Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Elementem zestawu komputerowego przetwarzającym zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe, jest
Pytanie 2. Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G
Pytanie 3. W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
Pytanie 4. Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym procesora jest odpowiedzialny za
Pytanie 5. W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, że SATA w porównaniu z ATA ma
Pytanie 6. Wskaż rysunek przedstawiający materiał eksploatacyjny typowy dla drukarek żelowych.
Pytanie 7. Transfer danych napędu DVD dla prędkości przesyłu x48 wynosi
Pytanie 8. Symetryczny kanał transmisji służy do transmitowania danych
Pytanie 9. Zapis koloru RGB(255, 170, 129) odpowiada notacji
Pytanie 10. Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
Pytanie 11. Przy pomocy taśmy 60-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera