Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 2. Przydziały dyskowe w systemach rodziny Windows
Pytanie 3. Program typu firewall nie chroni przed
Pytanie 4. Dziedziczenie uprawnień polega na
Pytanie 5. Komputer jest połączony z siecią Internet oraz nie ma zainstalowanego programu antywirusowego. Metodą na sprawdzenie, czy komputer ten jest zainfekowany wirusem, bez ingerowania w konfigurację systemu jest
Pytanie 6. Które polecenie w systemie Linux uruchamia sprawdzanie dysku oraz umożliwia naprawę jego błędów?
Pytanie 7. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready”. Przyczyną może być
Pytanie 8. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 9. Po wykonaniu polecenia: net user w wierszu poleceń systemu Windows, zostanie wyświetlona
Pytanie 10. Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwość szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji
Pytanie 11. Aby w systemie Windows przydzielić użytkownikowi prawo do zmiany czasu systemowego, należy użyć przystawkę
Pytanie 12. Atak komputerowy, polegający na wyłudzaniu poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, to
Pytanie 13. W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w sytemie Windows stosoane jest narzędzie
Pytanie 14. Narzędzia dostrajania oraz Unity Tweak Tool to narzędzia systemu Linux służące do
Pytanie 15. Aby stworzyć katalog za pomocą wiersza poleceń systemu Windows, należy zastosować komendę
Pytanie 16. Aby najlepiej zabezpieczyć zgromadzone dane przed odczytem na wypadek kradzieży komputera, należy
Pytanie 17. W systemie Windows użycie prezentowanego polecenia spowoduje tymczasową zmianę koloru
Pytanie 18. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Pytanie 19. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Pytanie 20. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
Pytanie 21. Do konfiguracji interfejsu sieciowego w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 22. W systemie Linux do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów służy polecenie
Pytanie 23. Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program
Pytanie 24. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
Pytanie 25. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Pytanie 26. W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, należy
Pytanie 27. Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
Pytanie 28. Rodzina protokołów, której cechą jest wspólna technika szyfrowania, to
Pytanie 29. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 30. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie
Pytanie 31. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Pytanie 32. Użycie polecenia attrib +h +s +r przykład.txt w linii poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 33. Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest
Pytanie 34. Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w ktorym są zapisane powiązania typów plików
Pytanie 35. Wskaż nieprawidłowy podział dysku z tablicą partycji MBR
Pytanie 36. Który aplet panelu sterowania w systemie Windows 7 umożliwia ograniczenie czasu pracy użytkownika na komputerze?
Pytanie 37. Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do
Pytanie 38. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Pytanie 39. Które z poleceń należy wykonać w celu zamontowania pierwszej partycji logicznej dysku primary slave w systemie Linux?
Pytanie 40. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt malej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez