Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Po wykonaniu eksportu klucza HKCR zostanie zapisana kopia rejestru, zawierająca informacje dotyczące konfiguracji
Pytanie 2. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 3. W systemie Linux do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów służy polecenie
Pytanie 4. Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest
Pytanie 5. Jakiego programu wbudowanego w system Windows 8 Pro można użyć, aby zaszyfrować dane?
Pytanie 6. Użytkownicy dysków SSD w ramach zalecanych czynności konserwacyjnych nie powinni wykonywać
Pytanie 7. Aby najlepiej zabezpieczyć zgromadzone dane przed odczytem na wypadek kradzieży komputera, należy
Pytanie 8. Polecenie msconfig uruchamia w systemie Windows
Pytanie 9. Który aplet panelu sterowania w systemie Windows 7 umożliwia ograniczenie czasu pracy użytkownika na komputerze?
Pytanie 10. Narzędziem systemu Windows służącym do sprawdzenia prób logowania do systemu jest dziennik
Pytanie 11. Autorskie prawo majątkowe twórcy do programu komputerowego
Pytanie 12. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
Pytanie 13. W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
Pytanie 14. Program Mozilla Firefox jest rozpowszechniany na podstawie licencji
Pytanie 15. Program firewall stosuje się w celu zabezpieczenia
Pytanie 16. W celu powiększenia lub zmniejszenia ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymując jednocześnie klawisz
Pytanie 17. W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, należy
Pytanie 18. Aby nadpisać błędne wpisy w pliku boot.ini w konsoli odzyskiwania systemu Windows, należy użyć polecenia
Pytanie 19. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 20. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 21. Do przechowywania części plików programów i danych , które są duże i nie mogą być umieszczone w całości w pamięci, służy
Pytanie 22. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, służącym do kompresji oraz dekompresji plików i folderów, jest program
Pytanie 23. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 24. Licencją wolnego i otwartego oprogramowania jest
Pytanie 25. Polecenie md w wierszu poleceń Windows służy do
Pytanie 26. Zrzut ekranu przedstawia program
Pytanie 27. Program typu firewall nie chroni przed
Pytanie 28. Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?
Pytanie 29. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
Pytanie 30. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
Pytanie 31. Obraz dysku tworzy się, aby
Pytanie 32. Przydziały dyskowe w systemach rodziny Windows
Pytanie 33. Shareware to rodzaj licencji polegającej na
Pytanie 34. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
Pytanie 35. Plik ma rozmiar 2 KiB. Jest to
Pytanie 36. W systemie Windows ustawienia bieżącego użytkownika komputera zapisane są w gałęzi rejestru o skróconej nazwie
Pytanie 37. Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
Pytanie 38. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Pytanie 39. Które polecenie w systemie Linux uruchamia sprawdzanie dysku oraz umożliwia naprawę jego błędów?
Pytanie 40. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, umożliwiającym zamianę tablicy partycji GPT na MBR, jest program