż pamięć, która ma maksymalny czas dostępu 6 nanosekund i minimalne opóźnienie między sygnałami CAS i RAS wynoszące 2 cykle zegara: (na obrazku specyfikacja wzoru: PC 100-abc-def jednolitego sposobu oznaczania pamięci.)
Pytanie 13. W czasie uruchamiania (krótko po teście POST) komputer zawiesza się. Co może być przyczyną takiej usterki?
Pytanie 14. Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
Pytanie 15. Którą z instrukcji języka Pascal przedstawia zamieszczony diagram algorytmu?
Pytanie 16. Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna
Pytanie 17. Jeżeli u poszkodowanego stwierdzimy objawy wstrząsu, należy
Pytanie 18. SiMM (ang. Single Inline Memory Module), to
Pytanie 19. Przedstawiono wynik uzyskany po uruchomieniu w systemie Windows polecenia IPCONFIG /ALL. Jak zostały skonfigurowane właściwości protokołu TCP/IP dla karty sieciowej?
Pytanie 20. Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI?
Pytanie 21. Socket 754 to używana przez firmę AMD podstawka mikroprocesorów z serii Athlon 64 (2800+ - 3700+) i Sempron (2600+ - 3100+). Podstawka ta jest typu)
Pytanie 22. Jaka drukarka powinna być zastosowana w dziale sprzedaży hurtowni materiałów budowlanych do drukowania faktur na papierze samokopiującym, tak aby uzyskać na nim kopie wydruku?
Pytanie 23. Jaką cyfrą został oznaczony procesor na schemacie płyty głównej komputera?