Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Jeden terabajt jest równy
Pytanie 2. Przedstawioną diagnostykę systemu Linux można zrealizować za pomocą polecenia
Pytanie 3. Dane z dysku twardego HDD z uszkodzonym sterownikiem silnika SM można odzyskać
Pytanie 4. Błędy systemu operacyjnego Windows spowodowane przez konflikty zasobów sprzętowych, takie jak przydział pamięci, przydział przerwań IRQ i kanałów DMA, najłatwiej jest wykryć za pomocą narzędzia
Pytanie 5. Aby system operacyjny miał szybszy dostęp do plików znajdujących się na dysku twardym, należy przeprowadzić
Pytanie 6. Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
Pytanie 7. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 8. Autorskie prawo osobiste twórcy do programu komputerowego
Pytanie 9. Zaletą systemu plików NTFS jest
Pytanie 10. Aby uruchomić tryb awaryjny w systemach rodziny Windows, należy podczas uruchamiania komputera wcisnąć klawisz
Pytanie 11. W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
Pytanie 12. Oprogramowanie, które wymaga wyrażenia zgody na emisję reklam lub wykupienia pełnej licencji, aby wyłączyć reklamy, jest rozpowszechniane na licencji
Pytanie 13. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
Pytanie 14. Aby w systemie Windows Professional ustawić czas pracy drukarki oraz uprawnienia drukowania, należy skonfigurować
Pytanie 15. Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki
Pytanie 16. W strategii archiwizacji danych zwanej Dziadek – Ojciec – Syn na poziomie Dziadek wykonuje się kopię danych na koniec
Pytanie 17. Aby sprawdzić, który program najwięcej obciąża procesor w systemie Windows, należy uruchomić program
Pytanie 18. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
Pytanie 19. Programem nie służącym do diagnostyki podzespołów komputera jest
Pytanie 20. W systemie NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
Pytanie 21. W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu
Pytanie 22. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowama najczęsciej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu
Pytanie 23. Oprogramowanie komputerowe, z którego można korzystać za darmo i bez ograniczeń czasowych, rozpowszechniane jest w ramach licencji typu
Pytanie 24. Do wykonania obrazu dysku twardego można użyć programu
Pytanie 25. Kopia różnicowa polega na
Pytanie 26. Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
Pytanie 27. Przy próbie zapisu danych na karcie SD pojawia się komunikat „usuń ochronę przed zapisem lub użyj innego dysku”. Przyczyną takiego komunikatu jest najczęściej
Pytanie 28. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie
Pytanie 29. Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
Pytanie 30. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 31. Na rysunku przedstawiono komunikat systemowy. Jakie działanie powinien wykonać użytkownik, aby usunąć błąd?
Pytanie 32. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Pytanie 33. Uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe z powodu usterki programowej. Aby dokonać możliwie najmniej inwazyjnej diagnozy i usunięcia tej usterki, wskazane jest
Pytanie 34. Autorskie prawo majątkowe twórcy do programu komputerowego
Pytanie 35. Na komputerze z zainstalowanymi dwoma systemami – Windows i Linux, po wykonaniu reinstalacji systemu Windows nie uruchamia się drugi system. Aby przywrócić możliwość uruchamiania się systemu Linux oraz aby nie stracić danych i ustawień w nim zapisanych, należy
Pytanie 36. Listę wszystkich założonych kont użytkowników w systemie Linux można wyświetlić poleceniem
Pytanie 37. Dla zmiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Pytanie 38. Serwer Samba umożliwia współdzielenie plików i drukarek w sieci za pomocą demona
Pytanie 39. W systemie Linux hasła użytkowników są przechowywane w pliku
Pytanie 40. W systemie Windows użytkownik oraz wszystkie grupy, do których on należy mają uprawnienia „odczyt” do folderu XYZ. Użytkownik ten będzie mógł wykonywać operacje