Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Interfejs SATA 2 (3Gb/s) zapewnia przepustowość
Pytanie 2. Do prawidłowego działania procesora jest niezbędne podłączenie 4-stykowego lub 8-stykowego złącza zasilania o napięciu
Pytanie 3. Interfejs używany do komunikacji między urządzeniami przenośnymi, wykorzystujący cyfrową transmisję optyczną bezprzewodową do przesyłania danych na stosunkowo krótkim odcinku, to
Pytanie 4. Jaką kartę rozszerzeń komputera przedstawiono na zdjęciu?
Pytanie 5. Liczba 512(10) w systemie binarnym ma postać
Pytanie 6. Ile danych zmieści się na płycie dwuwarstwowej Blu-ray Disc (BD) ?
Pytanie 7. Podczas podłączenia sprawnego monitora do innego komputera jest wyświetlany komunikat przedstawiony na rysunku. Pojawienie się komunikatu jest spowodowane
Pytanie 8. Prawidłowym wynikiem mnożenia dwóch liczb binarnych 111001102 i 000111102jest liczba
Pytanie 9. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to po uruchomieniu systemu w normalnym trybie klawiatura działa prawidłowo. Wskazuje to na
Pytanie 10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje
Pytanie 11. Urządzeniem wskazującym jest
Pytanie 12. Liczba binarna 1111(2) w systemie dziesiętnym, to
Pytanie 13. Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to
Pytanie 14. Na schemacie blokowym karty dźwiękowej element zmieniający sygnał analogowy na sygnał cyfrowy jest oznaczony cyfrą
Pytanie 15. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia standard, którego elementem jest interfejs
Pytanie 16. Który z podzespołów karty sieciowej przedstawionej na schemacie odpowiada za realizację określonego protokołu dostępu do medium oraz zapewnienie fizycznego przesyłania informacji?
Pytanie 17. Które medium transmisyjne wykorzystują myszki bluetooth do komunikacji z komputerem?
Pytanie 18. Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową?
Pytanie 19. Na fotografii przedstawiono
Pytanie 20. Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy?
Pytanie 21. Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę
Pytanie 22. Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza
Pytanie 23. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania
Pytanie 24. Kamera cyfrowa przy zgrywaniu filmu transmituje na dysk 220 MB na minutę. Na podstawie diagramu wybierz interfejs o najmniejszej szybkości transferu zapewniający warunki takiej transmisji.
Pytanie 25. Jaka jest maksymalna prędkość odczytu płyt CD-R w napędzie oznaczonym ×48?
Pytanie 26. Socket 754 to używana przez firmę AMD podstawka mikroprocesorów z serii Athlon 64 (2800+ - 3700+) i Sempron (2600+ - 3100+). Podstawka ta jest typu)
Pytanie 27. Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest oznaczany symbolem
Pytanie 28. Materiał eksploatacyjny drukarki 3D to
Pytanie 29. Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
Pytanie 30. Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe było wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 800x600 w trybie High Color (16 bitów) dla grafiki dwuwymiarowej?
Pytanie 31. Wymieniając uszkodzoną kartę graficzną, która współpracowała z monitorem wyposażonym tylko w wejście analogowe, należy wybrać kartę
Pytanie 32. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Elementy oznaczone liczbą 16 to złącza typu