Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku C++ swiłch to instrukcja
Pytanie 2. Do środków ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim nie zalicza się ochrony
Pytanie 3. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
Pytanie 4. Współcześnie pamięci podręczne procesora drugiego poziomu (ang. L-2 cache) wykonane są z układów pamięci
Pytanie 5. Jak należy wpisać w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki B3, żeby przy kopiowaniu tej formuły w dowolne miejsce arkusza adres komórki B3 pozostał niezmieniony?
Pytanie 6. Ile danych zmieści się na płycie dwuwarstwowej Blu-ray Disc (BD) ?
Pytanie 7. Jaka usługa musi być uruchomiona na serwerze, by stacja robocza pobierała automatycznie adres IP?
Pytanie 8. W budynku biurowym należy podłączyć komputer do routera ADSL przy użyciu przewodu UTP Cat 5e. Maksymalna odległość pomiędzy komputerem, a routerem powinna wynosić
Pytanie 9. Adres komórki pamięci podano w postaci binarnej 1110001110010100. W systemie szesnastkowym adres zapisuje się w postaci
Pytanie 10. W sieci lokalnej zainstalowano serwer, który ma za zadanie przydzielanie dynamicznego adresu IP. Jaka usługa musi być uruchomiona na tym serwerze?
Pytanie 11. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z przeprowadzonego testu
Pytanie 12. Przypisanie zmiennej plikowej pliku o nazwie 'Nazwa', w języku Pascal dokonujemy za pomocą instrukcji
Pytanie 13. Jaka wartość zmiennej programu egzamin?
Pytanie 14. Trzy podstawowe elementy komputera według tzw. architektury von Neumanna, to: procesor, urządzenia wyjścia/wejścia oraz
Pytanie 15. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 16. Skrót MAN oznacza sieć
Pytanie 17. Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?
Pytanie 18. Najlepsze zabezpieczenie komputera przed wirusami stanowi zainstalowanie
Pytanie 19. Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?
Pytanie 20. Który ze wskazanych na schemacie blokowym układów karty dźwiękowej odpowiada za wytwarzanie dźwięków na podstawie sampli?
Pytanie 21. Znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej symbol LGA 775 oznacza typ gniazda dla procesorów,
Pytanie 22. Przedstawiony schemat blokowy zawiera
Pytanie 23. Jeżeli w systemie operacyjnym komputera zainstaluje się program nazywany Trojanem, to spowoduje on
Pytanie 24. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania
Pytanie 25. Zgodnie z zamieszczonym fragmentem testu w komputerze jest zainstalowana
Pytanie 26. W języku C/C++ zapisano instrukcję for(i=1;i<100;i=i+2). Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2?
Pytanie 27. Liczbę 1 otrzymamy jako wynik działania
Pytanie 28. Na rysunku karta rozszerzeń oznaczona jest numerem
Pytanie 29. W celu wymiany uszkodzonego modułu pamięci RAM w pierwszej kolejności należy
Pytanie 30. Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek?
Pytanie 31. W wyniku udzielenia pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym przywrócono pracę serca. Poszkodowany oddycha, lecz jest nadal nieprzytomny. Jakie czynności należy podjąć w następnej kolejności?
Pytanie 32. W systemie Linux mamy następujące prawa dostępu do pewnego pliku rwxr--r-- . Jakim poleceniem zmienimy je na rwxrwx---?
Pytanie 33. Aby usunąć opisaną usterkę, należy