Technik Informatyk

Egzamin online

Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?
Pytanie 2. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 3. body { background-image: url("rysunek.gif"); background-repeat: repeat-y; W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy
Pytanie 4. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
Pytanie 5. Znaczniki <header>, <article>, <section>, <footer> są charakterystyczne dla języka
Pytanie 6. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
Pytanie 7. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
Pytanie 8. W języku CSS, aby sformatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne należy zastosować atrybut
Pytanie 9. Który zapis znacznika <div> może wystąpić w dokumencie HTML tylko jeden raz, a ponowne użycie tego zapisu spowoduje wygenerowanie błędów podczas walidacji dokumentu?
Pytanie 10. Znacznik języka HTML służy do
Pytanie 11. Zapis CSS w poniższej postaci sprawi, że na stronie internetowej
Pytanie 12. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy
Pytanie 13. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
Pytanie 14. Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i lewy 30px należy użyć składni CSS
Pytanie 15. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać
Pytanie 16. Parametr face znacznika służy do określenia
Pytanie 17. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 18. W języku CSS wartości: underline, overline, blink przyjmują atrybut
Pytanie 19. Barwa zapisana w modelu RGB(255, 0, 0) jest
Pytanie 20. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
Pytanie 21. <p style="color: red;">To jest przykładowy akapit.</p> W podanym kodzie HTML przedstawiony styl CSS jest stylem
Pytanie 22. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW nalezy wykorzystac własciwosc CSS o nazwie
Pytanie 23. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
Pytanie 24. W języku HTML, aby uzyskać następujący efekt formatowania, pogrubiony pochylony lub w górnym indeksie należy zapisać kod:
Pytanie 25. Aby stworzyć przycisk na stronę internetową według wzoru, należy w programie do grafiki rastrowej użyć opcji
Pytanie 26. Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
Pytanie 27. Która z reguł walidacji strony intemetowej jest błędna?
Pytanie 28. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
Pytanie 29. Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.png nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
Pytanie 30. Który styl CSS pozwoli zdefiniować wyrównanie tekstu do prawej strony?
Pytanie 31. W języku CSS zapis w postaci: p {background-image:url("rysunek.png");} sprawi,że rysunek.png będzie
Pytanie 32. W kodzie HTML zapisano w bloku tekst formatowany pewnym stylem. Aby wtrącić wewnątrz tego tekstu kilka słów formatowanych innym stylem, należy zastosować znacznik
Pytanie 33. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
Pytanie 34. Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
Pytanie 35. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Pytanie 36. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
Pytanie 37. Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
Pytanie 38. W języku CSS zapis p::first-line {font-size: 150%;} użyty na stronie, na której jest kilka paragrafów, a każdy z nich ma po kilka linii sprawi, ze
Pytanie 39. Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?
Pytanie 40. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?