Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Element płyty głównej odpowiedzialny za wymianę danych między mikroprocesorem a pamięcią operacyjną RAM oraz magistralą karty graficznej jest na rysunku oznaczony numerem
Pytanie 2. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia interfejs
Pytanie 3. Przed rozpoczęciem modernizacji komputerów osobistych oraz serwerów, polegającej na dołożeniu nowych modułów pamięci RAM, należy sprawdzić
Pytanie 4. Jak nazywa się port panelu tylnego komputera zamieszczony na rysunku?
Pytanie 5. Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej?
Pytanie 6. Ile danych zmieści się na płycie dwuwarstwowej Blu-ray Disc (BD) ?
Pytanie 7. Aby wymontować dysk twardy zamocowany w laptopie za pomocą przedstawionych śrub montażowych, najlepiej użyć wkrętaka typu
Pytanie 8. Liczba 512(10) w systemie binarnym ma postać
Pytanie 9. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
Pytanie 10. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?
Pytanie 11. Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
Pytanie 12. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 13. Pracownik serwisu komputerowego podczas wykonywania konserwacji i czyszczenia drukarki laserowej, odłączonej od źródła zasilania, może wykorzystać jako środek ochrony indywidualnej
Pytanie 14. Przedstawiony symbol odnosi się do urządzeń
Pytanie 15. Buforowanie danych, to technologia polegająca na zastosowaniu
Pytanie 16. Na fotografii przedstawiono złącze zasilania
Pytanie 17. Które złącze na tylnym panelu komputera oznaczane jest przedstawionym symbolem graficznym?
Pytanie 18. Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek?
Pytanie 19. Zdjęcie przedstawia
Pytanie 20. Taśma barwiąca jest podstawowym materiałem eksploatacyjnym drukarki
Pytanie 21. Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają
Pytanie 22. Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 50 zł.
Pytanie 23. Pamięć podręczna Intel® Smart Cache wbudowana w procesory wielordzeniowe np. Intel® Core™ Duo to pamięć
Pytanie 24. Interfejs HDMI komputera pozwala na przesyłanie sygnału
Pytanie 25. Liczba 110011(2) zapsana w systemie dziesiętnym ma postać
Pytanie 26. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
Pytanie 27. Na wyświetlaczu drukarki pojawił się komunikat „PAPER JAM”. Aby usunąć usterkę, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 28. Układy sekwencyjne zbudowane z zespołu przerzutników, najczęściej synchronicznych typu D, służące do przechowywania danych, to
Pytanie 29. Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał
Pytanie 30. W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość
Pytanie 31. We właściwościach karty graficznej w zakładce Zasoby jest określony jeden z zakresów pamięci dla tej karty od A0000h do BFFFFh. Wielkość ta oznacza obszar pamięci określony adresem fizycznym
Pytanie 32. Które elementy systemu komputerowego podlegają utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania z uwagi na zawartość niebezpiecznych substancji lub pierwiastków chemicznych?
Pytanie 33. Na rysunku przedstawiono taśmę (kabel) złącza