Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?
Pytanie 2. Trzy podstawowe elementy komputera według tzw. architektury von Neumanna, to: procesor, urządzenia wyjścia/wejścia oraz
Pytanie 3. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
Pytanie 4. Aby w systemie Linux zamknąć zawieszony program należy
Pytanie 5. Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami
Pytanie 6. fps (ang. frames per second) bezpośrednio odnosi się do
Pytanie 7. Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej
Pytanie 8. Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to
Pytanie 9. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z przeprowadzonego testu
Pytanie 10. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na
Pytanie 11. Adres IP urządzenia umożliwiającego innym komputerom w sieci lokalnej dostęp do Internetu, to adres
Pytanie 12. Podczas montażu sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w ścianach, nie należy używać
Pytanie 13. Bezprzewodowy dostęp komputera do sieci Internet poprzez tzw. hotspot będzie możliwy po zainstalowaniu w nim karty sieciowej wyposażonej w
Pytanie 14. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
Pytanie 15. Buforowanie danych, to technologia polegająca na zastosowaniu
Pytanie 16. Do środków ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim nie zalicza się ochrony
Pytanie 17. Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują
Pytanie 18. Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku
Pytanie 19. W arkuszu kalkulacyjnym, w celu wyświetlania w komórce aktualnej daty, należy do tej komórki wpisać
Pytanie 20. Monitor powinien spełniał standard
Pytanie 21. Jaka jest maksymalna prędkość odczytu płyt CD-R w napędzie oznaczonym ×48?
Pytanie 22. Administrator sieci zastosuje tzw. Quotę dla użytkownika, w przypadku gdy chce
Pytanie 23. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty
Pytanie 24. W dokumentacji technicznej płyty głównej jest zapis Supports up to Athlon™ XP 3000+ processor. Oznacza on, że płyta główna obsługuje procesory Athlon
Pytanie 25. Ile symboli graficznych bloków obliczeniowych przedstawiono na schemacie blokowym fragmentu programu?
Pytanie 26. Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji
Pytanie 27. Osobę, która została porażona prądem elektrycznym i jest nieprzytomna, ale oddycha, należy
Pytanie 28. W czasie przeprowadzania procedury POST na ekranie pojawia się komunikat "CMOS Battery State Low". Co w takiej sytuacji należy zrobić, aby komunikat nie pojawiał się w przyszłości?
Pytanie 29. Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?
Pytanie 30. Wartość koniunkcji binarnej liczby 14 i liczby 4 wynosi
Pytanie 31. Do kwerend funkcjonalnych w bazie danych ACCESS nie należy kwerenda
Pytanie 32. W firmie zainstalowano pięć komputerów o adresach kart sieciowych podanych w tabeli. W związku z tym można wyróżnić
Pytanie 33. Adres MAC karty sieciowej zapisany w postaci binarnej wynosi 00000000-00010100-10000101- 10001011-01101011-10001010. Który z zapisów jest postacią heksadecymalną tego adresu?
Pytanie 34. W pracy przy komputerze odległość oczu od monitora powinna wynosić
Pytanie 35. Procedura POST (Power-On Self Test) uruchamiana przez BIOS komputera odpowiada za
Pytanie 36. W języku C/C++ zapisano instrukcję for(i=1;i<100;i=i+2). Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2?
Pytanie 37. Do gaszenia pożaru sprzętu komputerowego, będącego pod napięciem, nie należy używać środka gaśniczego:
Pytanie 38. W grafice komputerowej jednostka dpi (ang. dots per inch) jest parametrem
Pytanie 39. Na schemacie blokowym karty dźwiękowej element zmieniający sygnał analogowy na sygnał cyfrowy jest oznaczony cyfrą
Pytanie 40. Diagram związków encji to