PYTHON

PYTHON Instalacja

Instalator Python do pobrania na stronie: https://www.python.org/downloads/

Uruchamiamy pobrany instalator. Wybieramy standardową instalację w domyślnej lokalizacji (Install Now), bądź możliwość jej dostosowania (Customize installation).


Wybieramy opcjonalne funkcjonalności:

Określamy czy instalacja ma być wykonana dla wszystkich użytkowników, czy pliki języka python mają być przypisane naszej aplikacji oraz pozostałe wartości opcji zaawansowanych.

Cierpliwie czekamy na zakończenie instalacji 🙂