Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat „CMOS checksum error press FI to continue press DEL to setupWciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 2. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 3. Konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux można wykonać, edytując plik
Pytanie 4. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
Pytanie 5. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
Pytanie 6. Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w ktorym są zapisane powiązania typów plików
Pytanie 7. Oprogramowanie komputerowe, z którego można korzystać za darmo i bez ograniczeń czasowych, rozpowszechniane jest w ramach licencji typu
Pytanie 8. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 9. W systemie Linux do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów służy polecenie
Pytanie 10. Do sprawdzania rozmiaru katalogu w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 11. net accounts /MINPWLEN:11 Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
Pytanie 12. Polecenie systemowe ipconfig umożliwia konfigurację
Pytanie 13. System Windows 8, w którym wcześniej utworzono punkt przywracania systemu, uległ awarii. Które polecenie należy wydać, aby przywrócić pliki i ustawienia systemu?
Pytanie 14. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 15. Aby najlepiej zabezpieczyć zgromadzone dane przed odczytem na wypadek kradzieży komputera, należy
Pytanie 16. Która czynność nie służy do personalizacji systemu operacyjnego Windows?
Pytanie 17. W systemie operacyjnym Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów i programów służy polecenie
Pytanie 18. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 19. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 20. W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu
Pytanie 21. Wskaż program systemu Linux, służący do kompresji danych.
Pytanie 22. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
Pytanie 23. Które polecenie w systemie Linux nada uprawnienia do pisania dla wszystkich obiektów w /usr/share dla wszystkich użytkowników, nie zmieniając pozostałych uprawnień?
Pytanie 24. Polecenie md w wierszu poleceń Windows służy do
Pytanie 25. System plików, który nie wspiera tworzenia wewnętrznego dziennika zmian, zwanego księgowaniem to
Pytanie 26. Oprogramowanie przypisane do jednego komputera lub jego części, uniemożliwiające instalację na nowszym sprzęcie zakupionym przez tego samego użytkownika, to
Pytanie 27. Przy modyfikacji rejestru Windows dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w pierwszej kolejności należy
Pytanie 28. Jaki rodzaj tablicy partycji należy wybrać, aby utworzyć na dysku twardym partycję o wielkości 3TB?
Pytanie 29. Użytkownik systemu Linux, chcąc przetestować dysk twardy pod kątem występowania na nim uszkodzonych sektorów, może użyć programu
Pytanie 30. Najkrótszy czas dostępu posiada
Pytanie 31. Ile maksymalnie partycji podstawowych na dysku twardym z tablicą MBR pozwala utworzyć narzędzie Zarządzanie dyskami dostarczone wraz z systemem Windows?
Pytanie 32. Administrator systemu Linux wylistował zawartość katalogu /home/szkoła w terminalu i uzyskał następujący wynik -rwx –x r-x 1 admin admin 25 04-09 15:17 szkola.txt Następnie wydał polecenie chmod ug=rw szkola.txt | Is -I Jaki będzie efekt jego działania, wyświetlony w oknie terminala?
Pytanie 33. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Pytanie 34. Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym?
Pytanie 35. Zastosowanie polecania net localgroup w systemie Windows spowoduje
Pytanie 36. Rodzina protokołów, której cechą jest wspólna technika szyfrowania, to
Pytanie 37. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
Pytanie 38. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 39. Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
Pytanie 40. Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować