Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zrzut ekranu przedstawia program
Pytanie 2. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
Pytanie 3. Programem umożliwiającym wydzielanie logicznych części dysku twardego w systemie GNU/Linux jest
Pytanie 4. Aby system operacyjny miał szybszy dostęp do plików znajdujących się na dysku twardym, należy przeprowadzić
Pytanie 5. Polecenie uname -s w systemie Linux jest wykorzystywane do sprawdzenia
Pytanie 6. Która czynność nie służy do personalizacji systemu operacyjnego Windows?
Pytanie 7. Program df działający w systemach rodziny Linux umożliwia wyświetlanie
Pytanie 8. Którym programem nie można się posłużyć, aby odzyskać dane w systemie Windows na podstawie wcześniej utworzonej kopii?
Pytanie 9. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane program korzystał do tej pory użytkownik?
Pytanie 10. Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowe dane w przypadku braku wolnej pamięci Ram jest
Pytanie 11. W sytemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
Pytanie 12. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyc narzędzia
Pytanie 13. Do zarządzania programami i usfugami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 nalezy wykorzystac program
Pytanie 14. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
Pytanie 15. Poleceniem służącym do aktualizowania systemu operacyjnego Linux z bazami RPM jest
Pytanie 16. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Pytanie 17. Który z symboli oznacza zastrzeżenie praw autorskich?
Pytanie 18. Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
Pytanie 19. Która przystawka w systemie Windows umożliwia sprawdzenie stanu sprzętu, aktualizację sterowników oraz rozwiązanie konfliktów urządzeń?
Pytanie 20. Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być
Pytanie 21. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
Pytanie 22. Program typu firewall nie chroni przed
Pytanie 23. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Pytanie 24. W komunikacie o błędzie systemu informacja wyświetlana w postaci heksadecymalnej oznacza
Pytanie 25. Plik messages w systemie Linux przechowuje
Pytanie 26. W systemie Windows za pomocą polecenia assoc można
Pytanie 27. Przed instalacją sterownika urządzenia peryferyjnego system operacyjny Windows powinien sprawdzać czy sterownik posiada podpis
Pytanie 28. Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność
Pytanie 29. Aby najlepiej zabezpieczyć zgromadzone dane przed odczytem na wypadek kradzieży komputera, należy
Pytanie 30. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 31. Użycie polecenia attrib +h +s +r przykład.txt w linii poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 32. Narzędziem systemu Windows służącym do sprawdzenia prób logowania do systemu jest dziennik
Pytanie 33. GRUB, LILO, NTLDR to
Pytanie 34. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
Pytanie 35. Zaletą systemu plików NTFS jest
Pytanie 36. Aby zainstalować system openSUSE i skonfigurować jego ustawienia, można wykorzystać narzędzie
Pytanie 37. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
Pytanie 38. Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem
Pytanie 39. Aby zwiększyć bezpieczeństwo prywatnych danych sesji na stronie WWW jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Pytanie 40. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera