Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemie Windows ustawienia bieżącego użytkownika komputera zapisane są w gałęzi rejestru o skróconej nazwie
Pytanie 2. Program WinRAR wyświetlił okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystał do tej pory użytkownik?
Pytanie 3. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
Pytanie 4. Aby ustawić w systemach operacyjnych rodziny Windows właściwość pliku ba tylko do odczytu, należy użyć polecenia
Pytanie 5. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 6. Do sprawdzania rozmiaru katalogu w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 7. Do naprawy uszkodzenia sektora rozruchowego dysku w systemie Windows 7 należy wykorzystać polecenie
Pytanie 8. Która przystawka w systemie Windows umożliwia sprawdzenie stanu sprzętu, aktualizację sterowników oraz rozwiązanie konfliktów urządzeń?
Pytanie 9. Do przechowywania części plików programów i danych, ktore są duze i nie mogą byc umieszczone w całości w pamięciu, służy
Pytanie 10. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 11. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
Pytanie 12. Do wykonania obrazu dysku twardego można użyć programu
Pytanie 13. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 14. Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest
Pytanie 15. Do zarządzania programami i usfugami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 nalezy wykorzystac program
Pytanie 16. W systemach Windows można przypisać użytkownika do dowolnej grupy za pomocą przystawki
Pytanie 17. Aby zmienić właściciela pliku w systemie Linux, należy użyć polecenia
Pytanie 18. Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, grupa miała uprawnienia odczytu i wykonywania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia odczytu?
Pytanie 19. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
Pytanie 20. net accounts /MINPWLEN:11 Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
Pytanie 21. W systemie Linux wyświetlanie informacji o uruchomionych procesach umozliwia polecenie
Pytanie 22. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Pytanie 23. Użytkownik systemu Linux, chcąc przetestować dysk twardy pod kątem występowania na nim uszkodzonych sektorów, może użyć programu
Pytanie 24. W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
Pytanie 25. Jaka jest różnica pomiędzy poleceniem ps a poleceniem top w systemie Linux?
Pytanie 26. Drukarkę zainstalowano w systemie z rodziny Windows. Aby ustawić między innymi domyślną orientację wydruku, liczbę stron na arkusz oraz dostosowanie kolorów, podczas jej konfiguracji należy wykorzystać opcję
Pytanie 27. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 28. Aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom na koncie użytkownika w systemie Windows 7, 8 lub 10 wymagającym uprawnień administratora, należy skonfigurować
Pytanie 29. Program stanowiący dodatek dla systemu Windows i służący do ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym oraz innymi niepożądanymi komponentami to
Pytanie 30. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Pytanie 31. Rysunek przedstawia wynik wykonania programu
Pytanie 32. Którą z opcji konfiguracji ustawień użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami w systemie Windows, umożliwia przystawka secpol?
Pytanie 33. Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Pytanie 34. W systemie Windows za pomocą polecenia assoc można
Pytanie 35. Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej w systemie Windows stosowane jest polecenie
Pytanie 36. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
Pytanie 37. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 38. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Pytanie 39. W celu ochrony systemu przed programem posidającym zdolność replikacji należy zainstalować
Pytanie 40. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,