Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, należy użyć polecenia
Pytanie 2. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
Pytanie 3. Ogólne informacje o zdarzeniach systemowych w systemie Linux są przechowywane w
Pytanie 4. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Pytanie 5. W systemie Windows po wydaniu polecenia systeminfo nie uzyska się informacji o
Pytanie 6. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 7. Działający w systemie Linux program iftop służy do
Pytanie 8. Którego oprogramowania nie można używac na urządzeniach należących do instytucji rządowych lub edukacyjnych?
Pytanie 9. Przedstawione wbudowane narzędzie systemów Windows w wersji Enterpise lub Ultimate służy do
Pytanie 10. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows nalezy wykonać
Pytanie 11. Za pomocą polecenia taskmgr użytkownik systemu Windows może
Pytanie 12. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorsie zostaną naruszone, gdy udostępni
Pytanie 13. W systemie operacyjnym Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów i programów służy polecenie
Pytanie 14. Aktualizację do wyższej wersji systemu Ubuntu Linux umożliwia polecenie
Pytanie 15. Narzędziem umożliwiającym zdalną kontrolę użytkownika sieci lokalnej poprzez śledzenie jego działań lub przejęcie całkowitej kontroli nad zdalną maszyną jest program
Pytanie 16. Program stanowiący dodatek dla systemu Windows i służący do ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym oraz innymi niepożądanymi komponentami to
Pytanie 17. Użycie polecenia tar –xf dane.tar w systemie Linux spowoduje
Pytanie 18. Przydziały dyskowe w systemach rodziny Windows
Pytanie 19. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Pytanie 20. Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
Pytanie 21. Wykonanie polecenia dxdiag w systemie Windows umożliwi
Pytanie 22. Przedstawiony komunikat jest wynikiem działania polecenia
Pytanie 23. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mino to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
Pytanie 24. Które polecenie w systemie Linux nada uprawnienia do pisania dla wszystkich obiektów w /usr/share dla wszystkich użytkowników, nie zmieniając pozostałych uprawnień?
Pytanie 25. Jednym z narzędzi używanych do tworzenia kopii partycji i dysków jest
Pytanie 26. Zaletą systemu plików NTFS jest
Pytanie 27. Harmonogram zadań w systemie Windows pozwala przypisać
Pytanie 28. Polecenie systemowe ipconfig umożliwia konfigurację
Pytanie 29. Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
Pytanie 30. Sprawdzenie minimalnego okresu ważności hasła w systemie Windows umożliwia polecenie
Pytanie 31. W systemie Linux polecenie tty umożliwia
Pytanie 32. AC-72-89-17-6E-B2 to adres fizyczny karty sieciowej zapisany w postaci
Pytanie 33. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Pytanie 34. Polecenie msconfig uruchamia w systemie Windows
Pytanie 35. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
Pytanie 36. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Pytanie 37. Kopia różnicowa polega na
Pytanie 38. Dysk z systemem plików FAT32, na którym często wykonywane są operacje kasowania starych plików oraz zapisu nowych plików, ulega
Pytanie 39. Aby sprawdzić integralność systemu plików w Linuksie należy użyć polecenia
Pytanie 40. Natychmiast po usunięciu ważnych plików na dysku twardym użytkownik powinien