Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemach Windows można przypisać użytkownika do dowolnej grupy za pomocą przystawki
Pytanie 2. Do zmiany nazwy pliku i jego lokalizacji w systemie Windows służy polecenie
Pytanie 3. Którego oprogramowania nie można używac na urządzeniach należących do instytucji rządowych lub edukacyjnych?
Pytanie 4. W systemie operacyjnym Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów i programów służy polecenie
Pytanie 5. W systemie Windows uruchomienie usługi dotyczącej wydajności komputera realizowane jest za pomocą polecenia
Pytanie 6. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 7. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 8. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt malej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
Pytanie 9. Aby ikony widoczne na przedstawionym obrazie pojawiły się na Pasku zadań, należy w systemie Windows skonfigurować
Pytanie 10. Do naprawy uszkodzenia sektora rozruchowego dysku w systemie Windows 7 należy wykorzystać polecenie
Pytanie 11. Jeśli jednostka allokacji ma 1024 bajty, to pliki zamieszczone w tabeli zajmują na dysku
Pytanie 12. Programu CHKDSK używa się w celu
Pytanie 13. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 14. Program WinRAR wyświetlił okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystał do tej pory użytkownik?
Pytanie 15. Sprawdzenie minimalnego okresu ważności hasła w systemie Windows umożliwia polecenie
Pytanie 16. Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwość szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji
Pytanie 17. W systemie Linux do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów służy polecenie
Pytanie 18. W systemie Linux hasła użytkowników są przechowywane w pliku
Pytanie 19. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorsie zostaną naruszone, gdy udostępni
Pytanie 20. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
Pytanie 21. Program typu firewall nie chroni przed
Pytanie 22. Zastosowanie polecania net localgroup w systemie Windows spowoduje
Pytanie 23. Przedstawione wbudowane narzędzie systemów Windows w wersji Enterpise lub Ultimate służy do
Pytanie 24. W systemie Linux, aby zmienić nowo tworzonym użytkownikom domyślny katalog domowy na katalog /users/home/new, należy użyć polecenia
Pytanie 25. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
Pytanie 26. W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu należy użyć polecenia
Pytanie 27. W systemie Windows XP w celu utworzenia nowego użytkownika o nazwie egzamin z hasłem qwerty należy użyć polecenia
Pytanie 28. net accounts /MINPWLEN:11 Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
Pytanie 29. Aby w edytorze Regedit przywrócić stan rejestru systemowego za pomocą wcześniej utworzonej kopii zapasowej, należy użyć funkcji
Pytanie 30. Odpowiednikiem Linuksowego programu fsck w systemach rodziny Windows jest program
Pytanie 31. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, umożliwiającym zamianę tablicy partycji GPT na MBR, jest program
Pytanie 32. Jakiego programu wbudowanego w system Windows 8 Pro można użyć, aby zaszyfrować dane?
Pytanie 33. Aby uzupełnić prawidłową składnię prezentowanego polecenia, które udostępnia folder Dane pod nazwą test, w miejscu kropek należy wpisać słowo
Pytanie 34. Aby odzyskać utracone dane w systemach rodziny Windows, należy zastosować polecenie
Pytanie 35. W sytemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
Pytanie 36. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Pytanie 37. Użycie polecenia tar –xf dane.tar w systemie Linux spowoduje
Pytanie 38. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Pytanie 39. Oprogramowanie przypisane do jednego komputera lub jego części, uniemożliwiające instalację na nowszym sprzęcie zakupionym przez tego samego użytkownika, to
Pytanie 40. Do oprogramowania typu malware (z ang. malicious software ) nie należy oprogramowanie typu