Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Partycja na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
Pytanie 2. W systemie NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
Pytanie 3. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
Pytanie 4. Na rysunku przedstawiono narzędzie systemu Windows 7 przeznaczone do
Pytanie 5. Który aplet panelu sterowania w systemie Windows 7 umożliwia ograniczenie czasu pracy użytkownika na komputerze?
Pytanie 6. Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
Pytanie 7. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 8. W systemie operacyjnym Linux ilość wolnego miejsca na dyskach można sprawdzić poleceniem
Pytanie 9. W systemie Windows za pomocą polecenia assoc można
Pytanie 10. Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?
Pytanie 11. Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, należy użyć polecenia
Pytanie 12. Do przechowywania części plików programów i danych , które są duże i nie mogą być umieszczone w całości w pamięci, służy
Pytanie 13. Użytkownicy dysków SSD w ramach zalecanych czynności konserwacyjnych nie powinni wykonywać
Pytanie 14. Aby w systemie Windows zmienić parametry konfiguracyjne Menu Start i paska zadań należy wykorzystać przystawkę
Pytanie 15. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
Pytanie 16. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 17. Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę
Pytanie 18. Które z poleceń systemu Linux powoduje zakończenie procesu?
Pytanie 19. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, nalezy uruchomić
Pytanie 20. Licencja wolnego i otwartego oprogramowania, to licencja
Pytanie 21. Wskaż nieprawidłowy podział dysku z tablicą partycji MBR
Pytanie 22. Użytkownik Jan nie może zmienić właściciela drukarki w systemie Windows. Aby miał taką możliwość, należy przypisać mu w opcjach zabezpieczeń prawo do
Pytanie 23. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Pytanie 24. Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
Pytanie 25. System Windows 8, w którym wcześniej utworzono punkt przywracania systemu, uległ awarii. Które polecenie należy wydać, aby przywrócić pliki i ustawienia systemu?
Pytanie 26. Obraz dysku tworzy się, aby
Pytanie 27. Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwość szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji
Pytanie 28. W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
Pytanie 29. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane program korzystał do tej pory użytkownik?
Pytanie 30. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 31. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku na systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
Pytanie 32. Aby w systemie Windows ustawić właściwości wszystkich zainstalowanych urządzeń lub wyświetlić ich listę, należy użyć narzędzia
Pytanie 33. Po instalacji z domyślnymi uprawnieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
Pytanie 34. Które polecenie powinien zastosować root w systemie Ubuntu Linux, aby zaktualizować wszystkie pakiety (cały system) do nowej wersji wraz z nowym jądrem?
Pytanie 35. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Pytanie 36. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready”. Przyczyną może być
Pytanie 37. Do naprawy uszkodzenia sektora rozruchowego dysku w systemie Windows 7 należy wykorzystać polecenie
Pytanie 38. Po wykonaniu eksportu klucza HKCR zostanie zapisana kopia rejestru, zawierająca informacje dotyczące konfiguracji
Pytanie 39. Wskaż program systemu Linux, służący do kompresji danych.
Pytanie 40. W systemie Windows 7 narzędzie trybu poleceń Cipher.exe służy do
error: Content is protected !!