Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby sprawdzić, który program najwięcej obciąża procesor w systemie Windows, należy uruchomić program
Pytanie 2. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku na systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
Pytanie 3. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
Pytanie 4. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyswietlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 5. Użycie polecenia fsck w systemie Linux spowoduje
Pytanie 6. Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Pytanie 7. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Pytanie 8. Aby stworzyć katalog za pomocą wiersza poleceń systemu Windows, należy zastosować komendę
Pytanie 9. Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików.
Pytanie 10. W systemie NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
Pytanie 11. Zaletą systemu plików NTFS jest
Pytanie 12. Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
Pytanie 13. Aby nadpisać błędne wpisy w pliku boot.ini w konsoli odzyskiwania systemu Windows, należy użyć polecenia
Pytanie 14. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Pytanie 15. Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do
Pytanie 16. Uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe z powodu usterki programowej. Aby dokonać możliwie najmniej inwazyjnej diagnozy i usunięcia tej usterki, wskazane jest
Pytanie 17. Aby profil stał się obowiązkowym, należy zmienić rozszerzenie pliku ntuser.dat na
Pytanie 18. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 19. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Pytanie 20. Protokół RDP jest wykorzystywany w usłudze
Pytanie 21. Aby odzyskać utracone dane w systemach rodziny Windows, należy zastosować polecenie
Pytanie 22. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Pytanie 23. W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
Pytanie 24. Zwykły użytkownik systemu Linux, kóry chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
Pytanie 25. Przy próbie zapisu danych na karcie SD pojawia się komunikat „usuń ochronę przed zapisem lub użyj innego dysku”. Przyczyną takiego komunikatu jest najczęściej
Pytanie 26. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Pytanie 27. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 28. Jakiego programu wbudowanego w system Windows 8 Pro można użyć, aby zaszyfrować dane?
Pytanie 29. Którego z poleceń systemu Linux należy użyć do utworzenia archiwum danych?
Pytanie 30. Jeden terabajt jest równy
Pytanie 31. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 32. Do zmiany nazwy pliku i jego lokalizacji w systemie Windows służy polecenie
Pytanie 33. W systemie Windows za pomocą polecenia assoc można
Pytanie 34. Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program
Pytanie 35. Podstawowym mechanizmem ochrony danych znajdujących się na serwerze jest
Pytanie 36. Pliki, które znajdują się w koszu, można odzyskać poprzez zastosowanie polecenia
Pytanie 37. W systemie plików NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
Pytanie 38. Programy GRUB, LILO, NTLDR to
Pytanie 39. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 40. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie