Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 2. W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 600. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
Pytanie 3. Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą
Pytanie 4. Zapis na dyskach BD-R odbywa się za pomocą
Pytanie 5. Funkcję S.M.A.R.T. dysku twardego odpowiadającą za aktywność mechanizmu monitoringu i wczesnego ostrzegania przed usterkami można aktywować poprzez
Pytanie 6. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Pytanie 7. Zamieszczony schemat przedstawia
Pytanie 8. W grafice komputerowej jednostka dpi (ang. dots per inch) jest parametrem
Pytanie 9. Dostarczanie nieprawidłowych napięć do płyty głównej może prowadzić do
Pytanie 10. Zerowanie rejestrów procesora odbywa się poprzez
Pytanie 11. W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
Pytanie 12. Interfejs HDMI komputera pozwala na przesyłanie sygnału
Pytanie 13. Na rysunku przedstawiono tylny panel stacji roboczej. Strzałką oznaczono port
Pytanie 14. Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI?
Pytanie 15. Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy?
Pytanie 16. Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?
Pytanie 17. W firmie należało naprawić 5 komputerów oraz serwer. Czas naprawy każdego komputera wyniósł 1,5 godziny, a serwera 2,5 godziny. Cena usługi wynosi 100,00 zł za roboczogodzinę plus podatek VAT 23%. Jaka będzie należność brutto za tę usługę?
Pytanie 18. Wymiana taśmy barwiącej związana jest z użytkownikiem drukarki
Pytanie 19. Jaką funkcję pełni układ zaznaczony strzałką na schemacie karty graficznej?
Pytanie 20. Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jest
Pytanie 21. Prawidłowym wynikiem mnożenia dwóch liczb binarnych 111001102 i 000111102jest liczba
Pytanie 22. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to po uruchomieniu systemu w normalnym trybie klawiatura działa prawidłowo. Wskazuje to na
Pytanie 23. Interfejsem wewnętrznym komputera jest
Pytanie 24. Aby zapobiec występowaniu różnic w kolorach między zeskanowanymi zdjęciami wyświetlanymi na monitorze komputerowym a ich oryginałami, należy wykonać
Pytanie 25. Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płytę główną, a urządzeniem zewnętrznym, bez równoczesnego zasilenia urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest