Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W znaczniku (w części ) strony WWW nie umieszcza się informacji dotyczących
Pytanie 2. W języku HTML dla hiperłącza wartość atrybutu target, która odpowiada za załadowanie strony do nowego okna lub karty, to
Pytanie 3. Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to
Pytanie 4. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
Pytanie 5. <a href="http://google.com" >strona Google</a> W języku HTML zdefiniowano odnośnik do strony internetowej. Aby strona otwierała się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki, należy dopisać do definicji odnośnika atrybut
Pytanie 6. Która z definicji CSS określa formatowanie nagłówka h1: tekst nadkreślony, z odstępami między wyrazami 10 px i czerwonym kolorem tekstu?
Pytanie 7. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
Pytanie 8. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
Pytanie 9. Wskaż poprawną definicję kodowania polskich znaków w dokumencie HTML.
Pytanie 10. Do określenia listy definicji w kodzie HTML używa się znacznika
Pytanie 11. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 12. W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel
Pytanie 13. W języku CSS,aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
Pytanie 14. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
Pytanie 15. Przedstawiona linia kreskowa w stylu obramowania CSS jest określona własnością
Pytanie 16. Aby obraz zmieniał się płynnie w filmie, liczba klatek (nieprzenikających się wzajemnie) na sekundę musi znajdować się w zakresie
Pytanie 17. Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku JavaScript za pomocą instrukcji
Pytanie 18. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany
Pytanie 19. W CSS symbolem jednostki miary, wyrażonej w punktach edytorskich, jest
Pytanie 20. Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność
Pytanie 21. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
Pytanie 22. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
Pytanie 23. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
Pytanie 24. Który format pliku jest formatem rastrowym?
Pytanie 25. Za pomocą której metody obiektu location języka JavaScript można zastąpić bieżący dokument na dokument spod adresu wskazanego przez parametr metody?
Pytanie 26. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
Pytanie 27. W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
Pytanie 28. Fomatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
Pytanie 29. Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
Pytanie 30. W języku HTML znacznik tekst będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik
Pytanie 31. Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?
Pytanie 32. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystości?
Pytanie 33. Rozmycie Gaussa, wygładzanie, szum RGB są funkcjami programu do obróbki
Pytanie 34. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
Pytanie 35. Aby stworzyć przycisk na stronę internetową według wzoru, należy w programie do grafiki rastrowej użyć opcji
Pytanie 36. <a href="#dane"> W języku HTML zdefiniowano hiperłącze ze znakiem #. Co stanie się po wybraniu przedstawionego odsyłacza?
Pytanie 37. Aby zapisać prostą animację na potrzeby strony internetowej, można skorzystać z formatu
Pytanie 38. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
Pytanie 39. Edytując grafikę w edytorze grafiki rastrowej należy pozbyć się kolorów z rysunku tak, aby obraz był w odcieniach szarości. Można do tego efektu wykorzystać funkcję
Pytanie 40. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Intemecie, należy