Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemie Windows przypadkowo usunięto konto użytkownika bez usunięcia katalogu domowego. Odzyskanie nieszyfrowanych danych z katalogu domowego użytkownika jest
Pytanie 2. Aby wyodrębnić dane zawarte w archiwum o nazwie dane.tar, użytkownik pracujący w systemie Linux powinien użyć polecenia
Pytanie 3. Ataki na systemy komputerowe polegające na podstępnym wyłudzaniu od użytkownika jego osobistych danych, przy wykorzystaniu zazwyczaj formy fałszywych powiadomień z instytucji czy od dostawców systemów e-płatności i innych ogólnie znanych organizacji, to
Pytanie 4. Ile maksymalnie partycji podstawowych możemy utworzyć na dysku twardym z MBR?
Pytanie 5. Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?
Pytanie 6. Zamieszczony komunikat tekstowy wyświetlony na ekranie komputera z zainstalowanym systemem Windows wskazuje na
Pytanie 7. W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, należy
Pytanie 8. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
Pytanie 9. Którym programem nie można się posłużyć, aby odzyskać dane w systemie Windows na podstawie wcześniej utworzonej kopii?
Pytanie 10. Wykonanie polecenia NET USER GRACZ * /ADD zapisanego w wierszu poleceń Windows spowoduje
Pytanie 11. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Pytanie 12. Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę wystąpienia komunikatu "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup" przy uruchamianiu komputera.
Pytanie 13. Odpowiednikiem Linuksowego programu fsck w systemach rodziny Windows jest program
Pytanie 14. AppLocker to narzędzie w systemach Windows Server służące do
Pytanie 15. Użytkownik Jan nie może zmienić właściciela drukarki w systemie Windows. Aby miał taką możliwość, należy przypisać mu w opcjach zabezpieczeń prawo do
Pytanie 16. Aby uruchomić przedstawione narzędzie systemu Windows, należy użyć polecenia
Pytanie 17. Serwer Samba umożliwia współdzielenie plików i drukarek w sieci za pomocą demona
Pytanie 18. Aktualizację systemu Windows umożliwia polecenie
Pytanie 19. Odpowiednikiem macierzy RAID1 w systemie Windows jest wolumin
Pytanie 20. Która czynność nie służy do personalizacji systemu operacyjnego Windows?
Pytanie 21. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
Pytanie 22. Programem służącym do archiwizacji danych w systemie Linux jest
Pytanie 23. Jaką funkcję pełni polecenie tee w systemie Linux?
Pytanie 24. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
Pytanie 25. W systemie Linux do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów i obciążenia systemu służy polecenie
Pytanie 26. W sytemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
Pytanie 27. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 28. Narzędziem systemu Windows służącym do sprawdzenia prób logowania do systemu jest dziennik
Pytanie 29. Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, należy użyć polecenia
Pytanie 30. Przedstawiona na diagramie strategia zapisu kopii zapasowych na nośnikach nosi nazwę
Pytanie 31. Programem służącym do diagnozowania połączeń pomiędzy hostami w systemie Windows jest
Pytanie 32. Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym?
Pytanie 33. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
Pytanie 34. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 35. W systemie Windows parametry karty graficznej można sprawdzić za pomocą polecenia
Pytanie 36. Aby sprawdzić, który program najwięcej obciąża procesor w systemie Windows, należy uruchomić program
Pytanie 37. Użytkownik chce tak zmodernizować komputer, aby działały na nim gry wymagające DirectX12. Jaki system operacyjny powinien zakupić do modernizowanego komputera, aby wspierał DX12?
Pytanie 38. W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji
Pytanie 39. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyc narzędzia
Pytanie 40. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program