Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Jaka kopia w procesie archiwizacji plików pozostawia znacznik archiwizacji?
Pytanie 2. Pliki, które znajdują się w koszu, można odzyskać poprzez zastosowanie polecenia
Pytanie 3. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
Pytanie 4. W systemie Linux program fsck pozwala na
Pytanie 5. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
Pytanie 6. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
Pytanie 7. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 8. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 9. Przedstawioną diagnostykę systemu Linux można zrealizować za pomocą polecenia
Pytanie 10. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 11. Aby wstrzymać działanie programu zapisanego w pliku wsadowym Windows, do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza należy użyć komendy
Pytanie 12. W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
Pytanie 13. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
Pytanie 14. Narzędzie System Image Recovery dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7 umożliwia
Pytanie 15. Adware jest oprogramowaniem
Pytanie 16. Aby stworzyć katalog za pomocą wiersza poleceń systemu Windows, należy zastosować komendę
Pytanie 17. Polecenie systemowe ipconfig umożliwia konfigurację
Pytanie 18. Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, grupa miała uprawnienia odczytu i wykonywania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia odczytu?
Pytanie 19. Program WinRAR wyświetlił okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystał do tej pory użytkownik?
Pytanie 20. W dokumentacji karty dźwiękowej znajduje się następująca informacja: - częstotliwość próbkowania 22kHz, - rozdzielczość próbkowania 16 bitów. Jaka będzie przybliżona wielkość pliku dźwiękowego z 10-sekund nagrania mono (jednokanałowym)?
Pytanie 21. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Pytanie 22. Która przystawka w systemie Windows umożliwia sprawdzenie stanu sprzętu, aktualizację sterowników oraz rozwiązanie konfliktów urządzeń?
Pytanie 23. W systemie Linux wyświetlanie informacji o uruchomionych procesach umozliwia polecenie
Pytanie 24. W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
Pytanie 25. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 26. W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w sytemie Windows stosoane jest narzędzie
Pytanie 27. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 28. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
Pytanie 29. Narzędzia dostrajania oraz Unity Tweak Tool to narzędzia systemu Linux służące do
Pytanie 30. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, nalezy uruchomić
Pytanie 31. W systemach Windows XP Pro/ Windows Vista Bizness/Windows 7 Pro/Windows 8 Pro, opcją gwarantującą poufność danych dla użytkowników korzystających z tego samego komputera, których dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nich samych, jest
Pytanie 32. Użycie polecenia fsck w systemie Linux spowoduje
Pytanie 33. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready". Przyczyną może być
Pytanie 34. W systemie Linux informacje o okresie ważności hasła są zapisane w pliku
Pytanie 35. Które z poleceń należy wydać w systemie Windows 7, aby bezpośrednio z wiersza poleceń uruchomić program Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi?
Pytanie 36. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Pytanie 37. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Pytanie 38. Analiza wyświetlonych przez program danych, pozwala stwierdzić, że
Pytanie 39. W celu ochrony systemu przed programem posidającym zdolność replikacji należy zainstalować
Pytanie 40. Którego oprogramowania nie można używac na urządzeniach należących do instytucji rządowych lub edukacyjnych?