Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Pytanie 2. Zwykły użytkownik systemu Linux, kóry chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
Pytanie 3. Polecenie md w wierszu poleceń Windows służy do
Pytanie 4. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Pytanie 5. W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, należy
Pytanie 6. W systemie Windows XP w celu utworzenia nowego użytkownika o nazwie egzamin z hasłem qwerty należy użyć polecenia
Pytanie 7. Aby nadpisać błędne wpisy w pliku boot.ini w konsoli odzyskiwania systemu Windows, należy użyć polecenia
Pytanie 8. W systemie Linux polecenie touch służy do
Pytanie 9. Jaki rodzaj tablicy partycji należy wybrać, aby utworzyć na dysku twardym partycję o wielkości 3TB?
Pytanie 10. Po instalacji z domyślnymi uprawnieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
Pytanie 11. Administrator systemu Linux wylistował zawartość katalogu /home/szkoła w terminalu i uzyskał następujący wynik -rwx –x r-x 1 admin admin 25 04-09 15:17 szkola.txt Następnie wydał polecenie chmod ug=rw szkola.txt | Is -I Jaki będzie efekt jego działania, wyświetlony w oknie terminala?
Pytanie 12. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program
Pytanie 13. W systemach Windows XP Pro/ Windows Vista Bizness/Windows 7 Pro/Windows 8 Pro, opcją gwarantującą poufność danych dla użytkowników korzystających z tego samego komputera, których dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nich samych, jest
Pytanie 14. Która licencja ma charakter grupowy oraz umożliwia instytucjom komercyjnym lub organizacjom edukacyjnym, państwowym, charytatywnym zakup na korzystnych warunkach większej liczby oprogramowania firmy Microsoft?
Pytanie 15. Przedstawiony na rysunku wpis w dzienniku zdarzeń zalicza się do zdarzeń typu
Pytanie 16. Polecenie msconfig uruchamia w systemie Windows
Pytanie 17. Dysk z systemem plików FAT32, na którym często wykonywane są operacje kasowania starych plików oraz zapisu nowych plików, ulega
Pytanie 18. Oprogramowanie komputerowe, z którego można korzystać za darmo i bez ograniczeń czasowych, rozpowszechniane jest w ramach licencji typu
Pytanie 19. Aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom na koncie użytkownika w systemie Windows 7, 8 lub 10 wymagającym uprawnień administratora, należy skonfigurować
Pytanie 20. Wynik działania polecenia ls -l użytego w systemie Linux przedstawia rysunek
Pytanie 21. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Pytanie 22. Najbardziej efektywnym sposobem sporządzania codziennej archiwizacji pojedynczego pliku o rozmiarze 4,8 GB, na pojedynczym stanowisku komputerowym bez dostępu do sieci jest
Pytanie 23. Aby sprawdzić, który program najwięcej obciąża procesor w systemie Windows, należy uruchomić program
Pytanie 24. Ataki na systemy komputerowe polegające na podstępnym wyłudzaniu od użytkownika jego osobistych danych, przy wykorzystaniu zazwyczaj formy fałszywych powiadomień z instytucji czy od dostawców systemów e-płatności i innych ogólnie znanych organizacji, to
Pytanie 25. Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę
Pytanie 26. Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwość szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji
Pytanie 27. Partycja na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
Pytanie 28. Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików.
Pytanie 29. Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
Pytanie 30. Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą
Pytanie 31. Ile maksymalnie partycji podstawowych na dysku twardym z tablicą MBR pozwala utworzyć narzędzie Zarządzanie dyskami dostarczone wraz z systemem Windows?
Pytanie 32. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 33. W systemie NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
Pytanie 34. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Pytanie 35. Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
Pytanie 36. Użytkownik systemu Windows za pomocą programu Cipher może
Pytanie 37. Polecenie systemowe ipconfig umożliwia konfigurację
Pytanie 38. Użytkownik ma problem z rozruchem systemu Windows. Aby to naprawić, uruchomił narzędzie System Image Recovery, które
Pytanie 39. Które z poleceń systemu Linux powoduje zakończenie procesu?
Pytanie 40. Jeśli jednostka allokacji ma 1024 bajty, to pliki zamieszczone w tabeli zajmują na dysku