Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. body { background-image: url("rysunek.gif"); background-repeat: repeat-y; W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy
Pytanie 2. W języku CSS aby zdefiniować odmienne formatowanie dla pierwszej litery akapitu, należy zastosować selektor
Pytanie 3. Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki intemetowej?
Pytanie 4. <input type = "checkbox" name = "text1" value = "text2"> Przedstawione pole input umożliwi
Pytanie 5. <input type="text" name="name" value="value" /> Atrybut value w polu formularza XHTML
Pytanie 6. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany
Pytanie 7. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
Pytanie 8. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
Pytanie 9. Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
Pytanie 10. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
Pytanie 11. Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność
Pytanie 12. Który opis odnosi się do metody POST wysyłania formularza?
Pytanie 13. W języku CSS zapis w postaci: p {background-image:url("rysunek.png");} sprawi,że rysunek.png będzie
Pytanie 14. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Pytanie 15. Który z zapisów znacznika jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
Pytanie 16. <head> <meta name="Description" content="…" > </head> Metainformacja "Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać
Pytanie 17. W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie
Pytanie 18. Zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
Pytanie 19. Który z przedstawionych kodów HTML sformatuje tekst według wzoru? (uwaga: słowo "stacji" jest zapisane większą czcionką niż reszta słów w tej linii)
Pytanie 20. img { padding: 5px; border: 1px solid grey; border-radius: 10px; } Który z obrazów został sformatowany za pomocą przedstawionego stylu CSS?
Pytanie 21. Którego znacznika nie należy umieszczać w nagłówku dokumentu HTML?
Pytanie 22. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Pytanie 23. Która z zasad tworzenia części języka HTML jest poprawna
Pytanie 24. W celu uzyskania efektu widocznego na rysunku, w kodzie HTML, należy umieścić znacznik skrótu <abbr> z atrybutem
Pytanie 25. Zapis CSS w poniższej postaci sprawi, że na stronie internetowej
Pytanie 26. W HTML, aby wstawić obrazek z tekstem przyległym, znajdującym się pośrodku obrazka, należy zapisać znacznik
Pytanie 27. W CSS symbolem jednostki miary, wyrażonej w punktach edytorskich, jest
Pytanie 28. W języku CSS,aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
Pytanie 29. Model opisu przestrzeni barw o parametrach odcień, nasycenie i jasność, to
Pytanie 30. Znacznik meta języka HTML należy umieścić
Pytanie 31. W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
Pytanie 32. Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika
Pytanie 33. W języku CSS, W celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem, a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
Pytanie 34. W stylu CSS aby zadeklarować krój czcionki, należy użyć właściwości
Pytanie 35. W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 36. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 37. Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
Pytanie 38. Przedstawiona linia kreskowa w stylu obramowania CSS jest określona własnością
Pytanie 39. W którym z przypadków walidacja fragmentu kodu CSS przebiegnie pomyślnie?
Pytanie 40. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?