Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiona na diagramie strategia zapisu kopii zapasowych na nośnikach nosi nazwę
Pytanie 2. Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma
Pytanie 3. Aby zmienić właściciela pliku w systemie Linux, należy użyć polecenia
Pytanie 4. Program fsck jest wykorzystywany w systemie Linux do
Pytanie 5. Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki
Pytanie 6. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 7. Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
Pytanie 8. Prawo do modyfikowania kodu oprogramowania przez jego użytkownika daje licencja typu
Pytanie 9. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Pytanie 10. Użycie polecenia fsck w systemie Linux spowoduje
Pytanie 11. Aby system operacyjny miał szybszy dostęp do plików znajdujących się na dysku twardym, należy przeprowadzić
Pytanie 12. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
Pytanie 13. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program
Pytanie 14. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorsie zostaną naruszone, gdy udostępni
Pytanie 15. Na dysku należy zapisać 100 tysięcy pojedynczych plików, kazdy o rozmiarze 2570 bajtów. Zapisane pliki zajmą najmniej miejsca na dysku o jednostce allokacji wynoszącej
Pytanie 16. System S.M.A.R.T. służy do monitorowania pracy i wykrywania błędów
Pytanie 17. Polecenie systemowe ipconfig umożliwia konfigurację
Pytanie 18. Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
Pytanie 19. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 20. Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Pytanie 21. W systemie Windows 7 narzędzie trybu poleceń Cipher.exe służy do
Pytanie 22. Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą
Pytanie 23. Programem służącym do archiwizacji danych w systemie Linux jest
Pytanie 24. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready”. Przyczyną może być
Pytanie 25. Protokół RDP jest wykorzystywany w usłudze
Pytanie 26. W systemie Windows za pomocą polecenia assoc można
Pytanie 27. Aby w systemie Windows utworzyć nową partycję podstawową, należy użyć przystawki
Pytanie 28. Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menedżerze urządzeń, oznacza, że urządzenie to
Pytanie 29. Plik ma rozmiar 2 KiB. Jest to
Pytanie 30. Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Pytanie 31. Przy modyfikacji rejestru Windows dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w pierwszej kolejności należy
Pytanie 32. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
Pytanie 33. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready". Przyczyną może być
Pytanie 34. Licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozpowszechnianie aplikacji to
Pytanie 35. Narzędziem umożliwiającym zarządzanie menadżerem rozruchu systemów Windows począwszy od Windows Vista jest
Pytanie 36. W celu powiększenia lub zmniejszenia ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymującjednocześnie klawisz
Pytanie 37. Użytkownik system Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
Pytanie 38. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Pytanie 39. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, służącym do kompresji oraz dekompresji plików i folderów, jest program
Pytanie 40. Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność