Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Pewna liczba zapisana jest w systemie binarnym następująco: 10101010 (2). Wskaż postać tej liczby zapisaną heksadecymalnie.
Pytanie 2. Do prawidłowego działania procesora jest niezbędne podłączenie 4-stykowego lub 8-stykowego złącza zasilania o napięciu
Pytanie 3. Procedura POST (Power-On Self Test) uruchamiana przez BIOS komputera odpowiada za
Pytanie 4. W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, należy zastosować dysk z interfejsem
Pytanie 5. Bęben światłoczuły jest stosowany w drukarkach
Pytanie 6. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono gniazdo
Pytanie 8. W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość
Pytanie 9. Na fotografii przedstawiono
Pytanie 10. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
Pytanie 11. Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez komputer należy użyć
Pytanie 12. W przedstawionej na schemacie płycie głównej zasilanie należy podłączyć do złącza oznaczonego numerem
Pytanie 13. Serwisant wykonał w ramach zlecenia czynności wymienione w tabeli. Koszt zlecenia obejmuje cenę usług zawartych w tabeli oraz koszt pracy serwisanta, którego stawka godzinowa wynosi 60,00 zł netto. Ustal całkowity koszt zlecenia brutto. Stawka podatku VAT na usługi wynosi 23%.
Pytanie 14. Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna
Pytanie 15. Oznakowanie CE informuje, że
Pytanie 16. Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI. Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym
Pytanie 17. Wydruk z drukarki igłowej odbywa się przy użyciu zestawu stalowych igieł w ilości
Pytanie 18. Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera
Pytanie 19. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
Pytanie 20. Parametry którego urządzenia można monitorować za pomocą S.M.A.R.T.?
Pytanie 21. Włączenie podczas konfiguracji skanera opcji OCR daje możliwość
Pytanie 22. Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?