Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Poprawny zapis znacznika <img>, za pomocą którego można umieścić na stronie internetowej obraz rys.jpg przeskalowany do szerokości 120 px i wysokości 80 px z tekstem alternatywnym „krajobraz” to
Pytanie 2. Który zapis znacznika <div> może wystąpić w dokumencie HTML tylko jeden raz, a ponowne użycie tego zapisu spowoduje wygenerowanie błędów podczas walidacji dokumentu?
Pytanie 3. W którym z przypadków walidacja fragmentu kodu CSS przebiegnie pomyślnie?
Pytanie 4. Aby stworzyć przycisk na stronę internetową według wzoru, należy w programie do grafiki rastrowej użyć opcji
Pytanie 5. Którego znacznika nie należy umieszczać w nagłówku dokumentu HTML?
Pytanie 6. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Pytanie 7. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać
Pytanie 8. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Pytanie 9. Program FileZilla może posłużyć do
Pytanie 10. Transformację w stylach CSS, polegającą na zamianie tylko pierwszych liter wszystkich wyrazów na wielkie, otrzymamy stosując polecenie
Pytanie 11. Która z zasad tworzenia części języka HTML jest poprawna
Pytanie 12. Zapisany znacznik HTML w postaci: przejdź
Pytanie 13. Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku JavaScript za pomocą instrukcji
Pytanie 14. Zapis CSS w poniższej postaci sprawi, że na stronie internetowej
Pytanie 15. Który z zapisów znacznika jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
Pytanie 16. W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel
Pytanie 17. Jaki rezultat zostanie wyświetlony po wykonaniu przedstawionego kodu HTML?
Pytanie 18. W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie
Pytanie 19. Znacznik języka HTML, który służy do dynamicznego tworzenia grafiki na stronie internetowej bez osadzania dodatkowych plików, to
Pytanie 20. Znacznik języka HTML, który służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu komputerowego, to
Pytanie 21. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
Pytanie 22. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
Pytanie 23. W języku CSS zapis h2 {background-color: green;} sprawi, że koloru zielonego będzie
Pytanie 24. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
Pytanie 25. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest z filtrem
Pytanie 26. W stylu CSS aby zadeklarować krój czcionki, należy użyć właściwości
Pytanie 27. W folderze www znajdują się podfoldery html i style, w których zapisane są odpowiednio pliki z rozszerzeniem html i pliki z rozszerzeniem css. Chcąc dołączyć styl.css do pliku HTML należy użyć
Pytanie 28. W części nagłówka kodu HTML zapisano: Strona miłośników psów Zapisany tekst zostanie wyświetlony
Pytanie 29. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Pytanie 30. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Pytanie 31. Najprostszy sposób zamiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
Pytanie 32. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za porednictwem znacznników, należy użyć
Pytanie 33. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
Pytanie 34. Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
Pytanie 35. W języku CSS, aby sformatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne należy zastosować atrybut
Pytanie 36. Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128,16,8) w postaci szesnastkowej ma wartość
Pytanie 37. W celu uzyskania efektu widocznego na rysunku, w kodzie HTML, należy umieścić znacznik skrótu <abbr> z atrybutem
Pytanie 38. W języku CSS zapis w postaci: p {background-image:url("rysunek.png");} sprawi,że rysunek.png będzie
Pytanie 39. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 40. Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?