Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
Pytanie 2. Na komputerze z zainstalowanymi dwoma systemami – Windows i Linux, po wykonaniu reinstalacji systemu Windows nie uruchamia się drugi system. Aby przywrócić możliwość uruchamiania się systemu Linux oraz aby nie stracić danych i ustawień w nim zapisanych, należy
Pytanie 3. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Pytanie 4. W systemie Linux hasła użytkowników są przechowywane w pliku
Pytanie 5. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Pytanie 6. Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowe dane w przypadku braku wolnej pamięci Ram jest
Pytanie 7. Aby zmienić właściciela pliku w systemie Linux, należy użyć polecenia
Pytanie 8. W systemach Windows XP Pro/ Windows Vista Bizness/Windows 7 Pro/Windows 8 Pro, opcją gwarantującą poufność danych dla użytkowników korzystających z tego samego komputera, których dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nich samych, jest
Pytanie 9. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 10. Programem umożliwiającym wydzielanie logicznych części dysku twardego w systemie GNU/Linux jest
Pytanie 11. Ile maksymalnie partycji podstawowych możemy utworzyć na dysku twardym z MBR?
Pytanie 12. Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki
Pytanie 13. W systemie Linux odpowiednikiem programu Windows o nazwie chkdsk jest program
Pytanie 14. Programy GRUB, LILO, NTLDR to
Pytanie 15. Uruchomienie systemu Windows w trybie debugowania pozwala na
Pytanie 16. Która czynność nie służy do personalizacji systemu operacyjnego Windows?
Pytanie 17. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 765. Grupa przypisana do tego pliku może go
Pytanie 18. Wynik działania polecenia ls -l użytego w systemie Linux przedstawia rysunek
Pytanie 19. Licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozpowszechnianie aplikacji to
Pytanie 20. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, umożliwiającym zamianę tablicy partycji GPT na MBR, jest program
Pytanie 21. Do instalacji oraz deinstalacji oprogramowania w systemie Ubuntu służy menadżer
Pytanie 22. Prawo do modyfikowania kodu oprogramowania przez jego użytkownika daje licencja typu
Pytanie 23. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
Pytanie 24. Rysunek przedstawia wynik wykonania programu
Pytanie 25. Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki
Pytanie 26. Narzędziem systemu Windows służącym do sprawdzenia prób logowania do systemu jest dziennik
Pytanie 27. Który standard szyfrowania należy wybrać podczas konfiguracji karty sieciowej, aby zabezpieczyć transmisję bezprzewodową?
Pytanie 28. W systemie Windows uruchomienie usługi dotyczącej wydajności komputera realizowane jest za pomocą polecenia
Pytanie 29. Adware jest oprogramowaniem
Pytanie 30. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
Pytanie 31. Aby ikony widoczne na przedstawionym obrazie pojawiły się na Pasku zadań, należy w systemie Windows skonfigurować