Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to
Pytanie 2. Aby zabezpieczając się przed porażeniem prądem elektrycznym przy eksploatacji urządzeń elektromagnetycznych stosuje się ochronę
Pytanie 3. Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?
Pytanie 4. Schemat blokowy przedstawia
Pytanie 5. Pierwszą czynnością po zapaleniu się sprzętu komputerowego jest
Pytanie 6. Usługa oparta na protokole TCP/IP oferująca dynamiczną dzierżawioną konfigurację adresów IP hostów i rozsyłająca inne parametry konfiguracji do odpowiednich klientów sieciowych, to
Pytanie 7. W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania?
Pytanie 8. Protokół internetowy, odpowiedzialny za wysyłanie z programu pocztowego do serwera wiadomości poczty elektronicznej, to
Pytanie 9. Fragment kodu FOR N := 0 To 800 Do M := M - 2; jest instrukcją
Pytanie 10. Które ze schorzeń narządu wzroku może być spowodowane między innymi brakiem przerw lub przekroczeniem dopuszczalnego czasu pracy przy komputerze?
Pytanie 11. Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się
Pytanie 12. Domyślnie, w systemie Linux, twardy dysk w standardzie SATA oznaczony jest
Pytanie 13. Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 4116. Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym.
Pytanie 14. Podział programów na kategorie: freeware, shareware, demonstracyjne i komercyjne uwzględnia
Pytanie 15. Do wywołania trybu graficznego w języku Turbo Pascal służy funkcja
Pytanie 16. Złącze AGP służy do podłączenia
Pytanie 17. Na zamieszczonym fragmencie kodu programu napisanego w języku C++ ustawianie elementów tablicy odbywa się za pomocą sortowania
Pytanie 18. Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisana mu czynnością
Pytanie 19. SiMM (ang. Single Inline Memory Module), to
Pytanie 20. Wskaż typ zmiennej, która będzie zawierać najbardziej dokładny wynik dzielenia liczb całkowitych?
Pytanie 21. Rodzina protokołów, której cechąjest wspólna technika szyfrowania, to
Pytanie 22. Jak nazywa się port panelu tylnego komputera zamieszczony na rysunku?
Pytanie 23. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
Pytanie 24. Na zdjęciu przedstawiono gniazda należące do karty
Pytanie 25. Lokalnej podsieci komputerowej nadano adres IP 172.16.10.0/24. Komputerl ma adres IP 172.16.0.10, komputer2 - 172.16.10.100, a komputer3 - 172.16.255.20. Który z komputerów należy do tej podsieci?
Pytanie 26. Model przestrzeni barw typu RGB wykorzystywany jest
Pytanie 27. Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe było wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 800x600 w trybie High Color (16 bitów) dla grafiki dwuwymiarowej?
Pytanie 28. Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków decyzyjnych wynosi
Pytanie 29. Netykieta, to
Pytanie 30. Udzielając pierwszej pomocy osobie, która doznała oparzeń w wyniku porażenia prądem, należy
Pytanie 31. Koprocesor (Floating Point Unit) w komputerze służy do wykonywania
Pytanie 32. W systemie Windows na komputerze klienckim, plik hosts jest plikiem tekstowym, który służy do mapowania
Pytanie 33. Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?
Pytanie 34. Komputer ma pełnić rolę serwera sieci lokalnej, udostępniającego innym komputerom połączenie z Internetem przez podłączenie do gniazda sieci rozległej za pomocą kabla UTP Cat 5e. Obecnie komputer jest jedynie podłączony do switcha sieci lokalnej również kablem UTP Cat 5e, nie posiada innych gniazd 8P8C. O jaki element musi być on koniecznie rozbudowany?
Pytanie 35. Ile razy będzie sprawdzany warunek na schemacie blokowym?
Pytanie 36. Na schemacie blokowym procesora blok funkcyjny nazwany SIMD to
Pytanie 37. Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?
Pytanie 38. System umożliwiający przetłumaczenie nazwy komputera na adres IP w sieci to
Pytanie 39. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję
Pytanie 40. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na