Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W celu powiększenia lub zmniejszenia ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymując jednocześnie klawisz
Pytanie 2. W komunikacie o błędzie systemu informacja wyświetlana w postaci heksadecymalnej oznacza
Pytanie 3. Program df działający w systemach rodziny Linux umożliwia wyświetlanie
Pytanie 4. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 5. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie
Pytanie 6. Atak komputerowy, polegający na wyłudzaniu poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, to
Pytanie 7. Polecenie md w wierszu poleceń Windows służy do
Pytanie 8. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt malej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
Pytanie 9. Zaletą systemu plików NTFS jest
Pytanie 10. W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
Pytanie 11. Programem umożliwiającym wydzielanie logicznych części dysku twardego w systemie GNU/Linux jest
Pytanie 12. Do wyświetlania zawartości katalogu w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 13. Do zarządzania programami i usfugami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 nalezy wykorzystac program
Pytanie 14. System S.M.A.R.T. służy do monitorowania pracy i wykrywania błędów
Pytanie 15. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
Pytanie 16. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Pytanie 17. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Pytanie 18. W dokumentacji karty dźwiękowej znajduje się następująca informacja: - częstotliwość próbkowania 22kHz, - rozdzielczość próbkowania 16 bitów. Jaka będzie przybliżona wielkość pliku dźwiękowego z 10-sekund nagrania mono (jednokanałowym)?
Pytanie 19. Jaki rodzaj tablicy partycji należy wybrać, aby utworzyć na dysku twardym partycję o wielkości 3TB?
Pytanie 20. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Pytanie 21. Wskaż program systemu Linux, służący do kompresji danych.
Pytanie 22. Najkrótszy czas dostępu posiada
Pytanie 23. Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików.
Pytanie 24. Aby stworzyć katalog za pomocą wiersza poleceń systemu Windows, należy zastosować komendę
Pytanie 25. Przedstawiona na diagramie strategia zapisu kopii zapasowych na nośnikach nosi nazwę
Pytanie 26. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 27. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Pytanie 28. Który z trybów nie jest dostępny dla narzędzia lupa w systemie Windows?
Pytanie 29. Ogólne informacje o zdarzeniach systemowych w systemie Linux są przechowywane w
Pytanie 30. W systemie Linux polecenie touch służy do
Pytanie 31. Które określenie dotyczące konta użytkownika Active Directory w systemie Windows jest prawdziwe?
Pytanie 32. Które polecenie w systemie Linux nada uprawnienia do pisania dla wszystkich obiektów w /usr/share dla wszystkich użytkowników, nie zmieniając pozostałych uprawnień?
Pytanie 33. Aby wstrzymać działanie programu zapisanego w pliku wsadowym Windows, do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza należy użyć komendy
Pytanie 34. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
Pytanie 35. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane program korzystał do tej pory użytkownik?
Pytanie 36. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
Pytanie 37. Przydziały dyskowe w systemach rodziny Windows
Pytanie 38. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Pytanie 39. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 40. Aby system operacyjny miał szybszy dostęp do plików znajdujących się na dysku twardym, należy przeprowadzić