Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
Pytanie 2. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
Pytanie 3. W części nagłówka kodu HTML zapisano: Strona miłośników psów Zapisany tekst zostanie wyświetlony
Pytanie 4. W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kształt, który powstał z dwóch figur: trójkąta i koła. W celu stworzenia tego kształtu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, należy skorzystać z funkcji
Pytanie 5. Program FileZilla może posłużyć do
Pytanie 6. h1 { text-align: center; text-transform: uppercase; letter-spacing: 10px; } Podana definicja stylu CSS sprawi, że nagłówki pierwszego stopnia będą
Pytanie 7. Barwa zapisana w modelu RGB(255, 0, 0) jest
Pytanie 8. Która z definicji CSS określa formatowanie nagłówka h1: tekst nadkreślony, z odstępami między wyrazami 10 px i czerwonym kolorem tekstu?
Pytanie 9. Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika
Pytanie 10. W języku HTML znacznik tekst będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik
Pytanie 11. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Pytanie 12. Który z atrybutów background-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchome względem okna przeglądarki?
Pytanie 13. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
Pytanie 14. W języku HTML zapis < spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
Pytanie 15. Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 16. Model opisu przestrzeni barw o parametrach odcień, nasycenie i jasność, to
Pytanie 17. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
Pytanie 18. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Pytanie 19. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Pytanie 20. W języku CSS, W celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem, a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
Pytanie 21. W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
Pytanie 22. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Pytanie 23. Za pomocą której metody obiektu location języka JavaScript można zastąpić bieżący dokument na dokument spod adresu wskazanego przez parametr metody?
Pytanie 24. { text-align: right; } Na potrzeby strony internetowej zdefiniowano styl. Styl będzie przypisany tylko do niektórych znaczników (np. niektórych nagłówków, kilku akapitów). W takim wypadku, aby przypisać styl do kilku konkretnych znaczników, najlepiej jest zastosować
Pytanie 25. W grafice komputerowej pojęcie kanału alfa jest związane z
Pytanie 26. W języku CSS zapis postaci h1::first-letter{color: red} sprawi, że kolor czerwonego będzie
Pytanie 27. Aby obraz zmieniał się płynnie w filmie, liczba klatek (nieprzenikających się wzajemnie) na sekundę musi znajdować się w zakresie
Pytanie 28. W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku, jako podkładu muzycznego nie wykorzystuje się atrybutu
Pytanie 29. W języku HTML, aby scalić w poziomie dwie sąsiednie komórki w wierszu tabeli należy zastosować atrybut
Pytanie 30. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 31. W języku HTML, aby dodać animację FLASH (z rozszerzeniem .swf) na stronę internetową, należy użyć znacznika
Pytanie 32. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
Pytanie 33. W stylu CSS aby zadeklarować krój czcionki, należy użyć właściwości
Pytanie 34. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
Pytanie 35. Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
Pytanie 36. Proces walidacji strony internetowej to
Pytanie 37. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
Pytanie 38. Który styl CSS pozwoli zdefiniować wyrównanie tekstu do prawej strony?
Pytanie 39. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisanego w języku HTML?
Pytanie 40. Bitmapa jest obrazem