Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
Pytanie 2. Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony = 27, zielony= 90 i niebieski= 104. Jaka będzie deklaracja tego koloru w języku HTML?
Pytanie 3. <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Test</title> </head> <body> <img src="/obraz.gif alt="Obrazek"> <h1>Rozdział 1</h1> <p>To jest tekst paragrafu, ...</p> <br> <img src="/obraz.gif" alt="Obrazek"> </body> </html> Przedstawiono fragment kodu HTML, który nie waliduje się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył
Pytanie 4. Proces walidacji strony internetowej to
Pytanie 5. Programem do edycji dźwięku jest
Pytanie 6. Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 7. W języku HTML, aby zapisać sekcję cytatu, która może zawierać kilka paragrafów tak, by przeglądarka dodała wspólne wcięcie, należy zastosować znacznik
Pytanie 8. Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
Pytanie 9. W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 10. W języku CSS zapis w postaci: p {background-image:url("rysunek.png");} sprawi,że rysunek.png będzie
Pytanie 11. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
Pytanie 12. h1{ font-style: oblique; font-variant: small-caps; text-align: right; } W języku CSS określono formatowanie znacznika h1 według wzoru. Zakładając, że żadne inne formatowanie nie jest dodane do znacznika h1, wskaż sposób formatowania tego znacznika
Pytanie 13. W stylu CSS aby zadeklarować krój czcionki, należy użyć właściwości
Pytanie 14. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
Pytanie 15. Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować
Pytanie 16.
Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
Pytanie 17. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
Pytanie 18. W języku HTML, aby scalić w pionie dwie sąsiednie komórki w kolumnie tabeli, należy zastosować atrybut
Pytanie 19. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jezeli
Pytanie 20. Aby zdefiniować krój czcionki w stylu CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 21. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Pytanie 22. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
Pytanie 23. Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
Pytanie 24. Przy użyciu jakiego znacznika w HTML otrzymamy tekst napisany czcionką o stałej szerokości znaku, który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulacje i znaki końca linii?
Pytanie 25. W języku HTML, aby uzyskać następujący efekt formatowania, pogrubiony pochylony lub w górnym indeksie należy zapisać kod:
Pytanie 26. W CSS symbolem jednostki miary, wyrażonej w punktach edytorskich, jest
Pytanie 27. W języku HTML zapis &lt; spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
Pytanie 28. Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika
Pytanie 29. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 30. Logo systemu CMS o nazwie Joomla! to
Pytanie 31. W języku CSS, W celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem, a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
Pytanie 32. Za pomocą, którego znacznika można wstawić listę numerowaną (uporządkowaną) w dokumencie HTML?
Pytanie 33. Kolor zapisany w notacji heksadecymalnej #0000FF to
Pytanie 34. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt zapisu, należy
Pytanie 35. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
Pytanie 36. W języku CSS, aby sformatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne należy zastosować atrybut
Pytanie 37. Zapisany znacznik HTML w postaci: przejdź
Pytanie 38. Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?
Pytanie 39. W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
Pytanie 40. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika