Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program
Pytanie 2. Po zainstalowaniu systemu Windows 10, aby skonfigurować połączenie internetowe z limitem danych, w ustawieniach sieci i Internetu należy ustawić połączenie
Pytanie 3. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
Pytanie 4. Które z poleceń należy wydać w systemie Windows 7, aby bezpośrednio z wiersza poleceń uruchomić program Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi?
Pytanie 5. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Pytanie 6. Który z symboli oznacza zastrzeżenie praw autorskich?
Pytanie 7. System plików, który nie wspiera tworzenia wewnętrznego dziennika zmian, zwanego księgowaniem to
Pytanie 8. Za pomocą którego polecenia systemu Linux możliwa jest zmiana domyślnej powłoki użytkownika egzamin na sh
Pytanie 9. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 10. Natychmiast po usunięciu ważnych plików na dysku twardym użytkownik powinien
Pytanie 11. Aby uzupełnić prawidłową składnię prezentowanego polecenia, które udostępnia folder Dane pod nazwą test, w miejscu kropek należy wpisać słowo
Pytanie 12. Aby w systemie Windows ustawić właściwości wszystkich zainstalowanych urządzeń lub wyświetlić ich listę, należy użyć narzędzia
Pytanie 13. Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwość szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji
Pytanie 14. sudo passwd -n 1 -x 5 test Jednym z efektów wykonania przedstawionego polecenia jest
Pytanie 15. Narzędziem systemu Linux, służącym do monitorowania systemu przy pomocy scentralizowanego mechanizmu, jest program
Pytanie 16. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 17. Które określenie dotyczące konta użytkownika Active Directory w systemie Windows jest prawdziwe?
Pytanie 18. Do przechowywania części plików programów i danych, ktore są duze i nie mogą byc umieszczone w całości w pamięciu, służy
Pytanie 19. Oprogramowanie, które wymaga wyrażenia zgody na emisję reklam lub wykupienia pełnej licencji, aby wyłączyć reklamy, jest rozpowszechniane na licencji
Pytanie 20. Aby w systemie Windows zmienić parametry konfiguracyjne Menu Start i paska zadań należy wykorzystać przystawkę
Pytanie 21. W systemie plików NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
Pytanie 22. GRUB, LILO, NTLDR, to
Pytanie 23. Podczas normalnego działania systemu operacyjnego w laptopie pojawił się komunikat o konieczności formatowania wewnętrznego dysku twardego. Wskazuje on na
Pytanie 24. Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę
Pytanie 25. Przedstawione polecenie zostało wydane przez Administratora systemu operacyjnego podczas ręcznej konfiguracji interfejsu sieciowego. Efektem działania tego polecenia jest
Pytanie 26. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane program korzystał do tej pory użytkownik?
Pytanie 27. Przydziały dyskowe w systemach rodziny Windows
Pytanie 28. Do oprogramowania typu malware (z ang. malicious software ) nie należy oprogramowanie typu
Pytanie 29. Przypisanie licencji oprogramowania do jednego komputera lub jego podzespołów jest cechą licencji
Pytanie 30. Dane z dysku twardego HDD z uszkodzonym sterownikiem silnika SM można odzyskać
Pytanie 31. Przy próbie zapisu danych na karcie SD pojawia się komunikat „usuń ochronę przed zapisem lub użyj innego dysku”. Przyczyną takiego komunikatu jest najczęściej
Pytanie 32. Aby uruchomić tryb awaryjny w systemach rodziny Windows, należy podczas uruchamiania komputera wcisnąć klawisz
Pytanie 33. Program df działający w systemach rodziny Linux umożliwia wyświetlanie
Pytanie 34. Podczas instalacji systemu Windows, tuż po uruchomieniu instalatora w trybie graficznym, możliwe jest uruchomienie Wiersza poleceń (konsoli) za pomocą kombinacji przycisków
Pytanie 35. Aby zmienić właściciela pliku w systemie Linux, należy użyć polecenia
Pytanie 36. Natychmiast po usunięciu ważnych plików na dysku twardym użytkownik powinien
Pytanie 37. Protokół RDP jest wykorzystywany w usłudze
Pytanie 38. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyc narzędzia
Pytanie 39. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 40. Programem nie służącym do diagnostyki podzespołów komputera jest