Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W komputerze zamontowano nowy dysk twardy o pojemności 8 TB i podzielono go na 2 partycje, każda po 4 TB wielkości. Który typ tablicy partycji należy użyć, aby można było dokonać takiego partycjonowania?
Pytanie 2. Liczba 512(10) w systemie binarnym ma postać
Pytanie 3. Liczba 45H zapisana w systemie ósemkowym ma postać
Pytanie 4. Liczbie 16 bitowej 0011110010101110 (2) zapisanej w systemie szesnastkowym liczba
Pytanie 5. Poprawę jakości skanowania można uzyskać poprzez zmianę
Pytanie 6. Nazwa PIO Mode dotyczy trybu pracy
Pytanie 7. Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
Pytanie 8. Na chipset składa się
Pytanie 9. DB-25 jest wykorzystywane jako złącze
Pytanie 10. Aby udrożnić zatkane dysze kartridża drukarki atramentowej, należy
Pytanie 11. Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy do
Pytanie 12. Na przedstawionej płycie głównej możliwy jest montaż procesora z obudową typu
Pytanie 13. Do montażu zestawu komputerowego z płytą główną zawierającą gniazdo procesora typu Socket AM3 można zastosować procesor
Pytanie 14. Włączenie podczas konfiguracji skanera opcji OCR daje możliwość
Pytanie 15. Współcześnie pamięci podręczne procesora drugiego poziomu (ang. L-2 cache) wykonane są z układów pamięci
Pytanie 16. W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości danych, znajdujących się na serwerze, rzędu kilkuset GB. Jakie urządzenie najlepiej wykorzystać do tego celu?
Pytanie 17. Brak odporności na utratę danych z uwagi na fizyczną awarię jednego z dysków jest cechą
Pytanie 18. Który z portów panelu tylnego płyty głównej jest oznaczany w dokumentacji jako port standardu RS232C?
Pytanie 19. Do pomiaru wartości rezystancji służy
Pytanie 20. Socket 754 to używana przez firmę AMD podstawka mikroprocesorów z serii Athlon 64 (2800+ - 3700+) i Sempron (2600+ - 3100+). Podstawka ta jest typu)
Pytanie 21. Przydzielaniem czasu procesora do poszczególnych zadań zajmuje się
Pytanie 22. Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?
Pytanie 23. Obraz rastrowy ma wymiary w pikselach 2100 x 1500. Jaki będzie rozmiar obrazu wyrażony w cm po wydrukowaniu go z rozdzielczością 300dpi ?
Pytanie 24. Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilość
Pytanie 25. Przedstawiony symbol odnosi się do urządzeń
Pytanie 26. Komponentem płyty głównej odpowiedzialnym za komunikację między procesorem a pozostałymi elementami płyty jest
Pytanie 27. Procesor Athlon 2800+ to
Pytanie 28. Złącze przedstawione na zdjęciu umożliwia podłączenie
Pytanie 29. Odnalezienie głównego rekordu rozruchowego, wczytującego system z aktywnej partycji umożliwia
Pytanie 30. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Pytanie 31. Rysunek przedstawia schemat blokowy zasilacza
Pytanie 32. Liczba BACA zapisana w systemie heksadecymalnym odpowiada liczbie
Pytanie 33. W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk
Pytanie 34. Na zdjęciu jest widoczny tylny panel komputera. Jak nazywa się wejście oznaczone strzałką?
Pytanie 35. Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 111 zapisanej w systemie dziesiętnym?
Pytanie 36. W modelu RGB, w systemie szesnastkowym, kolor jest zapisany następująco: ABCDEF. Natężenie koloru niebieskiego w tym zapisie ma wartość dziesiętną
Pytanie 37. Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?
Pytanie 38. Użytkownik laptopa chce do niego podłączyć przedstawioną na rysunku kartę sieciową. Aby to było możliwe, laptop musi być wyposażony w gniazdo
Pytanie 39. Które z urządzeń wykorzystuje metodę polegającą na detekcji zmian pojemności elektrycznej przy sterowaniu kursorem na ekranie?
Pytanie 40. W dokumentacji technicznej procesora producent umieścił wyniki testu przeprowadzonego za pomocą programu CPU-Z. Wynika z niego, że procesor ma