Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę
Pytanie 2. Adres IP karty sieciowej to 192.0.0.17. Jaki jest zapis tego adresu w postaci dwójkowej?
Pytanie 3. Na płycie głównej pokazanej na schemacie, moduły pamięci RAM można zainstalować w gnieździe oznaczonym cyfrą
Pytanie 4. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
Pytanie 5. Plik zaszyfrowany przez użytkownika za pomocą systemu NTFS 5.0 jest każdorazowo automatycznie szyfrowany podczas
Pytanie 6. W systemach Linux ustawienia konfiguracyjne sieci przechowywane są
Pytanie 7. Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako
Pytanie 8. Kwerenda, która podczas wykonywania pobiera informacje od użytkownika na temat interesujących go danych, to kwerenda
Pytanie 9. Jaka wartość zmiennej programu egzamin?
Pytanie 10. Rysunek ilustruje działanie
Pytanie 11. Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elementem składowym
Pytanie 12. Technika ADSL umożliwia uzyskanie połączenia DSL
Pytanie 13. Liczba 8,125 (10) systemu dziesiętnego zapisana w postaci stałoprzecinkowej binarnej ma postać
Pytanie 14. Usługa Windows XP Professional Mostek sieciowy pozwala na łączenie ze sobą
Pytanie 15. Jaką rolę pełni Southbridge ?
Pytanie 16. Co oznacza znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej parametr LGA 775?
Pytanie 17. Udzielanie pierwszej pomocy poparzonemu polega na
Pytanie 18. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu jest wyznaczenie sumy kolejnych wartości
Pytanie 19. W wyniku realizacji algorytmu otrzyma się
Pytanie 20. Co jest główną przyczyną padaczki komputerowej?
Pytanie 21. Jaką funkcję pełni podzespół wskazany strzałką na schemacie chipsetu płyty głównej?
Pytanie 22. Jeżeli w systemie operacyjnym komputera zainstaluje się program nazywany Trojanem, to spowoduje on
Pytanie 23. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?
Pytanie 24. Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?
Pytanie 25. Zdjęcie przedstawia kartę