Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na płycie głównej uległa uszkodzeniu zintegrowana karta sieciowa. Komputer nie może uruchomić systemu operacyjnego, gdyż nie ma dysku twardego ani żadnych napędów optycznych, a system operacyjny uruchamiany jest z sieci lokalnej. Aby przywrócić utraconą funkcjonalność, należy zamontować w komputerze
Pytanie 2. Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w kodzie znak – moduł 1 1111111(ZM)?
Pytanie 3. Której z podanych własności nie zapewnia zastosowanie transoptora do separacji galwanicznej obwodów?
Pytanie 4. Wskaż rysunek przedstawiający symbol stosowany do oznaczenia portu równoległego LPT.
Pytanie 5. Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
Pytanie 6. Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilość
Pytanie 7. Urządzenie peryferyjne sterowane za pomocą komputera, stosowane do pracy z płaskimi powierzchniami wielkoformatowymi, które do tworzenia wydruku odpornego na czynniki zewnętrzne wykorzystuje farby na bazie rozpuszczalników, to ploter
Pytanie 8. Typowe napięcie zasilania modułów pamięci RAM DDR4 wynosi
Pytanie 9. Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej (rys. 3) służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?
Pytanie 10. Liczba ujemna -16 (10) zapisana w kodzie uzupełnień do dwóch ZU2(U2) ma postać
Pytanie 11. W dokumentacji technicznej procesora producent umieścił wyniki testu przeprowadzonego za pomocą programu CPU-Z. Wynika z niego, że procesor ma
Pytanie 12. Zasilanie dostarczane przez płytę główną dla pamięci typu SDRAM DDR3 może mieć wartość
Pytanie 13. Program służący do diagnozy komputera wyświetlił komunikat NIC ERROR. Komunikat ten oznacza awarię karty
Pytanie 14. Który z portów panelu tylnego płyty głównej jest oznaczany w dokumentacji jako port standardu RS232C?
Pytanie 15. Do podłączenia (zaszycia) kabla w module Keystone należy wykorzystać
Pytanie 16. Jaka jest liczba pinów we wtyczce SATA?
Pytanie 17. Podczas skanowania reprodukcji obrazu z czasopisma, na skanie obrazu pojawiły się regularne wzory, tak zwana mora. Z jakiej funkcji skanera należy skorzystać, aby usunąć morę?
Pytanie 18. Na zdjęciu przedstawiono moduł pamięci
Pytanie 19. Wskaż znak umieszczany na urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do obrotu i sprzedaży w Unii Europejskiej.
Pytanie 20. Przedstawiony zestaw komputerowy jest niekompletny. Który element nie został uwzględniony w tabeli, a jest niezbędny do prawidłowego działania zestawu i należy go dodać?