Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania?
Pytanie 2. W czasie przeprowadzania procedury POST na ekranie pojawia się komunikat "CMOS Battery State Low". Co w takiej sytuacji należy zrobić, aby komunikat nie pojawiał się w przyszłości?
Pytanie 3. Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to
Pytanie 4. Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie obrazu większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99
Pytanie 5. Usługa Windows XP Professional Mostek sieciowy pozwala na łączenie ze sobą
Pytanie 6. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
Pytanie 7. Dotknięcie bez opaski antystatycznej karty rozszerzeń od strony styków na spodniej części tuż po wyłączeniu komputera najprawdopodobniej spowoduje
Pytanie 8. Sposób łączenia danych pomiędzy tabelami w bazie danych Access określają
Pytanie 9. Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilość
Pytanie 10. Fragment programu jest
Pytanie 11. Który z rysunków przedstawia ekran z błędami Windows XP - BSOD (Blue Screen of Death)?
Pytanie 12. Pewna liczba dziesiętna zapisana jest heksadecymalnie: AB. Wskaż postać tej liczby w systemie binarnym.
Pytanie 13. Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy?
Pytanie 14. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden adres IP.
Pytanie 15. Na chipset składa się
Pytanie 16. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na
Pytanie 17. Informacje przesyłane w sieci Internet przez użytkownika A do użytkownika B nie docierają. Użytkownik A musi prześledzić trasę połączenia z adresem IP użytkownika B. Jakiego polecenia musi użyć, jeżeli korzysta z komputera z systemem Windows XP?
Pytanie 18. W dokumentacji technicznej płyty głównej jest zapis Supports up to Athlon™ XP 3000+ processor. Oznacza on, że płyta główna obsługuje procesory Athlon
Pytanie 19. Na rysunku pokazano złącze typu
Pytanie 20. Specyfika pracy firmy wymaga posługiwania się systemami plików charakteryzujących się dużym bezpieczeństwem i możliwością szyfrowania danych.W tym celu należy zastosować system operacyjny Windows
Pytanie 21. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję
Pytanie 22. Obszar arkusza znajdujący się w komórkach A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3 posiada adres
Pytanie 23. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
Pytanie 24. W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku?
Pytanie 25. Po wykonaniu instrukcji for: zmienna X przyjmie wartość
Pytanie 26. Scandisk to program, który stosuje się do
Pytanie 27. W ramce umieszczono wyniki badania dysku twardego. Jakie działania należy podjąć po ich analizie, aby poprawić sprawność dysku?