Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mino to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
Pytanie 2. Aby zainstalować system openSUSE i skonfigurować jego ustawienia, można wykorzystać narzędzie
Pytanie 3. Program df działający w systemach rodziny Linux umożliwia wyświetlanie
Pytanie 4. Użytkownik ma problem z rozruchem systemu Windows. Aby to naprawić, uruchomił narzędzie System Image Recovery, które
Pytanie 5. Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
Pytanie 6. Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki
Pytanie 7. Najkrótszy czas dostępu posiada
Pytanie 8. Partycja na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
Pytanie 9. Uruchamianie programu w dowolnym celu, analizowanie działania programu oraz jego modyfikowanie wraz z możliwością publicznego rozpowszechniania tych zmian jest cechą licencji typu
Pytanie 10. Który z wymienionych systemów operacyjnych nie jest obsługiwany przez system plików ext4?
Pytanie 11. Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, grupa miała uprawnienia odczytu i wykonywania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia odczytu?
Pytanie 12. System Windows 8, w którym wcześniej utworzono punkt przywracania systemu, uległ awarii. Które polecenie należy wydać, aby przywrócić pliki i ustawienia systemu?
Pytanie 13. Rodzina protokołów, której cechą jest wspólna technika szyfrowania, to
Pytanie 14. Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
Pytanie 15. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
Pytanie 16. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
Pytanie 17. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Pytanie 18. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Pytanie 19. Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do
Pytanie 20. W systemie Windows ustawienia bieżącego użytkownika komputera zapisane są w gałęzi rejestru o skróconej nazwie
Pytanie 21. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 22. Dla zmiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Pytanie 23. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Pytanie 24. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
Pytanie 25. Plik ma rozmiar 2 KiB. Jest to
Pytanie 26. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 27. Zwykły użytkownik systemu Linux, kóry chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
Pytanie 28. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 została w BIOS komputera zmieniona konfiguracja dysku SATA z AHCI na IDE. Po ponownym uruchomieniu komputera system będzie
Pytanie 29. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Pytanie 30. Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
Pytanie 31. Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?
Pytanie 32. Aby sprawdzić, który program najwięcej obciąża procesor w systemie Windows, należy uruchomić program
Pytanie 33. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 34. W systemie plików NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
Pytanie 35. Program typu recovery, w warunkach domowych, pozwala na odzyskanie danych z dysku twardego w przypadku
Pytanie 36. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Pytanie 37. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików na dysku z FAT32 na NTFS należy skorzystać z programu
Pytanie 38. Do zmiany nazwy pliku i jego lokalizacji w systemie Windows służy polecenie
Pytanie 39. Prawo do modyfikowania kodu oprogramowania przez jego użytkownika daje licencja typu
Pytanie 40. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie