Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wymieniając uszkodzoną kartę graficzną, która współpracowała z monitorem wyposażonym tylko w wejście analogowe, należy wybrać kartę
Pytanie 2. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
Pytanie 3. W cenniku usług komputerowych znajdują się przedstawione niżej zapisy. Ile będzie wynosił koszt dojazdu serwisanta do klienta mieszkającego poza miastem, w odległości 15 km od siedziby firmy?
Pytanie 4. Na rysunku przedstawiono tablicę prawdy bramki logicznej typu
Pytanie 5. Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie obrazu większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99
Pytanie 6. Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o
Pytanie 7. Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
Pytanie 8. Jaką kartę rozszerzeń komputera przedstawiono na zdjęciu?
Pytanie 9. Wskaż złącze, które nie występuje w zasilaczach ATX
Pytanie 10. Komunikat „BIOS checksum error” wyświetlany podczas uruchamiania komputera oznacza najczęściej
Pytanie 11. Odnalezienie głównego rekordu rozruchowego, wczytującego system z aktywnej partycji umożliwia
Pytanie 12. Obraz rastrowy ma wymiary w pikselach 2100 x 1500. Jaki będzie rozmiar obrazu wyrażony w cm po wydrukowaniu go z rozdzielczością 300dpi ?
Pytanie 13. Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania
Pytanie 14. Na rysunku przedstawiono taśmę (kabel) złącza
Pytanie 15. Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilość
Pytanie 16. Na zdjęciu przedstawiono gniazda należące do karty
Pytanie 17. Jaki będzie koszt wymiany karty sieciowej w komputerze, jeśli karta kosztuje 40 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 90 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 60 zł?
Pytanie 18. Na rysunku przedstawiono symbol układu cyfrowego
Pytanie 19. Niepoprawna postać zapisu liczby 77(8)
Pytanie 20. Na rysunku przedstawiającym budowę drukarki, w której nierównomiernie podawany jest toner na bęben, należy wymienić wałek magnetyczny, który jest oznaczony numerem
Pytanie 21. Aby zapisać dane na płycie pokazanej na rysunku, jest potrzebny napęd