Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
Pytanie 2. Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Pytanie 3. W sytemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
Pytanie 4. Użycie polecenia attrib +h +s +r przykład.txt w linii poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 5. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 6. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Pytanie 7. Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Pytanie 8. Do zmiany nazwy pliku i jego lokalizacji w systemie Windows służy polecenie
Pytanie 9. Narzędzie System Image Recovery dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7 umożliwia
Pytanie 10. Aby system operacyjny miał szybszy dostęp do plików znajdujących się na dysku twardym, należy przeprowadzić
Pytanie 11. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Pytanie 12. Przedstawione wbudowane narzędzie systemów Windows w wersji Enterpise lub Ultimate służy do
Pytanie 13. Które polecenie w systemach operacyjnych Linux jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 14. Które określenie dotyczące konta użytkownika Active Directory w systemie Windows jest prawdziwe?
Pytanie 15. Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error pross F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 16. Które polecenie należy wydać, aby uzyskać wykaz przedstawionych plików?
Pytanie 17. Podstawowym mechanizmem ochrony danych znajdujących się na serwerze jest
Pytanie 18. W systemie Linux polecenie touch służy do
Pytanie 19. AC-72-89-17-6E-B2 to adres fizyczny karty sieciowej zapisany w postaci
Pytanie 20. Który z trybów nie jest dostępny dla narzędzia lupa w systemie Windows?
Pytanie 21. Zrzut ekranu przedstawia program
Pytanie 22. Odpowiednikiem Linuksowego programu fsck w systemach rodziny Windows jest program
Pytanie 23. Poleceniem służącym do aktualizowania systemu operacyjnego Linux z bazami RPM jest
Pytanie 24. Program typu recovery, w warunkach domowych, pozwala na odzyskanie danych z dysku twardego w przypadku
Pytanie 25. Aby w systemie Windows przydzielić użytkownikowi prawo do zmiany czasu systemowego, należy użyć przystawkę
Pytanie 26. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
Pytanie 27. net accounts /MINPWLEN:11 Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
Pytanie 28. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Pytanie 29. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
Pytanie 30. Uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe z powodu usterki programowej. Aby dokonać możliwie najmniej inwazyjnej diagnozy i usunięcia tej usterki, wskazane jest
Pytanie 31. Wynik działania polecenia ls -l użytego w systemie Linux przedstawia rysunek