Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na rysunku przedstawiono element, który jest częścią składową
Pytanie 2. Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia
Pytanie 3. Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot
Pytanie 4. Aby przywrócić ustawienia domyślne płyty głównej w przypadku, gdy nie ma możliwości uruchomienia programu BIOS Setup, należy
Pytanie 5. W przedstawionej na schemacie płycie głównej złącze PCI oznaczone jest numerem
Pytanie 6. Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jest
Pytanie 7. Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia
Pytanie 8. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania
Pytanie 9. W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość
Pytanie 10. Aby podłączyć do komputera drukarkę igłową o przedstawionych parametrach, należy kabel dołączony do drukarki zamocować w porcie